Digitale kursløsninger – på kontoret, hjemme eller der det passer deg

Våre digitale løsninger som eksempelvis live-overføring fra klasserom, bedriftsintern opplæring over nett eller rene nettkurs, er løsninger som gir bedriftene økt fleksibilitet og gjør det enklere og mindre ressurskrevende å gjennomføre HMS- og sikkerhetsopplæring.

Trygg Kurs tilbyr tre forskjellige digitale kursløsninger i markedet.

Effektiv bedriftsintern opplæring på nett
“Live på nett” er Trygg Kurs sin nyeste løsningen for effektiv gjennomføring av opplæring. Konseptet ble til som en konsekvens av at flere kunder meldte inn behov for klasseromsundervisning, men samtidig hadde utfordringer knyttet til tidspress og logistikk. “Live på nett” løser disse utfordringene i stor grad.

“Live på nett” er en direktesending fra Trygg Kurs sitt eget studio hvor en av selskapets instruktører sitter, men i motsetning til et tradisjonelt webinar er interaktiviteten ivaretatt. Systemet tillater nemlig toveiskommunikasjon, både lyd og bilde, mellom deltaker og instruktør, samt kursdeltakerne seg imellom. Slik ivaretas den tverrfaglige og sosiale interaksjonen gjennom kunnskapsdeling, faglige diskusjoner og tilhørighet faglig og kollegialt – til tross for at man gjerne befinner seg på forskjellige lokasjoner i Norge eller på tvers av landegrenser.

Du må godkjenne statistics cookies for å se denne videoen.

Tryggportalen – sikrer god nettopplæring og oversikt for arbeidsgiver
Det er arbeidsgivers ansvar å holde seg oppdatert på nye krav til opplæring, og samtidig påse at riktig opplæring til enhver tid er gyldig og kan dokumenteres. Som et ledd i å øke fleksibiliteten knyttet til gjennomføring av opplæring for norske bedrifter har Trygg Kurs laget Tryggportalen.

Tryggportalen kan avlaste bedriftene, og bidra til å holde oversikt over eget personells opplæring. Alle kursbevis og sertifiseringer kan enkelt organiseres i portalen. Virksomheten kan selv bestille og administrere lisenser etter behov, og man kan kjøpe kurs i bulk og differensiere opplæringsløpet etter den enkelte ansattes behov. Portalen er intuitiv og brukervennlig, og har gode brukerveiledninger og opplæringsvideoer. Besøk tryggportalen.no her

Du må godkjenne statistics cookies for å se denne videoen.

Live-overføring fra klasserom
Denne tekniske løsningen gjør det mulig å delta i undervisningen uavhengig om man ønsker å sitte på eget kontor eller i eget hjem. Systemet sender live fra undervisningen i klasserommet på et av selskapets kurssentre og muliggjør deltakelse uavhengig av hvor man sitter eller hvilke hensyn man må ta. Flere og flere av våre kurs settes nå opp med denne funksjonaliteten for å dekke behovet til våre kunder.

Kontaktskjema - Live på nett

Fyll ut skjemaet for å ta kontakt med oss

Skroll til toppen