G11 – Løfteredskap / Stroppekurs

Modul 2.3 – Teori og prøve
(Tilsvarer Modul O-1.1 Offshore)

Myndighetene stiller krav til grunnleggende sikkerhetssertifisering av kranførere, anhukere / stroppere og signalgivere. Kravene omfatter teoretisk opplæring. For å fullføre kurset må man avlegge og bestå en teoretisk eksamen.  Trygg Kurs AS leverer et interessant og inspirerende kurs der deltagerne vil få en god innføring i sikker bruk av løfteredskap.

Formål: Hensikten med opplæringen er å gi kranførere, anhukere / stroppere og signalgivere en god generell grunnopplæring i sikker bruk av løfteredskap, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Løfteredskap
– Løfteredskapstabeller
– Signaler og tegn
– Praktisk bruk av løfteredskap

Målgruppe: kranførere, anhukere / stroppere og signalgivere.
Varighet: 16 timer.
Eksamen: 1 time skriftlig teoretisk prøve.
Krav til forkunnskaper: Kandidaten må ha gjennomført modul 1.1.
Pris: Kr. 4.200,- pr deltaker.

Aktuelle kurs


Skroll til toppen