FSE-kurs for elektrikere med førstehjelp

Du må godkjenne statistics cookies for å se denne videoen.

Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg). Kravet gjelder både for dem som arbeider med lav- og høyspenningsanlegg. Opplæringen skal gjentas én gang årlig, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig. Det skal ikke gå mer enn 12 måneder mellom hver opplæring. Hovedansvarlig for oppfyllelse av kravene i forskriften er eier/driver av det elektriske anlegget og eier av virksomheten som utfører aktiviteter som omfattes av forskriften.

Mange av våre kurs gjennomføres i digitalt klasserom via Live på nett-løsningen vår. Løsningen støtter toveis-kommunikasjon med lyd og bilde mellom instruktør og deltakere. Ta kontakt om du ønsker mer info.

Trygg Kurs har gleden av å tilby FSE-kurs til våre kunder. Kurset er tilpasset kravene i forskriften og inneholder også opplæring i førstehjelp og spesialopplæring i førstehjelp ved ulykker forårsaket av elektrisk strøm.
Vi har dyktige og erfarne instruktører som har evnen til å undervise på en enkel, interessant og fengende måte.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
Del 1 – FSE:
– Forskriftens gyldighet
– Definisjoner
– Ansvarsforhold
– Planlegging
– Arbeid på eller nær spenningsatt anlegg
– Arbeid på eller nær frakoblet anlegg
– Strømgjennomgang
– Sikkerhetsfilosofi
– Beskyttelsestiltak
– Krav til verneutstyr og instrukser
– Forskjell i metode og forholdsregler mellom høyspenning og lavspenning

Del 2 – Førstehjelp:
– Skadestedsarbeid – varsling
– Sirkulasjonssvikt
– Strømskader
– Bevisstløshet
– Hjerte- lungeredning
– Typiske skader ved høyspenning
– Typiske skader ved lavspenning

Dette kurset er også tilgjengelig på nett: Nettkurs årlig gjennomgang av FSE

Praktisk informasjon: Kurset holdes fra kl. 12.00 – 16.00. Når kurset er gjennomført, mottar hver av deltakerne et kursbevis som dokumentasjon på gjennomført opplæring. Kursbeviset er gyldig i 12 måneder. Trygg Kurs AS sørger for alt nødvendig utstyr for gjennomføring av kurset.

Krav til forkunnskaper: Elektrofaglig bakgrunn eller opplæring for instruert personell.

Pris: Totalprisen på kurset er kr. 1.600,- pr. deltaker. Prisen inkluderer utstedelse av dokumentasjon på gjennomført opplæring.

Vi tilbyr også bedriftsinterne kurs på forespørsel.

Aktuelle datoer


Skroll til toppen