Toppmeny

Arkiv | Aktuelt

Byggereglene på ett sted

Boka «Innføring i byggereglene TEK 17» gir en oppdatert oversikt over lover og forskrifter som gjelder bygninger og byggevirksomhet. I den oppdaterte Innføring i byggereglene TEK 17 finner du på ett sted forklart hva plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift (TEK17) og forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) sier om bygningenes forhold til omgivelsene, kravene til […]

Les mer

Skole satte elevenes liv og helse i fare

Arbeidstilsynet har gitt Ølen videregående skole en bot på 100.000 kroner for ikke å sikre lærer og elever som jobbet på et tak. Da Arbeidstilsynet kom på uanmeldt tilsyn ved skolen 29. august, ble takarbeidet, som en lærer og sju elever utførte, stanset umiddelbart på grunn av overhengende fare for elevenes og lærerens liv og […]

Les mer

Forståelsesfulle kollegaer er bra for helsen

De som opplever mye sosial støtte fra kollegaer, har mindre helseplager enn andre. Men det avhenger av hvordan støtten blir gitt, ifølge forsker. Helseplager som ryggsmerter, angst og depresjon er blant de vanligst rapporterte årsakene til at vi er borte fra jobb, skriver forskning.no. – Jeg undersøkte hvordan kollegaer støtter hverandre og om måten de […]

Les mer

Kalenderen for HMS- og Verneombudskurs er klar

Kalenderen for HMS- og Verneombudskurs for første halvår 2019 er nå komplett og lagt ut på våre nettsider. Vi har satt opp HMS-kurs for ledere og Verneombudskurs i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø. Finn aktuelt HMS-kurs i menyen over for å se aktuelle datoer eller se full kurskalender på denne siden. Nettkurs Mange […]

Les mer

Åtte tips for å unngå møtefellene

Byr dagen på noen traurige jobbmøter? Smarte triks kan gjøre dem bedre – eller kanskje du bare skal gjøre som Elon Musk. – Alle er i møter, og alle har en mening om møter. Likevel er det gjort overraskende lite forskning på møter, sier Viktoria Stray. Hun er førsteamanuensis ved Institutt for informatikk ved UiO, […]

Les mer

Dette er musesyke

Musearm er en relativt ny diagnose som oppsto på 1990-tallet i forbindelse med økt pc-bruk i arbeidslivet. Etter dette har musesyken bare blitt mer og mer utbredt, og ifølge visse undersøkelser rammer den så mange som annenhver pc-bruker. Musearm er en fellesbetegnelse for smerter i arm, nakke, rygg, håndledd og fingre, skriver prevent.se. Det skyldes […]

Les mer

Nattarbeid for enhver pris?

Når Arbeidstilsynet behandler søknader som inkluderer nattarbeid, gir de normalt ikke samtykke til flere enn to til tre nattevakter etter hverandre. Er de for strenge? Nødvendigheten og forsvarligheten av nattarbeid er et tilbakevendende tema i arbeidslivet. Utgangspunktet i arbeidsmiljøloven er at nattarbeid ikke er tillatt. Årsaken er den helsemessige belastningen ved nattarbeid og at loven […]

Les mer

Du er en del av Norges beredskap

Hva gjør du hvis strømmen skulle bli borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke eller det ikke er vann i springen? Følg disse rådene for å være best mulig forberedt. I dag lanserer DSB, i samarbeid med Oslo kommune, kampanjen «Du er en del av Norges beredskap» for å styrke bevisstheten og kunnskapen om […]

Les mer

Ny storaksjon på byggeplasser – nesten halvparten ble stanset også denne gang

Arbeidstilsynet gjennomførte nesten 400 kontroller på byggeplasser i de to siste ukene i september. Nesten halvparten av de kontrollerte virksomhetene fikk arbeid stanset på grunn av usikret arbeid i høyden eller bruk av sag uten vern. Nesten 140 virksomheter risikerer overtredelsesgebyr. Aksjonen var et ledd i Arbeidstilsynets innsats for å redusere antall fallulykker og redusere […]

Les mer

Sju dødssynder på møtet

Å sjekke mobilen eller stille spørsmål bare før å høre sin egen stemme, det er bare to av sju dødssynder du kan begå i forbindelse med møter. Det er det svenske nettstedet kontorsliv.se som har listet opp de sju dødssyndene som du helst ikke bør begå på møter på jobben. 1. Sjekke mobilen under møtet […]

Les mer

Brannteppet – et undervurdert slokkemiddel

– Flere bedrifter burde gå til anskaffelse av branntepper. Det er både et enkelt og vedlikeholdsfritt slokkemiddel som er godt egnet til å slokke en brann i startfasen. Dermed er det en billig investering som kan redde liv og verdier. Dette sier brannverninstruktør Tor Iljar i Trygg Kurs. – Et brannteppe er «evigvarende». Du trenger […]

Les mer

Pliktig HMS-opplæring: To timar på kurs – og utlært?

