Håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen – Kurs for veiledere

Arbeidsmiljøloven pålegger virksomheter å sørge for opplæring av ansatte som har et arbeid hvor man kan utsettes for vold og trusler. Det skal gis nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner, samt i bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr. Det er arbeidsgivers ansvar at opplæring og øvelse gjentas og tilpasses vesentlige endringer i risikovurderingen og ellers når det er nødvendig.

Gjennomføring av god internundervisning er en utfordring for mange bedrifter. Dette kurset er for dem som fungerer som veiledere internt i bedriften og som har en rolle i trening og opplæring av kollegaer og som skal planlegge og tilrettelegge trening på egen arbeidsplass.

Kurset består av en blanding av teori og praksis som skal gjøre deltakerne trygge i rollen som veiledere og trenings-tilretteleggere.

Innhold
· Lover og regler
· Etikk
· Posisjonering for sikkerhet og forebygging
· Fysisk intervensjon
· Samhandling
· Scenario-trening
· Planlegging av trening
· Treningsmetoder
· Undervisningsprinsipper
· Veileder/tilretteleggers rolle

Målgruppe: Dette kurset er for deg som arbeider på en utsatt arbeidsplass som for eksempel innen: helserelaterte yrker, barnehage og undervisning, overnatting og servering. Kurset passer også godt for saksbehandlere og rådgivere.

Krav til forkunnskaper: Gjennomført grunnkurs (i løpet av de siste 5 årene)

Praktisk informasjon: Kurset avholdes over 2 dager, kl 9-16, for øvrig sørger Trygg Kurs AS for alt nødvendig utstyr for gjennomføringen av kurset.

Pris: Kr. 7 900,- per deltaker og inkluderer kursmateriell, lunsj og utstedelse av kompetansebevis.

Aktuelle kurs


Rull til toppen