Liftkurs – Personløfterkurs

Du må godkjenne statistics cookies for å se denne videoen.

Norske myndigheter krever at arbeidstakere som bruker lift (personløfter), kan dokumentere praktisk og teoretisk opplæring i bruken av lift. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne får den nødvendige opplæringen. («Forskrift om utførelse av arbeid» § 10-2 «Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr».) Vårt liftkurs gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i sikker bruk av lift. Kompetansebevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.

Formål: Gi kursdeltakerne økt kunnskap og gjøre dem mer bevisst på sikkerhetstiltak, slik at personskader og ulykker på arbeidsplassen kan unngås.  

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Oppbygging
– Betjening
– Brukeregenskaper
– Bruksområder
– Vedlikehold og kontroll
– Sikker bruk og betjening
– Klasseinndeling A-B-C
– Uhell og ulykker
– Lover og forskrifter

Målgruppe: Kurset passer for personer som skal bruke lift (personløfter).

Varighet: 1 dag

Krav til forkunnskaper: Fylte 18 år.

Pris: Prisen er pr deltaker og inkluderer enkel lunsj og utstedelse av kursbevis. Kurset tilbys også som bedriftsintern opplæring enten på norsk eller på andre språk.

Her er datoer for kommende Liftkurs. Meld deg på i dag.


Skroll til toppen