G4 med løfteredskap

G4 Bro- og traverskran – med G11 løfteredskap: Modul 2.3 – 2.7 – 3.7
– Fagdel med teori og prøve og grunnleggende praktisk bruk.

I denne kurspakken inngår Modul 2.3 G11 – Løfteredskap (16 timer), Modul 2.7 G4 – Fagdel med teori og prøve (16 timer) og Modul 3.7 G4 – Grunnleggende praktisk bruk (8 timer).

Formål: Hensikten med opplæringen er å gi bro- og traverskranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av bro- og traverskraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås. Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for bro- og traverskraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Løfteredskap
– Løfteredskapstabeller
– Signaler og tegn
– Praktisk bruk av løfteredskap
– Innledning med krav til fører
– Bruksområder for traverskraner
– Ulykker med bro- og traverskraner
– Oppbygging av forskjellige typer
– Elektrisk anlegg på bro- og traverskraner
– Sikkerhetsbrytere
– Ståltau / blokk
– Sertifisering / dokumentasjon
– Kontroll og vedlikehold
– Hovedkomponenter
– Kontrollpunkter
– Overlastsikkerhetsutstyr
– Praktisk bruk av løfteredskap
– Kjøreteknikk

Målgruppe: Arbeidere som skal føre bro- og traverskraner.

Varighet: 40 timer.

Eksamen: 2 skriftlige teoretiske prøver.

Krav til forkunnskaper: Kandidaten må ha gjennomført Fellesteori (modul 1.1).

Pris: Kr. 12.200,- pr deltaker.

Aktuelle kurs


Skroll til toppen