Konflikthåndtering på arbeidsplassen

Kurs i Konflikthåndtering på arbeidsplassen vil gi en innføring i arbeidsmiljølovens bestemmelser om kravet til et fullt forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø. Ved å ha kjennskap til regelverket, blir du i stand til å ta de riktige beslutningene. Kurset vil videre gi innsikt i hva som kjennetegner en konflikt og hvordan man konkret kan håndtere denne på en ryddig og profesjonell måte.

Konflikter på en arbeidsplass er ikke unormalt. Med dette kurset vil du stå bedre rustet til å håndtere de på en god måte og ikke minst riktig måte.

Mange av våre kurs gjennomføres i digitalt klasserom via Live på nett-løsningen vår. Løsningen støtter toveis-kommunikasjon med lyd og bilde mellom instruktør og deltakere. Ta kontakt om du ønsker mer info.

Innhold
Lover og regler
Kartlegging av risiko
Forebyggende tiltak (fysisk og organisatoriske)
Konfliktdemping
Hva er konflikt

Målsetting: Målet med kurset er å bevisstgjøre deltakeren på hvordan man håndterer, forebygger og forholder seg til konflikter på arbeidsplassen.

Målgruppe: Ledere, mellomledere, tillitsvalgte og andre som arbeider med personalsaker.

Krav til forkunnskaper: Ingen

Praktisk informasjon: Kurset avholdes over 1 dag, kl 9-16, for øvrig sørger Trygg Kurs AS for alt nødvendig utstyr for gjennomføringen av kurset.

Pris: Kr. 3 900,- per deltaker og inkluderer kursmateriell, lunsj og utstedelse av kompetansebevis.

Aktuelle kurs


Rull til toppen