Stolpe-, mast- og årlig nedfiringskurs

Stolpekurs

Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som skal jobbe i stolpe kan dokumentere praktisk og teoretisk opplæring. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendig opplæring. Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i hvordan man kan jobbe på en sikker måte i stolpe.

Målgruppe:
Elektro-, tele- og annet personell som arbeider i stolper.

Les mer om Stolpekurs og se aktuelle datoer.

Mastekurs

Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som skal jobbe i mast kan dokumentere praktisk og teoretisk opplæring. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendig opplæring. Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i hvordan man kan jobbe på en sikker måte i mast.

Målgruppe:
Elektro-, tele- og annet personell som arbeider i mast.

Les mer om Mastekurs og se aktuelle datoer.

Årlig nedfiring

Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som skal jobbe i stolpe eller mast kan dokumentere årlig repetisjon og øvelse i nedfiring. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendige opplæring. Årlig nedfiringskurs gir repetisjon og øving for personer som tidligere har dokumentert opplæring i entring av stolpe eller mast. Kurset er utarbeidet for å tilfredsstille kravene i §7 i Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg som legger til grunn for gjennomføring av årlig nedfiring og øving i nedfiring av nødstedt person.

Målgruppe:
Elektro-, tele- og annet personell som arbeider i stolper og master.

Les mer om Årlig nedfiring og se aktuelle datoer.

Rull til toppen