Toppmeny

Stolpe-, mast- og årlig nedfiringskurs

Stolpekurs

Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som skal jobbe i stolpe kan dokumentere praktisk og teoretisk opplæring. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendig opplæring. Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i hvordan man kan jobbe på en sikker måte i stolpe.

Målgruppe:
Elektro-, tele- og annet personell som arbeider i stolper.

Les mer om Stolpekurs og se aktuelle datoer.

Mastekurs

Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som skal jobbe i mast kan dokumentere praktisk og teoretisk opplæring. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendig opplæring. Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i hvordan man kan jobbe på en sikker måte i mast.

Målgruppe:
Elektro-, tele- og annet personell som arbeider i mast.

Les mer om Mastekurs og se aktuelle datoer.

Årlig nedfiring

Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som skal jobbe i stolpe eller mast kan dokumentere årlig repetisjon og øvelse i nedfiring. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendige opplæring. Årlig nedfiringskurs gir repetisjon og øving for personer som tidligere har dokumentert opplæring i entring av stolpe eller mast. Kurset er utarbeidet for å tilfredsstille kravene i §7 i Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg som legger til grunn for gjennomføring av årlig nedfiring og øving i nedfiring av nødstedt person.

Målgruppe:
Elektro-, tele- og annet personell som arbeider i stolper og master.

Les mer om Årlig nedfiring og se aktuelle datoer.

Relaterte kurs

Trygg Kurs AS

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev med nyheter og aktuelt fra Trygg Kurs AS