G8 Praksiskjøring

G8 Lastebilkran – Praksiskjøring: Modul 4.8
– Kjøring, praksis med prøve

Etter å ha gjennomgått og bestått modul 1.1 (8 timer), modul 2.3 (16 timer), modul 2.8 (20 timer) og modul 3.8 (8 timer) skal eleven gjennomføre modul 4.8 (40/24 timer).

Praksiskjøringen kan gjennomføres på 2 ulike måter: bedriftsintern «fadderkjøring» (40timer), eller praksiskjøring i regi av kurssenteret (24 timer).

Formål: Hensikten med opplæringen er å gi lastebilkranførere allsidig praktisk opplæring og øvelse i sikker bruk av lastebilkraner, slik at ulykker i forbindelse med bruken unngås. Opplæringen skal gi fører så gode kjøreferdigheter at vedkommende selvstendig på en sikker måte skal kunne gjennomføre løfteoppdrag.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Hovedkomponenter på lastebilkran
– Overlastsikkerhetsutstyr
– Prosedyre for start- / stopp
– Kontrollpunkter på lastebilkraner
– Oppstilling og kjøretrening

Målgruppe: Arbeidere som skal føre lastebilkraner.
Varighet: 40/24 timer.
Praktisk prøve: ja.
Krav til forkunnskaper: Kandidaten må ha gjennomført modul 1.1, modul 2.3, modul 2.8, og modul 3.8.
Pris: Ta kontakt for tilbud på praksiskjøring.

Uforpliktende tilbud - G8 Lastebilkran - praksiskjøring

Fyll ut skjemaet for å få et tilbud på praksiskjøring, modul 4.8.

Skroll til toppen