Anleggsmaskin – Praksis kjøring – Modul 4.1

Anleggsmaskin – Praksis kjøring: Modul 4.1
– Kjøring, praksis med prøve

Etter å ha gjennomgått og bestått modulene 1.1 (8 timer), 2.1 (24 timer) og modul 3.1 (8 timer) skal eleven gjennomføre modul 4.1 (32 timer).

Praksiskjøringen (mengdekjøring) kan gjennomføres på 2 ulike måter: bedriftsintern «fadderkjøring» (32 timer), eller praksiskjøring i regi av kurssenteret (32 timer).

Formål: Hensikten med opplæringen er å gi førere av anleggsmaskiner allsidig praktisk opplæring og øvelse i sikker bruk av masseforflyttingsmaskiner, slik at ulykker i forbindelse med bruken unngås. Opplæringen skal gi fører så gode kjøreferdigheter at vedkommende selvstendig på en sikker måte skal kunne betjene masseforflyttingsmaskiner.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Praktisk øvelse i bruk av anleggsmaskinen/masseforflyttingsmaskinen
– Betjening/kjøring
– Daglig kontroll og vedlikehold
– Kjøring på ulike typer underlag

Målgruppe: Arbeidere som skal føre anleggsmaskiner (masseforflytningsmaskiner), som for eksempel gravemaskin, hjullaster, veghøvel, dumper, gravelaster og doser.

Varighet: 32 timer.

Eksamen: praktisk prøve.

Krav til forkunnskaper: Kandidaten må ha gjennomført modul 1.1, modul 2.1 og modul 3.1.

Pris: Ta kontakt for uforpliktende tilbud.

Uforpliktende tilbud - Anleggsmaskin - praksiskjøring

Fyll ut skjemaet for å få et tilbud på praksiskjøring, modul 4.1.

Skroll til toppen