Verneombudskurs – kombinert læring

Du må godkjenne statistics cookies for å se denne videoen.

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS-opplæring. For mange kan det være både kostbart og vanskelig å frigjøre tid til å ta et fullt verneombudskurs som klasseromskurs. Derfor har vi laget et kombinert klasseroms- og nettkurs basert på suksessen vi har hatt med våre vanlige klasseromskurs.

Kjøp kurset på Tryggportalen.no

«Verneombudskurs kombinert» gjennomføres ved at man først gjennomgår nettkurset. Nettkurset er en innføring i de viktigste temaene innenfor HMS-arbeidet. Kurset er bygget opp i moduler med film, tekst og bilder og etter endt kurs må man bestå en test for å dokumentere kompetanse. Når testen er bestått, melder man seg på et to-dagers fordypningskurs i klasserom med videre innføring, gruppeoppgaver og case-løsninger.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Arbeidsmiljøloven (AML)
– HMS-forskriften
– Verneombudets oppgaver og plikter
– Enkel gjennomgang av utførelse av arbeid og risikovurdering
– Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
– Målrettet HMS-arbeid
– Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø
– Psykososialt arbeidsmiljø
– Vernerunder, kartlegging og oppfølging
– Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
– Internkontroll
– Gruppeoppgaver/case-løsning

Praktisk informasjon: Når man bestiller kurset, får man tilgang til kursmateriellet via vår nettside www.tryggportalen.no. Tilgangen varer i 12 måneder. Kurset kan gjennomføres på PC, smarttelefon og nettbrett så lenge man har tilgang til internett.

Pris: Kurset koster 8.500,- eks. mva. Utstedelse av kursbevis er inkludert i prisen.

Kjøp kurset på Tryggportalen.no

Skroll til toppen