Toppmeny

Våtromskurs – Modul A

INNHOLD OG OPPTAKSKRAV MODUL A – UTFØRELSE
Kundene har forventninger til en håndverker med våtromsertifikat. Når du blir sertifisert håndverker, er det viktig at du følger anvisningene i Byggebransjens våtromsnorm (BVN) når du utfører arbeider i våtrom. Riktig jobb første gangen!

Gjennomføring og innhold
Kurset har et omfang som tilsvarer 7 timer og inneholder:
– skader og skadeårsaker
– lover, forskrifter, normer, krav til utførelse
– produkter, godkjenningsordninger og krav
– prosjektering av våtrom
– problemstillinger ved rehabilitering av våtrom
– sjekklister
– evt. sluttdokumentasjon

Kurset avsluttes med 4 timers skriftlig eksamen. Alle emnene er relatert til faggruppen kursmodulen retter seg mot.

OPPTAKSKRAV
For å delta på kurs i Modul A må Grunnmodul våtrom være gjennomført maksimum 12 måneder før kursstart, alternativt må man ha våtromssertifikat i Modul B eller Modul C.

De som oppfyller opptakskravet for deltakelse på Modul A, er personer med relevant Norsk/nordisk fag-/svennebrev (eller fag-/svennebrev fra Polen, Tyskland, Estland, Latvia, Litauen godkjent av NOKUT) og personer med minimum 5 års relevant praksis opparbeidet i Norge. Praksis må dokumenteres.

KURSBEVIS, SERTIFIKAT
Alle som har bestått eksamen i Modul A tildeles kursbevis og våtromssertifikat som fagarbeider for våtrom innen vedkommendes fagområde.

Aktuelle kurs


Trygg Kurs AS

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev med nyheter og aktuelt fra Trygg Kurs AS