Kurs i Granskningsledelse

Både Arbeidstilsynet og forsikringsbransjen krever nå flere interne granskninger av både ulykker og nestenulykker. Det legges større ansvar over på de ulike bedriftene om at de selv skal gjennomføre interne granskninger. Kurset vårt i granskningsledelse setter deltakerne i stand til å lede og delta i en granskning på en god måte.

Mange av våre kurs gjennomføres i digitalt klasserom via Live på nett-løsningen vår. Løsningen støtter toveis-kommunikasjon med lyd og bilde mellom instruktør og deltakere. Ta kontakt om du ønsker mer info.

Våre instruktører har over 10 års erfaring som granskningsledere og har gjennomført flere granskninger innenfor olje-, gass-, maritim- og landbasert industri.

Vi leverer et komplett kurs innen MTO-metodikken som passer for linjeledere, formenn, verneombud, HMS-personell og annet personell som skal delta i en granskning.

Kjente ulykker blir gjennomgått, og vi ser på årsakene til disse ulykkene. Instruktørene våre vil også dele sin erfaring om hvordan det er å gjennomføre granskninger, og hvilke menneskelige utfordringer man møter i løpet av en granskning.

Kurset er praktisk fokusert på hvordan man gjennomfører en granskning med MTO-metodikken.

I kurset går vi blant annet igjennom:
– Ulykker
– Ulykkesstatistikk for Norge i dag
– Årsaken til ulykker
– Årsaksanalyse
– MTO-metodikken
– STEP-diagrammer
– Granskningsledelse
– Granskningsgruppe
– Kommunikasjon
– Intervjuer
– Gruppeoppgaver

Krav til forkunnskaper: Ingen

Praktisk informasjon: Kurset går over to dager fra kl. 08.30—16.00 begge dagene.

Pris: Kr. 7.950,- per deltaker. Kursmateriell og utstedelse av kompetansebevis er inkludert.

Aktuelle kurs


Skroll til toppen