Håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen

Arbeidsmiljøloven pålegger virksomheter å sørge for opplæring av ansatte som har et arbeid hvor man kan utsettes for vold og trusler. Det skal gis nødvendig opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner, samt i bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr. Det er arbeidsgivers ansvar at opplæring og øvelse gjentas og tilpasses vesentlige endringer i risikovurderingen og ellers når det er nødvendig.

I Norge i dag er det mange som har en arbeidsplass hvor de blir utsatt for eller hvor det er stor risiko for at de vil bli utsatt for trusler eller vold fra personer med utagerende atferd. For å kunne håndtere dette på best mulig måte trenger de opplæring. Ledere og tillitsvalgte på slike arbeidsplasser vil også ha stort utbytte av å sette seg inn i regelverk og krav til bedrifter som har ansatte som er utsatt for dette.

Trygg Kurs har utviklet kurs som skal imøtekomme dette behovet hos våre kunder, enten de er ansatte, ledere eller tillitsvalgte. Vi har også laget et kurs for de som fungerer som veiledere internt i bedriften. Klikk deg videre nedenfor til det kurset du er mest interessert i for å lese mer og se kommende kursdatoer.

Håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen – Grunnkurs

Håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen – Kurs for veiledere

Håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen – Repetisjon og praksis

Håndtering av vold og trusler på arbeidsplassen – Kurs for ledere, tillitsvalgte og verneombud

Handlekurv
Rull til toppen