G4 Praksiskjøring

G4 Bro- og traverskran – Praksiskjøring: Modul 4.7.
– Kjøring, praksis med prøve

Etter å ha gjennomgått og bestått modul 1.1 (8 timer), modul 2.3 (16 timer), modul 2.7 (16 timer) og modul 3.7 (8 timer) skal eleven gjennomføre modul 4.7 (32/16 timer).

Praksiskjøringen kan gjennomføres på 2 ulike måter: bedriftsintern «fadderkjøring» (32 timer), eller praksiskjøring i regi av kurssenteret (16 timer).

Formål: Hensikten med opplæringen er å gi Bro- og traverskranførere allsidig praktisk opplæring og øvelse i sikker bruk av traverskraner, slik at ulykker i forbindelse med bruken unngås. Opplæringen skal gi fører så gode kjøreferdigheter at vedkommende selvstendig på en sikker måte skal kunne gjennomføre løfteoppdrag.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
Hovedkomponenter på traverskran
– Sikkerhetsbrytere
– Prosedyre for igangsetting- / parkering
– Kontrollpunkter på traverskraner
– Kjøreopplæring med traverskran

Praktisk prøve: Ja.
Målgruppe: Arbeidere som skal føre bro- og traverskran.
Varighet: 32/16 timer.
Krav til forkunnskaper: Kandidaten må ha gjennomført modul 1.1, modul 2.3, modul 2.7, og modul 3.7.
Pris: Ta kontakt for tilbud på praksiskjøring.

 

Skroll til toppen