HMS-rådgivning

Å etterleve kravene i Internkontrollforskriften og annen HMS-lovgivning på en tilfredsstillende måte kan virke som en utfordring for mange. Derfor er det for de fleste en god investering å knytte til seg ekstern ekspertise og rådgivning i arbeidet med å etterleve gjeldende regelverk.

I henhold til forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 plikter den som er ansvarlig for virksomheten å sørge for systematisk oppfølging av krav fastsatt i internkontrollforskriften. Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende regelverkskrav. Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem for å sikre at de følger HMS-lovgivningen.

Vi i Trygg Kurs har mange års erfaring fra kursing og rådgivning innen HMS, noe som gir oss et godt utgangspunkt for å kunne bistå din bedrift med å dekke deres behov enten dere trenger hjelp til å komme i gang med arbeidet, eller om dere trenger bistand for å videreutvikle eksisterende systemer. Vi kan hjelpe deg gjennom hele eller deler av prosessen, fra oppbygging til implementering og vedlikehold. Vi tilpasser rådgivningen til din bedrift og bransje, kompleksitet, størrelse, risiko og dokumentasjonskrav.

Vi kan hjelpe din bedrift med:
– Bistand ved utarbeidelse av HMS-system og internkontroll
– Bistand ved gjennomføring og dokumentasjon av risikovurderinger
– Bistand ved gjennomføring og dokumentasjon av handlingsplaner
– Rådgivning innen lovverk og forskrifter
– Vernerunder
– Revisjon av deres HMS-system
– Rus og avhengighetsproblematikk
– Kartlegging, rådgivning og dokumentasjon av inneklima

Ta kontakt med Trygg Kurs AS for pristilbud til din bedrift.

Kontaktskjema

Fyll ut skjemaet for å ta kontakt med oss

Rull til toppen