Kurs i sikker bruk av Diisocyanater

Nytt regelverk stiller krav til at alle som arbeider med produkter som inneholder diisocyanater, må gjennomgå opplæring innen 24.august 2023. Alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger må kunne dokumentere forståelse og mestring av teoretiske og praktiske temaer i REACH-forordning nr. 2020/1149. Vårt kurs oppfyller dette kravet.

Mange av våre kurs gjennomføres i digitalt klasserom som et videomøte. Løsningen støtter toveis-kommunikasjon med lyd og bilde mellom instruktør og deltakere. Les mer her

Formål: At de som arbeider med produkter som inneholder diisocyanater, er klar over risikoene forbundet med å bli eksponert for diisocyanater, og få tilstrekkelig kunnskap om gode arbeidsmetoder, hensiktsmessige risikohåndteringstiltak og riktig bruk av personlig verneutstyr.

Følgende emner blir blant annet gjennomgått:
– Hva er Diisocyanater
– Informasjon om og merking av kjemikalier
– Helsefaren med diisocyanater
– Ulykker og risikovurdering
– Forebyggende tiltak
– Nødsituasjon og førstehjelp

Målgruppe: Alle som jobber med polyuretan-produkter, kan risikere å bli eksponert for isocyanater.
For eksempel:
– ved bruk av byggskum
– billakkering og ruteliming
– overflatebehandling med plastholdig maling eller lakk
– møbelproduksjon
– sveising, lodding og skjæring av overflatebehandlet metall

Varighet: Kurset har en varighet på inntil 3,5 timer, og inneholder en avsluttende prøve.

Pris: Totalprisen på kurset er kr. 1.990,- pr. deltaker. Utstedelse av dokumentasjon på gjennomført opplæring er inkludert i prisen.

Meld deg på kommende kurs i Sikker bruk av Diisocyanater herSkroll til toppen