Stillaskurs over 9 meter – Praksis

Norske myndigheter innførte nye regler om arbeid i høyden med virkning fra 1. januar 2016. Den største endringen gjelder nye opplæringskrav for stillasmontører. Det er kapittel 17 i «Forskrift om utførelse av arbeid» som nå er revidert. Opplæring av stillasmontører deles nå inn etter stillasets høyde. Stillasmontører som skal bygge stillas over to meter, skal ha opplæring. Opplæringen skal blant annet gjøre arbeidstaker i stand til å vurdere stillasmaterialets tilstand og behov for vedlikehold.

I henhold til «Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 17-4, skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakere som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av stillaser med øverste stillasgulv fra ni meter får opplæring. Dette gjelder også stillaser som ikke monteres i standardoppstilling etter leverandørens monteringsanvisning, uavhengig av stillasets øverste gulvhøyde.

Dette kurset gir grunnleggende praktisk opplæring i samsvar med forskriftens krav.

Et fullverdig stillasbygger over 9 meter kurs er på 108 timer, fordelt på henholdsvis 36 timer teori og 72 timer praksis.

Kursbevis for den praktiske delen blir utstedt til deltakerne etter at praksiskurset er gjennomført.

VARIGHET
10 dager (72 timer)

KRAV TIL FORKUNNSKAPER
Stillas over 9 meter teori.
Fallsikringskurs.

Meld deg på kommende Stillaskurs over 9 meter – Praksis her

Skroll til toppen