Årlig nedfiring

Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som skal jobbe i stolpe eller mast kan dokumentere årlig repetisjon og øvelse i nedfiring. Årlig nedfiringskurs gir repetisjon og øving for personer som tidligere har dokumentert opplæring i entring av stolpe eller mast. Kurset er utarbeidet for å tilfredsstille kravene i §7 i Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg som legger til grunn for gjennomføring av årlig nedfiring og øving i nedfiring av nødstedt person. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendige opplæring.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Lover og forskrifter
– Utstyrskontroll
– Sikkerjobbanalyse (SJA)
– Nedfiring
– Kameratredning

Målgruppe: Elektro-, tele- og annet personell som arbeider i stolper og master.

Praktisk informasjon: Kursbeviset er gyldig i 12 måneder. For øvrig sørger Trygg Kurs AS for alt nødvendig utstyr for gjennomføring av kurset.

Varighet: 4 timer.

Krav til forkunnskaper: Deltagerne skal ha tidligere dokumentert opplæring i entring av stolpe eller mast.

Pris: Totalprisen på kurset er kr. 3.000,- per deltaker og inkluderer utstedelse av opplæringsbevis. Kurset tilbys også som bedriftsintern opplæring på norsk eller andre språk på forespørsel.

Aktuelle kurs


Rull til toppen