Stillaskurs 2-5 meter – Teori og praksis

I henhold til «Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 17-2, skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakere som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av stillaser med øverste stillasgulv over to meter i standardoppstilling, får opplæring. Kravet til opplæring gjelder også for rullestillaser over to meter. Dette kurset gir grunnleggende teoretisk og praktisk opplæring i samsvar med forskriftens krav. Kompetansebevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.

Formål: Kvalifisere arbeidstaker for montering, demontering, endring og kontroll av stillaser med øverste stillasgulv over to meter i standardoppstilling.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Forståelse av planer for montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
– Sikkerhet ved montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
– Tiltak for å redusere fallrisiko for personer og gjenstander
– Kontroll av stillas
– Sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag
– Tillatte belastninger

Målgruppe: Personell som skal montere, demontere, endre og kontrollere stillas med øverste stillasgulv fra to til fem meter i standardoppstilling.

Varighet: 2 dager (7,5 timer teori + 7,5 timer praksis).

Krav til forkunnskaper: Grunnleggende fallsikringskurs.

Pris: Totalprisen på kurset er kr. 4.500,- per deltaker og inkluderer avsluttende test og utstedelse av opplæringsbevis.

Kurset tilbys både som åpent kurs og som bedriftsintern opplæring på norsk eller andre språk på forespørsel.

Aktuelle kurs