FSE-kurs for elektrikere med førstehjelp
– nettkurs

Du må godkjenne statistics cookies for å se denne videoen.

Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg). Kravet gjelder både for dem som arbeider med lav- og høyspenningsanlegg. Opplæringen skal gjentas én gang årlig, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig. Det skal ikke gå mer enn 12 måneder mellom hver opplæring. Kurset er tilpasset kravene i forskriften og inneholder også opplæring i førstehjelp og spesialopplæring i førstehjelp ved ulykker forårsaket av elektrisk strøm.

Kjøp kurset på Tryggportalen.no

For mange kan det være både kostbart og vanskelig å frigjøre tid til å ta et klasseromskurs. Vi har derfor laget et nettkurs basert på suksessen vi har hatt med våre klasseromskurs. Kurset er bygd opp i moduler med film, tekst og bilder. Etter endt kurs må man bestå en test for å få utstedt kursbevis.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
Del 1 – FSE:
– Forskriftens gyldighet
– Definisjoner
– Ansvarsforhold
– Planlegging
– Arbeid på eller nær spenningsatt anlegg
– Arbeid på eller nær frakoblet anlegg
– Strømgjennomgang
– Sikkerhetsfilosofi
– Beskyttelsestiltak
– Krav til verneutstyr og instrukser
– Forskjell i metode og forhåndsregler mellom høyspenning og lavspenning

Del 2 – Teoretisk førstehjelp:
– Skadestedsarbeid – varsling
– Sirkulasjonssvikt
– Strømskader
– Bevisstløshet
– Hjerte- lungeredning
– Typiske skader ved høyspenning
– Typiske skader ved lavspenning

Kursbevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til ­dokumentasjon.

Pris: Kurset koster 790,- eks. mva. Utstedelse av kursbevis er inkludert i prisen.

Kjøp kurset på Tryggportalen.no

Skroll til toppen