Offshore/Skip

Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring av arbeidere i skip- og offshorenæringen.

PAGE_Image_Offshore_3

Det stilles krav til både teoretisk og praktisk opplæring. Trygg Kurs AS leverer interessante og inspirerende kurs i sikker rigging og sikker bruk av løfteredskap, fallsikringsutstyr, vinsjer og personalvinsjer. Vi tilbyr eksempelvis også opplæring i bruk hjertestarter, brannvernutstyr og hydrauliske kraner for arbeidere på skip og offshore installasjoner.

Kravene i opplæringsplanene beskriver et minimum av de kunnskaper og ferdigheter som kreves for bruk av arbeidsutstyr i hht. gjeldende regelverk. Regelverket forutsetter imidlertid at brukere av ulike typer arbeidsutstyr i tillegg får spesialopplæring på det utstyret som til enhver tid benyttes.

Følg lenkene nedenfor for oversikt over planlagte kurs eller ta kontakt med Trygg Kurs AS for pristilbud til din bedrift.

Våre kurs innen Offshore og Skip

Skroll til toppen