Fagleder Industrivern – «Innsatslederkurs»

Faglederens rolle er å lede og koordinere innsatsen til industrivernet når det oppstår en uønsket hendelse. Hvordan faglederen fyller denne rollen, kan ha stor innvirkning på utfallet av en hendelse. Det er derfor viktig at faglederen får opplæring i hvordan han eller hun skal opptre ved en ulykke.

Formål: Å kvalifisere personell til å fylle rollen som fagleder i bedriftens industrivern. Dette gjøres ved å gi grunnleggende kunnskap og opplæring i de ferdighetene som en fagleder trenger når det oppstår uønskede hendelser.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Redningstjenesten
– Lover og regler (industrivernforskriften)
– Skadestedsarbeid
– Beredskap
– Beredskapsplaner
– Kommunikasjon
– Innsatsledelse
– Praktiske øvelser

Praktisk informasjon: Kurset holdes over to dager, fra kl. 09.00-16.00. Trygg Kurs AS sørger for alt nødvendig utstyr for gjennomføring av kurset.

Sted: Kurset holdes på Holmen i Nye Vakås vei 64. Se mer informasjon om lokalene her.

Krav til forkunnskaper: Vi anbefaler at deltakerne har gjennomført Industrivern grunnkurs.

Pris: Totalprisen på kurset er kr. 7.900,- pr. deltaker og inkluderer kursmateriell, utstedelse av kursbevis og lunsj.

Her er datoer for kommende kurs for Fagleder Industrivern. Meld deg på i dag.


Skroll til toppen