Branntettingskurs

Du må godkjenne statistics cookies for å se denne videoen.

Norske myndigheter krever at alle bygg skal være forsvarlig brannsikret i henhold til byggeforskriftene. Branntetting skal forhindre brann- og røykspredning mellom brannceller. Gjennom denne opplæringen blir deltakerne kjent med de aktuelle forskriftene som gjelder, og de får en innføring i hvorfor og hvordan man utfører branntetting.

Mange av våre kurs gjennomføres i digitalt klasserom via Live på nett-løsningen vår. Løsningen støtter toveis-kommunikasjon med lyd og bilde mellom instruktør og deltakere. Ta kontakt om du ønsker mer info.

Formål: Branntettingskurs gir deltakerne økt kunnskap om brannceller, brannseksjoner og bygningstekniske forhold. Det gir grunnleggende kunnskap som er nødvendig for å gjennomføre branntetting på en sikker og forskriftsmessig måte.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Lover og forskrifter
– Hvorfor branntetting
– Brannceller og brannseksjoner
– Brannsikring av gjennomføringer i brannskillende konstruksjoner
– Løsninger for branntetting og brannfuging
– Dokumentasjon

Målgruppe: Branntettingskurs passer for arbeidere innen elektro-, rørlegger og ventilasjonsbransjen. Det er også aktuelt for entreprenører som er avhengig av forskriftsmessig branntetting for ferdigstilling av prosjekter.

Varighet: 3 timer.

Tidspunkt: Kl 08.30-11.30 (gjelder åpne kurs i våre lokaler i Asker).

Krav til forkunnskaper: Ingen.

Pris: Totalprisen på kurset er kr. 2.200,- pr deltaker og inkluderer kursmateriell og utstedelse av kursbevis.

Trygg Kurs AS kan også gjennomføre branntettingskurs som et bedriftsinternt kurs.

Her er datoer for kommende Branntettingskurs. Meld deg på i dag.


Skroll til toppen