STCW Passasjer- og krisehåndtering

Kurset gjennomføres i henhold til STCW konvensjonens regel V/2, avsnitt A-V/2 og tabeller A-V/2-1 og A-V/2-2.

Kurs for de som skal arbeide på passasjerskip og andre fartøy der man har ansvar for sikkerheten til passasjerer.
Kurset gir opplæring i hvordan besetningen skal opptre hvis det oppstår en krise ombord, samt hvordan de skal opptre/kommunisere med passasjerene.

– Etablere gode holdninger til sikkerhet.
– Skape forståelse for viktigheten av sikkerhet og beredskapsarbeid.
– Hvilke krav er det til mannskap, opplæring, øvelse og utstyr i henhold til STCW-2010.
– Kunne disponere ressurser ombord på en sikker og forsvarlig måte, hvis det oppstår en nødsituasjon.

E-læring + 1 dag oppmøte

Første del av kurset gjennomføres som e-læring på internett. Resterende opplæring skjer ved oppmøte. Deltaker må ha gjennomført e-læringen før oppmøte.

Kursbevis gyldig i 5 år.


Her er datoer for kommende kurs. Meld deg på i dag.

Skroll til toppen