Nettet er fullt av tilbod om HMS-kurs – av vekslande varigheit og til ulike prisar. Mange er seriøse, men ein del har ingen annan funksjon enn å sikre kunden eit papir på kunnskap dei knapt kan ha fått. – Når Arbeidstilsynet er på tilsyn, spør vi ofte etter dokumentasjon på at arbeidsgivar og verneombod har […]

Les mer

Fallulykkene dominerer i arbeidslivet

I 2017 ble det rapportert i alt 21 937 arbeidsulykker til Nav fra ulike deler av arbeidslivet i Norge, melder Statistisk Sentralbyrå (SSB). Sammenliknet med 2016 innebærer det en reduksjon på 522 arbeidsulykker, eller 2,3 prosent. I 45 prosent av tilfellene medførte arbeidsulykkene langvarig fravær, mens ulykkene i de resterende 55 prosent av tilfellene resulterte […]

Les mer

Nordmenn best på førstehjelp

– Nordmenn skårer høyt på villigheten til å gripe inn, sier traumeekspert og lege Torben Wisborg. Helsedirektoratet hevder nordmenn er best i verden på dette. Hvis den som kommer først til skadestedet – og før helsepersonell ankommer – starter hjerte- lungeredning (HLR) gjennom hjertekompresjon og munn-til-munn-metoden, så øker sannsynligheten for at pasienten kan overleve, melder […]

Les mer

Arbeidstilsynet stengte 19 av 24 byggeplasser i hyttefelt

Inspektørene fra Arbeidstilsynet i Telemark fikk hendene fulle da de nylig hadde tilsyn i flere populære hytteområder i Telemark. Mange byggefirmaer slurver grovt med sikkerheten i høyden. Det skriver NRK Telemark i en artikkel på sine nettsider. På et prosjekt balanserte bygningsarbeiderne i toppen av en gardintrapp plassert seks meter over bakken med en enkel […]

Les mer

Dom mot Agder-firma blir stående etter dødsulykke i 2014

Høyesterett har fastholdt boten på 600.000 kroner til Aust-Agder Jernmalmgruber i Arendal etter at en arbeider mistet livet i en ulykke med en dumper i 2014. I Aust-Agder tingrett i 2017 ble både Aust-Agder Jernmalmgruber og selskapet Lindland Maskin dømt til bøter på 400.000 kroner. Retten konkluderte med at de to firmaene hadde opptrådt grovt […]

Les mer

Arbeidstilsynet gir flere overtredelsesgebyr – det skal svi å bryte arbeidsmiljøloven

Mange har hørt, eller merket, at Arbeidstilsynet gir bøter i form av overtredelsesgebyr i større grad. Spesielt slås det hardt ned på usikret arbeid i høyden og manglende HMS-kort. Siden 2014 har Arbeidstilsynet hatt mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr for enkelte brudd på arbeidsmiljøloven. Dette virkemidlet benyttes stadig hyppigere. De vanligste bruddene Farlig arbeid i […]

Les mer

Ny veileder for lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

En ny veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter skal gjøre det enklere å inngå og følge opp kontrakter. Veilederen ble presentert på et seminar i Gamle Logen mandag. Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), KS, Arbeidstilsynet og Difi har samarbeidet for å sikre at offentlige innkjøpere etterlever forskrift om lønns- og arbeidsvilkår ved offentlige anskaffelser. […]

Les mer

Eksponering av asbest ved rivning og oppussing av hus

Selv om asbest i byggematerialer har vært forbudt i over 30 år, regner man likevel med at over hundre personer i Norge årlig dør av kreft på grunn av asbesteksponering. Ved rivning og oppussing av hus er flere yrkesgrupper utsatt for asbest. STAMI er i nå gang med et prosjekt for å kartlegge denne eksponeringen. […]

Les mer
Trygg Kurs AS