Arbeidsvarsling – kurs 1, 2 og 3

Alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesvei, må ha opplæring i arbeidsvarsling. Krav til obligatorisk opplæring gjelder uavhengig av om arbeidet er lønnet eller ikke.

Trygg Kurs leverer Arbeidsvarsling kurs 1, 2 og 3.Trygg Kurs tilbyr nå Arbeidsvarsling kurs 1, 2 og 3. Vær obs på at alle Arbeidsvarslingskurs må oppdateres hvert 5. år. Les mer om de forskjellige kursene, og meld deg på i dag.

Arbeidsvarsling kurs 1
Formålet med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved vei, og hvilke hensyn som skal tas. Deltakerne skal videre få kunnskap om de formelle prosedyrene som skal følges før arbeidet begynner og under arbeidet.

MELD DEG PÅ ARBEIDSVARSLING KURS 1 HER

Arbeidsvarsling kurs 2
Kurs 2 er for ansvarshavende. Formålet med opplæringen er å gi deltakerne den teoretiske plattformen som er nødvendig for å kunne fylle sin rolle som ansvarshavende på en god måte. I tillegg gis opplæring i varslingsplaner.

MELD DEG PÅ ARBEIDSVARSLING KURS 2 HER

Arbeidsvarsling kurs 3
Målet med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kjennskap til de kravene skiltmyndigheten setter til dem som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveier. Etter å ha gjennomgått kurset skal deltakerne ha kjennskap til hvordan manuell trafikkdirigering skal utføres i praksis, hvilke faremomenter en trafikkdirigent utsettes for og hvordan vedkommende best kan beskytte seg under utførelsen av arbeidet.

MELD DEG PÅ ARBEIDSVARSLING KURS 3 HER

Skroll til toppen