Fellesteori – modul 1.1

Fellesteori: Modul 1.1 – Fellesteori og prøve

Myndighetene stiller krav til grunnleggende sikkerhetssertifisering av personer som skal føre truck, masseforflytningsmaskiner og kraner. Kravene omfatter både teoretisk og praktisk opplæring. For å fullføre fellesteorien må man avlegge og bestå en teoretisk eksamen. Trygg Kurs AS leverer et interessant og inspirerende kurs der deltagerne vil få en god innføring.

Formål: Hensikten med opplæringen er å gi brukere av arbeidsutstyr nevnt i § 10-1 og 10-3 i “Forskrift om utførelse av arbeid” (nr. 1357), en god generell grunnopplæring i sikker bruk av arbeidsutstyret, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Lover og forskrifter
– Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
– Ytre miljø
– Sikkerhetsbestemmelser
– Farlig gods, merking og håndtering

Målgruppe: Truckførere, kranførere, anhukere / stroppere og signalgivere.
Varighet: 8 timer.
Eksamen: 1 time skriftlig teoretisk prøve.
Krav til forkunnskaper: ingen.

Aktuelle kurs


Skroll til toppen