Anleggsmaskin – Praktisk bruk – Modul 3.1

Anleggsmaskin – Praktisk bruk: Modul 3.1
– Grunnleggende praktisk bruk.

Etter å ha gjennomgått og bestått Fellesteori modul 1.1 (8 timer), modul 2.1 (24 timer), skal eleven gjennomføre modul 3.1 Anleggsmaskin – Grunnleggende praktisk bruk (8 timer).

Formål: Hensikten med opplæringen er å gi anleggsmaskinførere en god praktisk grunnopplæring i sikker bruk av anleggsmaskiner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med masseforflytning unngås. Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for anleggsmaskinenes konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Funksjon og virkemåte for hovedkomponentene
– Kontrollpunkter
– Bruksområder og betjening
– Masseforflytningsmaskinens arbeidsområde
– Masseforflyttingsmaskin brukt for løfting av last
– Bruk av løfteredskap
– Praktisk øvelse i bruk

Målgruppe: Arbeidere som skal føre anleggsmaskiner (masseforflytningsmaskiner), som for eksempel gravemaskin, hjullaster, veghøvel, dumper, gravelaster og doser.

Varighet: 8 timer.

Eksamen: ingen.

Krav til forkunnskaper: Kandidaten må ha gjennomført Fellesteori (modul 1.1) og Anleggsmaskin (modul 2.1).

Pris: Modul 3.1 kan tilbys på forespørsel.

Klikk her om du ønsker å melde deg på maskinførerkurs hos Trygg Kurs.

Kurset tilbys også som bedriftsintern opplæring på norsk eller andre språk på forespørsel.

Kursforespørsel

Meld din interesse for dette kurset

Skroll til toppen