Våtromskurs – Modul A

INNHOLD OG OPPTAKSKRAV MODUL A – UTFØRELSE
Kundene har forventninger til en håndverker med våtromsertifikat. Når du blir sertifisert håndverker, er det viktig at du følger anvisningene i Byggebransjens våtromsnorm (BVN) når du utfører arbeider i våtrom. Riktig utført jobb første gangen!

Gjennomføring og innhold
Kurset varer i 7 timer, og følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Skader og skadeårsaker
– Lover, forskrifter, normer og krav til utførelse
– Produkter, godkjenningsordninger og krav
– Prosjektering av våtrom
– Problemstillinger ved rehabilitering av våtrom
– Sjekklister
– Evt. sluttdokumentasjon

Kurset avsluttes med 4 timers skriftlig eksamen. Alle emnene er relatert til faggruppen kursmodulen retter seg mot.

OPPTAKSKRAV
For å delta på kurs i Modul A må «Våtromskurs – Grunnmodul» være gjennomført maksimum 12 måneder før kursstart. Alternativt må man ha våtromssertifikat i Modul B eller Modul C.

For å oppfylle opptakskravet for deltakelse på Modul A må man enten ha norsk eller nordisk fagbrev/svennebrev (eller fagbrev/svennebrev fra Polen, Tyskland, Estland, Latvia eller Litauen godkjent av NOKUT), eller man må ha minimum 5 års relevant praksis opparbeidet i Norge. Praksis må kunne dokumenteres.

Kurset holdes på norsk, og deltakerne må kunne norsk muntlig og skriftlig.

PRAKTISK INFORMASJON
NB! Alle må ha tilgang til BVN (Byggebransjens våtromsnorm) når de går på kurset, og denne tilgangen må kursdeltakeren selv skaffe på forhånd. Kursdeltakere får 50% rabatt på første års abonnement (gjelder kun nye brukere).

KURSBEVIS, SERTIFIKAT
Alle som har bestått eksamen i Modul A, tildeles kursbevis og våtromssertifikat som fagarbeider for våtrom innen deltakerens fagområde.

PRIS: 4200,- per deltaker.

Her er datoer for kommende Våtromskurs Modul A, meld deg på i dag