HMS-rådgivning

Å følge kravene i Internkontrollforskriften og annen HMS-lovgivning på en tilfredsstillende måte kan virke som en utfordring for mange. Derfor er det en god investering å knytte til seg ekstern ekspertise og rådgivning i arbeidet med å følge gjeldende regelverk.

Du må godkjenne statistics cookies for å se denne videoen.

I henhold til forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 skal den som er ansvarlig for virksomheten, sørge for systematisk oppfølging av krav som er fastsatt i internkontrollforskriften. Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende regelverk og at de følger HMS-lovgivningen. Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem.

Vi i Trygg Kurs har mange års erfaring fra kursing og rådgivning innen HMS. Dette gir oss et godt utgangspunkt for å kunne hjelpe din bedrift, enten dere trenger hjelp til å komme i gang med HMS-arbeidet eller trenger hjelp med å videreutvikle eksisterende systemer. Vi kan bistå dere gjennom hele eller deler av prosessen, fra oppbygging til implementering og vedlikehold. Vi tilpasser rådgivningen til din bedrift og bransje, og tar hensyn til kompleksitet, størrelse, risiko og dokumentasjonskrav.

Vi kan hjelpe din bedrift med:
– Å utarbeide HMS-system og internkontroll
– Å gjennomføre og dokumentere risikovurderinger
– Å gjennomføre og dokumentere handlingsplaner
– Rådgivning innen lovverk og forskrifter
– Vernerunder
– Revisjon av HMS-systemet deres
– Rus- og avhengighetsproblematikk
– Kartlegging, rådgivning og dokumentasjon av inneklima

Ta kontakt med Trygg Kurs AS for pristilbud til din bedrift.

Kontaktskjema

Fyll ut skjemaet for å ta kontakt med oss

Skroll til toppen