Håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen

Arbeidsmiljøloven pålegger virksomheter å gi opplæring til ansatte som har et arbeid hvor de kan bli utsatt for vold og trusler. Opplæringen skal blant annet inneholde øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner. Det skal også gis opplæring i bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr. Det er arbeidsgivers ansvar at opplæring og øvelse gjentas, og at den tilpasses når det oppstår vesentlige endringer i risikovurderingen.

I dag er det mange i Norge som har en arbeidsplass hvor de enten blir utsatt for trusler eller vold fra personer med utagerende atferd, eller hvor det er stor risiko for at de kan bli utsatt for det. For å kunne håndtere dette på best mulig måte trenger de ansatte opplæring. Ledere og tillitsvalgte på slike arbeidsplasser vil ha stort utbytte av å sette seg inn i regelverk og krav til bedrifter der de ansatte blir utsatt for dette.

Trygg Kurs har utviklet kurs som skal imøtekomme dette behovet hos våre kunder, enten de er ansatte, ledere eller tillitsvalgte. Vi har også laget et kurs for dem som fungerer som veiledere internt i bedriften. Velg det kurset du er mest interessert i å lese mer om, nedenfor, og se kommende kursdatoer.

Håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen – Grunnkurs

Håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen – Kurs for veiledere

Håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen – Repetisjon og praksis

Håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen – Kurs for ledere, tillitsvalgte og verneombud

Skroll til toppen