Liftkurs (personløfterkurs)

Du må godkjenne statistics cookies for å se denne videoen.

Norske myndigheter krever at arbeidstakere som bruker lift (personløfter), kan dokumentere praktisk og teoretisk opplæring i bruken av disse. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendige opplæringen. («Forskrift om utførelse av arbeid» § 10-2 «Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr».) Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i sikker bruk av lift. Kompetansebevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.

Formål: Gi kursdeltakerne økt kunnskap og gjøre dem mer bevisst på sikkerhetstiltak, slik at personskader og ulykker på arbeidsplassen kan unngås.  

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Oppbygging
– Betjening
– Brukeregenskaper
– Bruksområder
– Vedlikehold og kontroll
– Sikker bruk og betjening
– Klasseinndeling A-B-C
– Uhell og ulykker
– Lover og forskrifter

Målgruppe: Kurset passer for personer som skal bruke lift (personløfter).

Varighet: Kurset avholdes fra kl. 08.30 — 16.00.

Krav til forkunnskaper: Fylte 18 år.

Pris: Totalprisen på kurset er kr. 2.550,- per deltaker. Utstedelse av kursbevis er inkludert. Kurset tilbys også som bedriftsintern opplæring enten på norsk eller på andre språk.

Aktuelle kurs