Håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen – Kurs for veiledere

Arbeidsmiljøloven pålegger virksomheter å gi opplæring til ansatte som har et arbeid hvor de kan bli utsatt for vold og trusler. Opplæringen skal blant annet inneholde øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner. Det skal også gis opplæring i bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr. Det er arbeidsgivers ansvar at opplæring og øvelse gjentas, og at opplæringen tilpasses når det oppstår vesentlige endringer i risikovurderingen og ellers når det er nødvendig.

Det å gjennomføre god internundervisning er en utfordring for mange bedrifter. Dette kurset er for dem som fungerer som veiledere internt i bedriften, og som skal planlegge og tilrettelegge trening og opplæring av kollegaer på egen arbeidsplass.

Kurset består av både teori og praksis og skal gjøre deltakerne trygge i rollen som veiledere og tilretteleggere av trening.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
· Lover og regler
· Etikk
· Posisjonering for sikkerhet og forebygging
· Fysisk intervensjon
· Samhandling
· Scenario-trening
· Planlegging av trening
· Treningsmetoder
· Undervisningsprinsipper
· Veileder/tilretteleggers rolle

Målgruppe: Dem som arbeider på en utsatt arbeidsplass, for eksempel innen helserelaterte yrker, barnehage og skole og overnatting og servering. Kurset passer også godt for saksbehandlere og rådgivere.

Krav til forkunnskaper: Gjennomført grunnkurs (i løpet av de siste 5 årene).

Praktisk informasjon: Åpne kurs holdes over 2 dager, fra kl. 9-16, Trygg Kurs sørger for alt nødvendig utstyr for gjennomføringen av kurset. Kurset kan også gjennomføres bedriftsinternt for din bedrift på forespørsel.

Pris: Kr. 7 900,- per deltaker på åpne kurs, kursmateriell, lunsj og utstedelse av kompetansebevis er inkludert i prisen. Pris på bedriftsinterne kurs etter avtale.

Her er datoer for kommende kurs, meld deg på i dag


Skroll til toppen