Kjemikaliekurs – kurs i kjemikaliehåndtering

Norske myndigheter stiller strenge krav til bedrifter som arbeider med kjemikalier. Med hensyn til opplæring av ansatte står det i § 3-4 at arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker og verneombudet får opplæring slik at de kan utføre sine arbeidsoppgaver i tilknytning til bruk av kjemikalier på en trygg og forskriftsmessig måte. (Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav)

Dette kurset kan du også ta hjemmefra eller fra eget kontor som nettundervisning via Live på nett-løsningen vår. Løsningen støtter toveis-kommunikasjon med lyd og bilde, med instruktør og andre deltakere slik at læringsutbyttet blir som ved et klasseromskurs. Meld deg på i påmeldingsskjema nederst på denne siden.

Kursets formål er å sørge for at deltakerne får kunnskap om håndtering av kjemikalier slik at de etter endt kurs kan håndtere kjemikalier på en forsvarlig måte og i henhold til de krav myndighetene stiller i lov og forskrifter. Videre skal kandidaten kunne redegjøre for hvordan de kan forebygge ulykker og helseskader ved arbeid med kjemikalier, og kunne bruke lover, forskrifter og andre kilder som gir informasjon om merking og håndtering av kjemikalier og helsefarlige stoffer.

Kursinnhold:
– Lover og regler
– Risikovurdering
– Substitusjonsplikt
– Opplæring
– Sikkerhetsdatablader
– Merking
– Stoffkartotek
– Verneutstyr
– Oppbevaring
– Registrering av arbeidstakere som utsettes for særlig farlig kjemikalier
– Helseundersøkelser
– Beredskap
– Hygieniske tiltak

Målgruppe: Alle som arbeider med eller kommer i kontakt med kjemikalier, eller som har ansvar i tilknytning til kjemikaliebehandling.

Krav til forkunnskaper: Ingen

Praktisk informasjon: Kurset avholdes fra kl. 10.00-16.00. For øvrig sørger Trygg Kurs AS for alt nødvendig utstyr for gjennomføring av kurset.

Sted: Kursene holdes i Storgata 8, i Oslo sentrum. Se kart og mer informasjon om lokalene her.

Pris: Kr. 3.500,- per deltaker for begge dagene og inkluderer kursmateriell, lunsj og utstedelse av kompetansebevis.

Aktuelle kurs


Handlekurv
Rull til toppen