Brannøvelser / evakueringsøvelser

Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn krever at alle ansatte og ledere skal ha brannvernopplæring og gjennomføre regelmessige brannøvelser som står i forhold til risiko. Dette innebærer at brannøvelse skal avholdes minst èn gang per år for de aller fleste virksomheter. Forskriften stiller krav til hvordan slike øvelser planlegges og utføres basert på virksomhetens planverk for tilfelle av brann og evakuering. Det stilles også krav til dokumentasjon av avholdte øvelser.

Trygg Kurs AS har gleden av å tilby kurs i brannøvelser / evakueringsøvelser for alle virksomheter som er pålagt å holde brannøvelser. Dette gjelder eksempelvis barnehager, sykehjem, skoler, behandlingsinstitusjoner, kjøpesenter og leiekomplekser. Det er ingen krav til forkunnskaper for å delta.

Kurset bevisstgjør og oppdaterer personale med tanke på instrukser, riktig atferdsmønster under brann/evakueringssituasjon og viktigheten av at alle er forberedt på sin oppgave under brann/evakuering.

Innhold: For at din virksomhet skal oppfylle de nasjonale krav fra myndighetene, kan Trygg Kurs AS bistå med følgende:

– Fullstendig plan for øvelsen
– Målsetninger med øvelsen
– Kontakt og samkjøring med offentlige etater
– Gjennomføring av øvelsen
– Evaluering
– Skriftlig oppsummering av øvelsen for at virksomheten oppfyller kravene til dokumentasjon

Kurset gjennomføres av dyktige instruktører med evnen til å undervise på en enkel, interessant og fengende måte.

Kursinnholdet skreddersys den enkelte kundes ønsker og behov basert på de ansattes kunnskapsnivå, antall som skal evakueres, om det er sengeliggende pasienter, branninstruks og rømningsveier.

Trygg Kurs AS kan eksempelvis tilby evakueringsøvelser kombinert med slukkeøvelser, brannteori og førstehjelpstrening.

Praktisk informasjon: Kurset har vanligvis en varighet på 3 timer. Bedriften mottar skriftlig rapport på avholdt øvelse for å oppfylle kravene til intern kontroll. For øvrig sørger Trygg Kurs AS for alt nødvendig utstyr for gjennomføring av kurset.

Ta kontakt med Trygg Kurs AS for pristilbud til din bedrift.

Ved forespørsel kan øvelsene også holdes på engelsk.

Uforpliktende tilbud - Brannøvelser / evakueringsøvelser

Dette er et bedriftsinternt kurs. Fyll ut skjemaet for å få et tilbud til din bedrift.

Rull til toppen