Stillaskurs 2-9 meter – Praksis

Norske myndigheter innførte nye regler om arbeid i høyden med virkning fra 1. januar 2016. Den største endringen gjelder nye opplæringskrav for stillasmontører. Det er kapittel 17 i «Forskrift om utførelse av arbeid» som nå er revidert. Opplæring av stillasmontører deles nå inn etter stillasets høyde. Stillasmontører som skal bygge stillas over to meter, skal ha opplæring. Opplæringen skal blant annet gjøre arbeidstaker i stand til å vurdere stillasmaterialets tilstand og behov for vedlikehold.

I henhold til «Forskrift om utførelse av arbeid» § 17-3, skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakere som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av stillaser med øverste stillasgulv over fem meter i standardoppstilling, får opplæring. Kravet til opplæring gjelder også for rullestillaser over fem meter. Kurset gir grunnleggende teoretisk og praktisk opplæring i samsvar med forskriftens krav. Arbeidstaker som har gjennomgått opplæringen, er å anse som en kvalifisert person for stillas med øverste stillasgulv inntil ni meter.

Dette kurset gir praktisk opplæring i samsvar med forskriftens krav.
Kursbevis for den praktiske delen blir utstedt til deltakerne etter at praksiskurset er gjennomført.

VARIGHET
Kurset går over 2 dager

KRAV TIL FORKUNNSKAPER
Stillas 2-9 meter teori.
Fallsikringskurs.

Meld deg på kommende Stillaskurs 2-9 meter – Praksis her

Skroll til toppen