Stillaskurs 2-9 meter – Teori

Norske myndigheter innførte nye regler om arbeid i høyden med virkning fra 1. januar 2016. Den største endringen gjelder nye opplærings krav for stillasmontører. Det er kapittel 17 i «Forskrift om utførelse av arbeid» som nå er revidert. Opplæring av stillasmontører deles nå inn etter stillasets høyde. Stillasmontører som skal bygge stillas over to meter, skal ha opplæring. Opplæringen skal blant annet gjøre arbeidstaker i stand til å vurdere stillasmaterialets tilstand og behov for vedlikehold.

Mange av våre kurs gjennomføres i digitalt klasserom via Live på nett-løsningen vår. Løsningen støtter toveis-kommunikasjon med lyd og bilde mellom instruktør og deltakere. Ta kontakt om du ønsker mer info.

I henhold til «Forskrift om utførelse av arbeid» § 17-3, skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakere som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av stillaser med øverste stillasgulv over fem meter i standardoppstilling, får opplæring. Kravet til opplæring gjelder også for rullestillaser over fem meter. Kurset gir teoretisk opplæring i samsvar med forskriftens krav. Arbeidsgiver må i etterkant dokumentere tilstrekkelig praktisk opplæring (15 timer) for å dekke forskriftens krav til både teoretisk og praktisk opplæring. Kursbevis for den teoretiske delen blir utstedt til deltakerne etter at teorikurset er gjennomført.

FORMÅL
Gi teoretisk opplæring til personell som skal montere, demontere, endre og kontrollere stillaser med øverste stillasgulv fra fem til ni meter i standardoppstilling..

KURSET TAR OPP FØLGENDE EMNER

  • Forståelse av planer for montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
  • Sikkerhet ved montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
  • Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander
  • Kontroll av stillas
  • Sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag
  • Tillatte belastninger

MÅLGRUPPE
Personell som skal montere, demontere, endre og kontrollere stillas med øverste stillasgulv over fem meter i standardoppstilling.

VARIGHET
Kurset går over 2 dager. 15 timer teori.

KRAV TIL FORKUNNSKAPER
Fallsikringskurs.

PRIS
Inkluderer kursbevis for teoretisk del.

Kurset tilbys både som åpent kurs og bedriftsintern opplæring på norsk eller andre språk på forespørsel. 

Meld deg på kommende Stillaskurs 2-9 meter – Teori her


Skroll til toppen