Liftkurs (personløfterkurs)
– nettkurs

Du må godkjenne statistics cookies for å se denne videoen.

Norske myndigheter krever at arbeidstakere som bruker lift (personløfter), kan dokumentere opplæring i bruken av disse. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstaker har den nødvendige opplæringen. («Forskrift om utførelse av arbeid» § 10-2 «Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr».)

Kjøp kurset på Tryggportalen.no

For mange kan det være både kostbart og vanskelig å frigjøre tid til å ta et klasseromskurs. Derfor har vi laget et nettkurs basert på suksessen vi har hatt med våre klasseromskurs. Kurset er bygget opp i moduler med film, tekst og bilder. Etter endt kurs må man bestå en test for å få utstedt kursbevis.

Formål: Gi deltakerne økt teoretisk kunnskap og gjøre dem mer bevisst på sikkerhetstiltak, slik at personskader og ulykker på arbeidsplassen kan unngås. Kurset gir en grunnleggende teoretisk innføring i sikker bruk av lift (personløfter).

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Lover og forskrifter
– Oppbygging
– Betjening
– Brukeregenskaper
– Bruksområder
– Vedlikehold og kontroll
– Sikker bruk og betjening
– Klasseinndeling A-B-C
– Uhell og ulykker

Kursbevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til ­dokumentasjon for teoretisk opplæring.

Pris: Kurset koster 1700,- ekskl. mva. Utstedelse av kursbevis er inkludert i prisen.

Kjøp kurset på Tryggportalen.no

Skroll til toppen