Brannøvelser / evakueringsøvelser

Forskrift om brannforebygging krever at alle ansatte og ledere skal ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risiko. Forskriften stiller krav til hvordan slike øvelser planlegges og utføres basert på virksomhetens planverk for tilfelle av brann og evakuering. Det stilles også krav til dokumentasjon av avholdte øvelser.

Trygg Kurs AS tilbyr bistand og opplæring i forbindelse med brann- og evakueringsøvelser til alle virksomheter som er pålagt å holde slike øvelser. Dette gjelder eksempelvis barnehager, sykehjem, skoler, behandlingsinstitusjoner, kjøpesentre og leilighetskomplekser. Det er ingen krav til forkunnskaper for å delta.

Øvelser bevisstgjør og oppdaterer personalet med tanke på instrukser, riktig atferdsmønster ved brann og evakuering og viktigheten av at alle er forberedt på sin oppgave når en situasjon oppstår.

For at din virksomhet skal oppfylle de nasjonale krav fra myndighetene, kan Trygg Kurs AS bistå med følgende:
– Fullstendig plan for øvelsen
– Målsetninger med øvelsen
– Kontakt og samkjøring med offentlige etater
– Gjennomføring av øvelsen
– Evaluering
– Skriftlig oppsummering av øvelsen for at virksomheten oppfyller kravene til dokumentasjon

Øvelsen gjennomføres av dyktige instruktører med evnen til å undervise på en enkel, interessant og fengende måte. I tillegg til det grunnleggende kan innholdet skreddersys til den enkelte kundes ønsker og behov basert på de ansattes kunnskapsnivå, antall som skal evakueres, om det er sengeliggende pasienter, branninstruks og rømningsveier.

Trygg Kurs AS kan eksempelvis tilby evakueringsøvelser kombinert med slukkeøvelser, brannteori og førstehjelpstrening.

Praktisk informasjon: En typisk øvelse har som regel en varighet på ca 3 timer, men dette kan variere og tilpasses. Bedriften mottar skriftlig rapport på avholdt øvelse for å oppfylle kravene til intern kontroll. Om ikke annet er avtalt så sørger Trygg Kurs AS for nødvendig utstyr for gjennomføring av kurset.

Ta kontakt med Trygg Kurs AS for pristilbud til din bedrift.

Ved forespørsel kan øvelsene også holdes på engelsk.

Uforpliktende tilbud - Brannøvelser / evakueringsøvelser

Dette er et bedriftsinternt kurs. Fyll ut skjemaet for å få et tilbud til din bedrift.

Skroll til toppen