Årlig nedfiring

Du må godkjenne statistics cookies for å se denne videoen.

Norske myndigheter krever at arbeidstakere som skal jobbe i stolpe eller mast, kan dokumentere årlig repetisjon og øvelse i nedfiring. Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for at arbeidstaker har den nødvendige opplæringen. «Årlig nedfiringskurs» gir repetisjon og øving for personer som har tidligere dokumentert opplæring i entring av stolpe eller mast. Kurset er utarbeidet for å tilfredsstille kravene i §7 i «Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg», og det er denne som legges til grunn for gjennomføring av kurset og øving i nedfiring av nødstedt person.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Lover og forskrifter
– Utstyrskontroll
– Sikker jobbanalyse (SJA)
– Nedfiring
– Kameratredning

Målgruppe: Elektro-, tele- og annet personell som arbeider i stolper og master.

Praktisk informasjon: Kursbeviset er gyldig i 12 måneder. Trygg Kurs AS sørger for alt nødvendig utstyr for gjennomføring av kurset.

Varighet: 4 timer.

Krav til forkunnskaper: Deltagerne skal ha tidligere dokumentert opplæring i entring av stolpe eller mast.

Pris: Totalprisen på kurset er kr. 3.000,- per deltaker og inkluderer utstedelse av opplæringsbevis. Kurset tilbys også som bedriftsintern opplæring på norsk eller andre språk på forespørsel.

Aktuelle kurs


Skroll til toppen