G4 Praktisk bruk

G4 Bro- og traverskran – Praktisk bruk: Modul 3.7
– Grunnleggende praktisk bruk.

Etter å ha gjennomgått og bestått modul 1.1 (8 timer), modul 2.3 (16 timer) og modul 2.7 (16 timer), skal eleven gjennomføre modul 3.7 (8 timer).

Formål: Hensikten med opplæringen er å gi bro- og traverskranførere en god praktisk grunnopplæring i sikker bruk av bro- og traverskraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås. Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for bro- og traverskraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Hovedkomponenter
– Kontrollpunkter
– Overlastsikkerhetsutstyr
– Praktisk bruk av løfteredskap
– Kjøreteknikk

Målgruppe: Arbeidere som skal føre bro- og traverskraner.

Varighet: 8 timer.

Krav til forkunnskaper: Kandidaten må ha gjennomført Fellesteori (modul 1.1), G11 Løfteredskap (modul 2.3) og G4 Bro- og traverskran (modul 2.7).

Pris: Kr. 3.800,- pr deltaker.

Kurset tilbys også som bedriftsintern opplæring på norsk eller andre språk på forespørsel.

Kursforespørsel

Meld din interesse for dette kurset

Skroll til toppen