Truckførerkurs – praksiskjøring

Truckførerkurs – praksiskjøring: Modul 4.2
– Kjøring, praksis med prøve.

Etter å ha gjennomgått og bestått modulene 1.1 (8 timer), 2.2 (14 timer) og modul 3.2 (6 timer) skal eleven gjennomføre modul 4.2 (14 eller 20 timer).

Praksiskjøringen kan gjennomføres på 2 ulike måter: bedriftsintern «fadderkjøring» (20 timer), eller praksiskjøring i regi av kurssenteret (14 timer).

Formål: Hensikten med opplæringen er å gi truckførere allsidig praktisk opplæring og øvelse i sikker bruk av truck, slik at ulykker i forbindelse med bruken unngås. Opplæringen skal gi fører så gode kjøreferdigheter at vedkommende selvstendig på en sikker måte skal kunne gjennomføre oppdrag med truck. Truckfører må imidlertid gjennomføre typeopplæring på den trucken som til enhver tid benyttes i tillegg til sertifisert sikkerhetsopplæring.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Hovedkomponenter på aktuelle trucktyper med eventuelt tilleggsutstyr
– Kontrollpunkter
– Funksjonstest
– Godshåndtering og kjøretrening

Praktisk prøve: 2 timer.
Målgruppe: Arbeidere som skal føre truck.
Varighet: 14 timer eller 20 timer.
Krav til forkunnskaper: Kandidaten må ha gjennomført modul 1.1, modul 2.2 og modul 3.2.
Pris: Ta kontakt for tilbud på fadderkjøring.

Uforpliktende tilbud - Truckførerkurs - praksiskjøring

Fyll ut skjemaet for å få et tilbud på praksiskjøring, modul 4.2.

Skroll til toppen