Verneombudskurs
– nettkurs

Du må godkjenne statistics cookies for å se denne videoen.

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS-opplæring. Nettkurset vårt «HMS for verneombud og medlemmer av AMU» er basert på vårt 40-timerskurs, men er beregnet på bedrifter hvor partene har avtalt at kortere opplæringstid er tilstrekkelig. Det gis innføring i de viktigste temaene innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet på arbeidsplassen.

Kjøp kurset på Tryggportalen.no

For mange kan det være både kostbart og vanskelig å frigjøre tid til å ta et klasseromskurs. Vi har derfor laget et nettkurs basert på suksessen vi har hatt med våre klasseromskurs. Kurset er bygd opp i moduler med film, tekst og bilder. Etter endt kurs må man bestå en test for å få utstedt kursbevis. For bedrifter som trenger et 40-timerskurs, kan man kombinere nettkurs med klasseromsundervisning.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Arbeidsmiljøloven (AML)
– HMS-forskriften
– Verneombudets oppgaver og plikter
– Enkel gjennomgang av utførelse av arbeid og risikovurdering
– Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
– Målrettet HMS-arbeid
– Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø
– Psykososialt arbeidsmiljø
– Vernerunder, kartlegging og oppfølging
– Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
– Internkontroll

Krav til forkunnskaper: Ingen

Praktisk informasjon: Når man bestiller kurset, får man tilgang til kursmateriellet via vår nettside www.tryggportalen.no. Tilgangen varer i 12 måneder. Kurset kan gjennomføres på PC, smarttelefon og nettbrett så lenge man har tilgang til internett.

Pris: Kurset koster 3.990,- eks. mva. Utstedelse av kursbevis er inkludert i prisen.

Kjøp kurset på Tryggportalen.no

Skroll til toppen