Verneombudskurs – 40 timer

Du må godkjenne statistics cookies for å se denne videoen.

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS-opplæring. Kurset er beregnet på virksomheter og bransjer hvor det kreves opplæringstid på 40 timer. Det gis grundig innføring i de viktigste temaene innen HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet.
Mange lurer på hvilket verneombudskurs de skal velge, gjør du også det? Da anbefaler vi deg å se denne videoen.

Vi holder åpne kurs for Verneombud i Oslo, Stavanger, Kristiansand, Bergen, Trondheim, Haugesund, Tromsø og Asker. Vi har også åpne kurs i digitalt klasserom for de som ønsker denne løsningen.

Mange av våre kurs gjennomføres i digitalt klasserom via Live på nett-løsningen vår. Løsningen støtter toveis-kommunikasjon med lyd og bilde mellom instruktør og deltakere. Ta kontakt om du ønsker mer info.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Arbeidsmiljøloven (AML)
– HMS-forskriften
– Verneombudets oppgaver og plikter
– Enkel gjennomgang av utførelse av arbeid og risikovurdering
– Arbeidsmiljøutvalget (AMU)
– Målrettet HMS-arbeid
– Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø
– Psykososialt arbeidsmiljø
– Vernerunder, kartlegging og oppfølging
– Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
– Internkontroll
– Gruppeoppgaver/case-løsning

Målgruppe: Verneombud, hovedverneombud, ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og ansatte innenfor HMS og HR.

Krav til forkunnskaper: Ingen

Praktisk informasjon: Kurset holdes over fire dager, fra kl. 09.00–16.00 den første dagen og fra kl. 08.00–16.00 de påfølgende dagene. I etterkant av kurset legges det opp til selvstudium og til at man bruker den kunnskapen man har fått, i egen bedrift ved hjelp av oppsummeringsoppgaver og en praktisk oppgave. Trygg Kurs sørger for alt nødvendig utstyr for gjennomføringen av kurset. 

Pris: Kr. 9.900,- per deltaker for alle dagene. Kursmateriell og utstedelse av kompetansebevis er inkludert. I en begrenset kampanjeperiode gir vi 30% rabatt på 40-timerskurs for Verneombud i digitalt klasserom. Rabatten vil framkomme i egen bekreftelse etter påmelding.

Her er datoer for kommende kurs. Meld deg på i dag.


Skroll til toppen