Konflikthåndtering på arbeidsplassen

Kurs i «Konflikthåndtering på arbeidsplassen» gir en innføring i arbeidsmiljølovens bestemmelser om kravet til et fullt forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø. Når du har kjennskap til regelverket, klarer du å ta de riktige beslutningene. Kurset gir deg også innsikt i hva som kjennetegner en konflikt, og hvordan man konkret kan håndtere konflikter på en ryddig og profesjonell måte.

Konflikter på en arbeidsplass er ikke unormalt. Dette kurset vil gjøre deg bedre rustet til å håndtere konflikter på en god og ikke minst riktig måte.

Mange av våre kurs gjennomføres i digitalt klasserom via Live på nett-løsningen vår. Løsningen støtter toveis-kommunikasjon med lyd og bilde mellom instruktør og deltakere. Ta kontakt om du ønsker mer info.

Innhold:
– Lover og regler
– Kartlegging av risiko
– Forebyggende tiltak (fysiske og organisatoriske)
– Hva er en konflikt?
– Konfliktdemping

Målsetting: Å bevisstgjøre deltakeren på hvordan man håndterer, forebygger og forholder seg til konflikter på arbeidsplassen.

Målgruppe: Ledere, mellomledere, tillitsvalgte og andre som arbeider med personalsaker.

Krav til forkunnskaper: Ingen

Praktisk informasjon: Kurset holdes over én dag, fra kl. 9-16. Trygg Kurs AS sørger for alt nødvendig utstyr for gjennomføringen av kurset.

Pris: Kr. 3 900,- per deltaker og inkluderer kursmateriell, lunsj og utstedelse av kompetansebevis.

Aktuelle kurs


Skroll til toppen