Stillaskurs 2-5 meter – Teori og praksis

I henhold til «Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 17-2, skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakere som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av stillaser med øverste stillasgulv over to meter i standardoppstilling, får opplæring. Kravet til opplæring gjelder også for rullestillaser over to meter. Dette kurset gir grunnleggende teoretisk og praktisk opplæring i samsvar med forskriftens krav. Kompetansebevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.

Formål: Kvalifisere arbeidstaker for montering, demontering, endring og kontroll av stillaser med øverste stillasgulv over to meter i standardoppstilling.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Forståelse av planer for montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
– Sikkerhet ved montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
– Tiltak for å redusere fallrisiko for personer og gjenstander
– Kontroll av stillas
– Sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag
– Tillatte belastninger

Målgruppe: Personell som skal montere, demontere, endre og kontrollere stillas med øverste stillasgulv fra to til fem meter i standardoppstilling.

Varighet: 2 dager (7,5 timer teori + 7,5 timer praksis).

Krav til forkunnskaper: Grunnleggende fallsikringskurs.

Pris: Totalprisen på kurset er kr. 5.000,- per deltaker og inkluderer avsluttende test og utstedelse av opplæringsbevis.

Kurset tilbys både som åpent kurs og som bedriftsintern opplæring på norsk eller andre språk på forespørsel.

Aktuelle kurs


Rull til toppen