G20 Hydraulisk kran – Bedriftsinternt

Myndighetene stiller krav til opplæring av personer som skal føre hydraulisk kran. Hensikten med opplæringen er å gi fremtidige førere av hydrauliske kraner en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk hydrauliske kraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås. Denne bedriftsinterne opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for hydrauliske kraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Formål: Hensikten med kurset er å gi kranførere en god teoretisk grunnopplæring på fastmonterte hydrauliske kraner. Kurset skal gi elevene god innsikt i prinsippene for kranens konstruksjon og virkemåte. Etter endt kurs med bestått teoretisk prøve, vil denne sammen med bestått praktisk kjøreprøve være grunnlaget for utstedelse av kranførerbevis for fastmonterte hydrauliske kraner.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Oppbygning av fastmonterte hydrauliske kraner
– Sikkerhetsbestemmelser
– Vernetiltak
– Elektrisitet
– Hydraulikk
– Mekanikk
– Kjøreteknikk

Målgruppe: Bedriftsintern opplæring av arbeidere som skal føre hydraulisk kran.
Krav til forkunnskaper: G11 Løfteredskap (modul 2.3).
Varighet: 16 timer.
Eksamen: 1 time skriftlig teoretisk prøve.

Pris: Ta kontakt for uforpliktende tilbud. Tilbudet inkluderer utstedelse av kompetansebevis. Kurset tilbys som bedriftsintern opplæring på norsk eller andre språk på forespørsel.

Uforpliktende tilbud - G20 Hyraulisk kran - Bedriftsinternt

Dette er et bedriftsinternt kurs. Fyll ut skjemaet for å få et tilbud til din bedrift.

Skroll til toppen