Arbeidsvarsling – kurs 1, 2 og 3

Alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesvei, må ha opplæring i arbeidsvarsling. Krav til obligatorisk opplæring gjelder uavhengig av om arbeidet er lønnet eller ikke.

Trygg Kurs tilbyr nå Arbeidsvarsling 1, 2 og 3. Les mer om de forskjellige kursene, og meld deg på i dag.

Arbeidsvarsling 1
Formålet med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved vei, og hvilke hensyn som skal tas. Deltakerne skal videre få kunnskap om de formelle prosedyrene som skal følges før arbeidet begynner og under arbeidet.

ARBEIDSVARSLING 1

Arbeidsvarsling 2
Kurs 2 er for ansvarshavende. Formålet med opplæringen er å gi deltakerne den teoretiske plattformen som er nødvendig for å kunne fylle sin rolle som ansvarshavende på en god måte. I tillegg gis opplæring i varslingsplaner.

ARBEIDSVARSLING 2

Arbeidsvarsling 3
Målet med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kjennskap til de kravene skiltmyndigheten setter til dem som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveier. Etter å ha gjennomgått kurset skal deltakerne ha kjennskap til hvordan manuell trafikkdirigering skal utføres i praksis, hvilke faremomenter en trafikkdirigent utsettes for og hvordan vedkommende best kan beskytte seg under utførelsen av arbeidet.

ARBEIDSVARSLING 3