Løfteredskap

Modul O-1.1 – Teori og prøve

(Tilsvarer Modul 2.3 land (G11) / tidligere F-2702 Sertifisert sikkerhetsopplæring)

Myndighetene stiller krav til grunnleggende sikkerhetssertifisering av kranførere, anhukere / stroppere, riggere og signalgivere. Kravene omfatter teoretisk opplæring. For å fullføre kurset må man avlegge og bestå en teoretisk eksamen.  Trygg Kurs AS leverer et interessant og inspirerende kurs der deltagerne vil få en god innføring i sikker bruk av løfteredskap.

Formål: Hensikten med opplæringen er å gi kranførere, anhukere / stroppere, riggere og signalgivere en god generell grunnopplæring i sikker bruk av løfteredskap, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Løfteredskap
– Løfteredskapstabeller
– Signaler og tegn
– Praktisk bruk av løfteredskap

Målgruppe: kranførere, anhukere / stroppere, riggere og signalgivere.
Varighet: 16 timer.
Eksamen: 1 time skriftlig teoretisk prøve.
Krav til forkunnskaper: Kandidaten må ha gjennomført modul 1.1.
Pris: Kr. 4.200,- pr deltaker.

Kurset tilbys også som bedriftsintern opplæring på norsk eller andre språk på forespørsel.

Kursforespørsel

Meld din interesse for dette kurset

Skroll til toppen