Branntettingskurs

Du må godkjenne statistics cookies for å se denne videoen.

Norske myndigheter krever at alle bygg skal være forsvarlig brannsikret i henhold til byggeforskriftene. Branntetting skal forhindre brann- og røykspredning mellom brannceller. Gjennom denne opplæringen blir deltakerne kjent med de aktuelle forskriftene som gjelder, og de får en innføring i hvorfor og hvordan man utfører branntetting.

Mange av våre kurs gjennomføres i digitalt klasserom via Live på nett-løsningen vår. Løsningen støtter toveis-kommunikasjon med lyd og bilde mellom instruktør og deltakere. Ta kontakt om du ønsker mer info.

Formål: Branntettingskurs gir deltakerne økt kunnskap om brannceller, brannseksjoner og bygningstekniske forhold. Det gir grunnleggende kunnskap som er nødvendig for å gjennomføre branntetting på en sikker og forskriftsmessig måte.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Lover og forskrifter
– Hvorfor branntetting
– Brannceller og brannseksjoner
– Brannsikring av gjennomføringer i brannskillende konstruksjoner
– Løsninger for branntetting og brannfuging
– Dokumentasjon

Målgruppe: Branntettingskurs passer for arbeidere innen elektro-, rørlegger og ventilasjonsbransjen. Det er også aktuelt for entreprenører som er avhengig av forskriftsmessig branntetting for ferdigstilling av prosjekter.

Varighet: 3 timer.

Tidspunkt: Kl 08.30-11.30 (gjelder åpne kurs i våre lokaler i Asker).

Krav til forkunnskaper: Ingen.

Pris: Totalprisen på kurset er kr. 2.200,- pr deltaker og inkluderer kursmateriell og utstedelse av kursbevis.

Trygg Kurs AS kan også gjennomføre branntettingskurs som et bedriftsinternt kurs.
Nyhet! Kurset kan også gjennomføres bedriftsinternt «Live på nett» som er en form for webinar. Trykk på knappen «Live på nett» over, og les mer.

Her er datoer for kommende Branntettingskurs. Meld deg på i dag.