Våtromskurs – Modul A

Kundene har forventninger til en håndverker med våtromsertifikat. Når du blir sertifisert håndverker, er det viktig at du følger anvisningene i Byggebransjens våtromsnorm (BVN) når du utfører arbeider i våtrom. Riktig utført jobb første gangen!

OM MODUL A – UTFØRELSE
Modul A for utførende er en videre kvalifisering i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) og er ingen godkjenningsordning eller praktisk opplæring. Kurset er for fagarbeidere innen byggfag som betong/mur, maling/tapet, tømrer/blikk, rør eller elektro, som ønsker å øke sin kompetanse og bli bedre i våtromsbygging innen eget fag.

KURSET TAR OPP FØLGENDE EMNER

  • Skader og skadeårsaker
  • Lover, forskrifter, normer og krav til utførelse
  • Produkter, godkjenningsordninger og krav
  • Prosjektering av våtrom
  • Problemstillinger ved rehabilitering av våtrom
  • Sjekklister
  • Evt. sluttdokumentasjon

Kurset avsluttes med fire timers skriftlig eksamen. Alle emnene er relatert til faggruppen kursmodulen retter seg mot.

OPPTAKSKRAV
For å delta på kurs i Modul A må «Våtromskurs – Grunnmodul» være gjennomført maksimum 12 måneder før kursstart (alternativt må man ha våtromssertifikat i Modul B eller Modul C).

I tillegg må man ha ett av punktene som beskrevet under:

  • norsk eller nordisk fagbrev/svennebrev (eller fagbrev/svennebrev fra Polen, Tyskland, Estland, Latvia eller Litauen godkjent av NOKUT)
  • minimum 5 års relevant praksis innen et av byggfagene, opparbeidet i Norge

Fagbrev/svennebrev eller relevant praksis må kunne dokumenteres.

PRAKTISK INFORMASJON
NB! Alle må ha tilgang til BVN (Byggebransjens våtromsnorm) når de går på kurset, og denne tilgangen må kursdeltakeren selv skaffe på forhånd. Kursdeltakere får 50% rabatt på første års abonnement (gjelder kun nye brukere).
Kurset holdes på norsk, og deltakerne må kunne norsk muntlig og skriftlig.

Kurset går over en dag og varer fra kl 09.00-16.00.

KURSBEVIS, SERTIFIKAT
Alle som har bestått eksamen i Modul A, tildeles kursbevis og våtromssertifikat som fagarbeider for våtrom innen deltakerens fagområde.

PRIS
4200,- per deltaker.

Meld deg på kommende kurs for Modul A her