Besøkte 3434 arbeidsplasser stanset arbeidet på 776 av dem

De regionale verneombudene gjennomførte 3434 virksomhetsbesøk i 2023 og stanset etter arbeidsmiljøloven § 6-3 arbeidet på 776 av dem. Dette er en nedgang fra 832 stans i 2022. Dette kommer fram i årsrapporten for 2023. Ellers erfarte RVO-ene at første halvdel av 2023 var preget av høy byggeaktivitet i hele landet, mens det i siste halvdel av året var varierende grad av aktivitet med regionale forskjeller.

En gjenganger i byggebransjen er fortsatt faren for fall under arbeidsoperasjoner, faktisk er hovedandelen av stansene relatert til fallrisiko. Dette viser at til tross for økt bevissthet og veiledning, er arbeid i høyden fortsatt en stor risiko. RVO-ene har lagt vekt på å veilede om fallsikring og sikker arbeidspraksis, men ser at det fortsatt er behov for forbedringer.

Året 2023 var utfordrende for byggebransjen i Norge, med stor aktivitet i starten som ble fulgt av en betydelig nedgang mot slutten av året. RVO-ene spilte en viktig rolle i å opprettholde sikkerheten på byggeplassene gjennom hyppige besøk og omfattende veiledning. I 2023 ble det registrert 4620 veiledningspunkter. Det blir blant annet veiledet i stillas, arbeid i høyden, ergonomi, fallsikring og asbest. Veiledningen foregår muntlig ved diskusjon og problemløsning på arbeidsplassen. Det blir også delt ut skriftlige veiledere som er utarbeidet av RVO og det lenkes til veilederne fra fondets nettside i besøksrapportene.

Les mer om kurs og opplæring og sikkert arbeid i høyden her og se våre kurs.

(Kilde: Årsrapport fra Regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen (RVO BA))

Skroll til toppen