Varme arbeider kurs

Du må godkjenne statistics cookies for å se denne videoen.

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider har et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Sertifiseringen er gyldig i 5 år. Med varme arbeider menes arbeide hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr. Første halvår 2023 har vi satt opp kurs i Oslo (Asker), Stavanger, Bergen, Kristiansand og Skien.

Innhold: Trygg Kurs AS tilbyr kurs i varme arbeider til alle som utfører varme arbeider der forsikringsselskapene krever sertifisering. Opplæringen omfatter en innføring i varme arbeider som brannårsak, og nødvendige sikkerhetstiltak under utførelse av varme arbeid.

Kurset er tilpasset kravene fra forsikringsbransjen og gjennomføres av godkjente instruktører med evnen til å undervise på en enkel, interessant og fengende måte. I tillegg til kurs på norsk, kan vi tilby engelskspråklige kurs på forespørsel.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Varme arbeider som brannårsak
– Brannteori
– Brann og brannslukking
– Valg av slukkemidler
– Førstehjelp ved brannskader
– Aktuelle lover, forskrifter og regler
– Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid

Praktisk informasjon: Kurset avsluttes med en teoretisk eksamen fra Norsk Brannvernforening. Ved bestått eksamen, mottar hver av deltagerne et digitalt sertifikat for varme arbeider. Trygg Kurs AS sørger for alt nødvendig utstyr for gjennomføring av kurset.

Krav til forkunnskaper: Deltakerne må beherske norsk skriftlig og muntlig.

Pris: Totalprisen på kurset er kr. 2.600,- pr deltaker. Prisen inkluderer slukkeøvelse, e-bok, arbeidshefte og digitalt sertifikat (ved bestått eksamen) fra Norsk Brannvernforening.

Hvis ønskelig, kan vi også tilby bedriftsinterne kurs på forespørsel.

Her er datoer for kommende Varme arbeider kurs. Meld deg på i dag.