Toppmeny

Branntettingskurs

Norske myndigheter krever at alle bygg skal være forsvarlig brannsikret i henhold til byggeforskriftene. Branntetting skal forhindre brann- og røykspredning mellom brannceller. Gjennom denne opplæringen blir deltakerne kjent med de aktuelle forskriftene som gjelder, og en innføring i hvordan og hvorfor man utfører branntetting.

Formål: Branntettingskurs gir deltakerne økt kunnskap om brannceller, brannseksjoner, bygningstekniske forhold og grunnleggende kunnskap som er nødvendig for å gjennomføre branntetting på en sikker og forskriftsmessig måte.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Lover og forskrifter
– Hvorfor branntetting
– Brannceller og brannseksjoner
– Brannsikring av gjennomføringer i brannskillende konstruksjoner
– Løsninger for branntetting og brannfuging
– Dokumentasjon

Målgruppe: Branntettingskurs passer for arbeidere innen elektro-, rørlegger og ventilasjonsbransjen. Det er også aktuelt for entreprenører som er avhengig av forskriftsmessig branntetting for ferdigstilling av prosjekter.

Varighet: 3 timer.

Tidspunkt: 17.00-20.00 (gjelder åpne kurs i våre lokaler i Asker).

Krav til forkunnskaper: ingen.

Pris: Totalprisen på kurset er kr. 1.900,- pr deltaker, og inkluderer kursmateriell og utstedelse av kursbevis.

Trygg Kurs AS kan også gjennomføre branntettingskurs som et bedriftsinternt kurs.

Aktuelle kurs


Relaterte kurs

Brannforebyggende kurs
Brannvernkurs
Risikovurderingskurs
Industrivernkurs 3 dager
Varme arbeider
Trygg Kurs AS