Maskinførerkurs – Anleggsmaskinfører

Myndighetene stiller krav til grunnleggende sikkerhetssertifisering og opplæring av personer som skal føre anleggsmaskin (masseforflytningsmaskiner). Det er arbeidsgiver som skal sørge for at arbeidstakere som skal bruke arbeidsutstyret i listen i forskrift om utførelse av arbeid § 10-3 har opplæring fra sertifisert virksomhet.

Kravene omfatter både teoretisk og praktisk opplæring. Opplæringen består av flere moduler. De teoretiske modulene avsluttes med en skriftlig eksamen og de praktiske modulene avsluttes med en praktisk eksamen. Ved bestått kurs utstedes det et maskinførerbevis for den maskintypen som eleven har tatt opplæring på. Trygg Kurs AS leverer et interessant og inspirerende kurs der deltagerne vil få en god innføring i sikker føring av anleggsmaskiner.

I dette kurset inngår:
Modul 1.1 Fellesteori, 1 dag
Modul 2.1 Teori med prøve, 3 dager
Modul 3.1 Grunnleggende praksis, 1 dag

I tillegg må deltaker dokumentere Modul 4.1 Praksis med prøve, praksiskjøringen (mengdekjøring) kan gjennomføres på 2 ulike måter:
– Bedriftsintern «fadderkjøring» (32 timer)
– Praksiskjøring i regi av kurssenteret (32 timer). Dette må bestilles og inngår ikke i dette kurset.

Formål: Hensikten med opplæringen er å gi anleggsmaskinførere en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av anleggsmaskiner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med masseforflytning unngås. Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for anleggsmaskinenes konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Innledning med krav til fører
– Bruksområder for de enkelte typene masseforflyttingsmaskiner
– Ulykker med masseforflyttingsmaskiner
– Oppbygging av forskjellige typer
– Vedlikehold
– Hydraulikk
– Dieselmotor
– Sertifisering/dokumentasjon
– Funksjon og virkemåte for hovedkomponentene
– Kontrollpunkter
– Bruksområder og betjening
– Masseforflytningsmaskinens arbeidsområde
– Masseforflyttingsmaskin brukt for løfting av last
– Bruk av løfteredskap
– Praktisk øvelse i bruk

Du må velge minst en av tilleggsproduktene ved påmelding, dette for at vi kan forberede hvilke maskiner vi skal ha tilgjengelig under kurset.

Målgruppe: Arbeidere som skal føre anleggsmaskiner (masseforflytningsmaskiner), som for eksempel gravemaskin, hjullaster, veghøvel, dumper, gravelaster og doser.

Aktuelle kurs


Skroll til toppen