Våtromskurs – Modul A

INNHOLD OG OPPTAKSKRAV MODUL A – UTFØRELSE
Kundene har forventninger til en håndverker med våtromsertifikat. Når du blir sertifisert håndverker, er det viktig at du følger anvisningene i Byggebransjens våtromsnorm (BVN) når du utfører arbeider i våtrom. Riktig jobb første gangen!

Gjennomføring og innhold
Kurset har et omfang som tilsvarer 7 timer og inneholder:
– skader og skadeårsaker
– lover, forskrifter, normer, krav til utførelse
– produkter, godkjenningsordninger og krav
– prosjektering av våtrom
– problemstillinger ved rehabilitering av våtrom
– sjekklister
– evt. sluttdokumentasjon

Kurset avsluttes med 4 timers skriftlig eksamen. Alle emnene er relatert til faggruppen kursmodulen retter seg mot.

OPPTAKSKRAV
For å delta på kurs i Modul A må Grunnmodul våtrom være gjennomført maksimum 12 måneder før kursstart, alternativt må man ha våtromssertifikat i Modul B eller Modul C.

De som oppfyller opptakskravet for deltakelse på Modul A, er personer med relevant Norsk/nordisk fag-/svennebrev (eller fag-/svennebrev fra Polen, Tyskland, Estland, Latvia, Litauen godkjent av NOKUT) og personer med minimum 5 års relevant praksis opparbeidet i Norge. Praksis må dokumenteres.

Kurset holdes på norsk og deltakerne må kunne norsk muntlig og skriftlig.

PRAKTISK INFORMASJON
NB! Alle må ha tilgang til BVN (Byggebransjens våtromsnorm) når de går på kurs, og denne tilgangen må kursdeltakeren selv skaffe på forhånd. Kursdeltakere får 50% rabatt på første års abonnement (gjelder kun nye brukere).

KURSBEVIS, SERTIFIKAT
Alle som har bestått eksamen i Modul A tildeles kursbevis og våtromssertifikat som fagarbeider for våtrom innen vedkommendes fagområde.

PRIS: 3750,-

Aktuelle kurs


Rull til toppen