Toppmeny

Arkiv | Aktuelt

Hvilke krav til opplæring gjelder for din bedrift?

Det er ofte knyttet usikkerhet rundt kravene til sikkerhetsopplæring som stilles i de forskjellige forskriftene. Vi har laget en kort infofilm som gir svar på de vanligste spørsmålene. Om du har spørsmål som filmen ikke dekker er du velkommen til å ta kontakt med oss på [email protected] eller på telefon 21 54 40 10.

Les mer

Stanset farlig arbeid i 1 av 3 tilsyn under aksjon i byggebransjen

I september gjennomførte Arbeidstilsynet 364 tilsyn med farlig arbeid i høyden og farlig bruk av sag. – Usikret arbeid i høyden, eller arbeid med sag uten verneinnretning, kan være svært farlig og få store konsekvenser ved en ulykke, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet. Aksjonen var et ledd i Arbeidstilsynets innsats for å få færre […]

Les mer

Fire av ti fraværsdager skyldes muskel- og skjelettplager

Smerter i muskler og skjelett er den vanligste årsaken til sykefravær. Tall viser at nesten 40 prosent av sykefraværet skyldes slike plager. – Vi ser at mange arbeidsgivere mangler kunnskap om årsakene til muskel- og skjelettplager. Dermed er det også lett å overse hvordan disse plagene kan forebygges, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. Rammer […]

Les mer

Vi bruker mobilen mye mer bak rattet enn vi tror

I en fersk undersøkelse oppgir nordmenn hvor mye de tror de bruker mobilen i trafikken. Faktiske kjøredata viser sannheten: Det er langt flere som fikler med mobilen mens de kjører. En ny undersøkelse oppgir 43 prosent at de sjekker mobilen mens de sitter bak rattet. – Sannheten er at det er langt flere. Det er […]

Les mer

Mer hjemmekontor og teknostress

Uklare grenser mellom jobb og fritid, alltid pålogga og teknologisk utvikling som løper løpsk. Men det er også noen lyspunkt i den nye rapporten fra de nordiske arbeidstilsynene, som har sett på framtidas utfordringer i arbeidslivet. – Denne rapporten gir viktig kunnskap om framtidas arbeidsliv som alle de nordiske arbeidstilsynene er nødt til å ta […]

Les mer

Skal sjekke brannsikkerheten i avfallsanlegg

I oktober vil myndighetene gjennomføre et landsdekkende tilsyn på norske avfallsanlegg. Tilsynet omfatter brannsikkerheten og hvordan anleggene begrenser miljøskadene, hvis ulykken først er ute. Bakgrunnen for tilsynsaksjonen er et betydelig antall branner og branntilløp i avfallsanlegg de siste årene, heter det i en pressemelding fra Miljødirektoratet. Siden 2016 er det registrert over 200 branner i […]

Les mer

Byggherreforskriften: Endringer i regelverket

Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt en rekke endringer i byggherreforskriften. Endringene trer i kraft 1. januar 2021. Målet med endringene er å gjøre kravene til byggherren enda tydeligere gjennom presiseringer i forskriftstekstene og oppdaterte kommentarer til forskriften. Dette er noen av endringene: Det er tydeligere definert når forskriften kommer til anvendelse for vedlikeholdsarbeid. Byggherrens plikt […]

Les mer

Fallulykkene dominerer fremdeles i arbeidslivet

I 2019 var fall den vanligste ulykkestypen i arbeidslivet. Av nærmere 22 000 arbeidsulykker som ble rapportert til NAV i fjor, skyldtes om lag en femtedel ulykker som følge av fall. I 2019 ble det rapportert i alt 21 991 arbeidsulykker til NAV fra ulike deler av arbeidslivet i Norge, melder Statistisk sentralbyrå (SSB). I […]

Les mer

Gjeninnfører lønnsstøtten til bedrifter som tar permitterte tilbake

Regjeringen vil igjen betale bedrifter som tar permitterte ansatte tilbake i jobb. Ordningen vil gjelde for oktober, november og desember. I sommer innførte regjeringen et lønnstilskudd til bedrifter som tok ansatte tilbake i jobb, men denne ble avsluttet i august. LO og andre aktører i arbeidslivet har imidlertid bedt om at den må gjeninnføres, og […]

Les mer

Kjempebøter til private som pusset opp svart

Flere privatpersoner som har pusset opp boligene sin svart har fått bøter og inndragning på opp til 400.000 kroner av Øst politidistrikt. Det er Romerikes Blad (krever innlogging) som forteller om minst fire, fem privatkunder hvor politiet har avslørt bruk av svart arbeidskraft til oppussing av boliger etter at de pågrep en rumensk bedriftseier. – […]

Les mer

Landsdekkende aksjon i bygg og anlegg

Farlig arbeid i høyden eller med sag er årsak til mange alvorlige skader og arbeidsskadedødsfall i bygg og anlegg. – Flesteparten av ulykkene kunne vært unngått. Det er grunnen til at vi i september gjennomfører en ny tilsynsaksjon med dette som tema, sier Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet. I tidligere aksjoner har Arbeidstilsynet stanset fire […]

Les mer

Asbest er fremdeles livsfarlig

Asbest har tatt livet av kollegaer og venner. Nå vil et verneombud i Agder advare unge og nye håndverkere om det livsfarlige stoffet. – Det dør rundt 300 mennesker hvert år av asbest. Så har du alle mørketallene i tillegg, sier Vidar Larsen, verneombud i Fellesforbundet i Agder, til NRK. For et år siden satte […]

Les mer

SSB: Bunnen kan være passert i arbeidsmarkedet

Nedgangen i arbeidsmarkedet kan være i ferd med å bremse opp, viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå. Fra og med april var det en stor nedgang i antall jobber her i landet som følge av koronakrisen. Pilene fortsatte å peke nedover de neste månedene, men tallene for juni og juli tyder på at nedgangen er […]

Les mer

Fremdeles bestillingsproblemer for HMS-kort

Enkelte virksomheter opplever fortsatt problemer med å bestille HMS-kort. Arbeidstilsynet vil presisere at det er lovlig å arbeide frem til HMS-kort er mottatt, men arbeidsgiver må da kunne dokumentere at kort er under bestilling. Alle virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser og alle godkjente renholdsvirksomheter, er pålagt å utstyre arbeidstakerne sine med HMS-kort. […]

Les mer

Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med innleie

Fra 1. juli begynte Arbeidstilsynet å føre tilsyn med om innleie fra bemanningsforetak er lovlig og om de innleide likebehandles med fast ansatte. Det er endringer i arbeidsmiljøloven og statsansattloven som ligger til grunn for at Arbeidstilsynet nå får utvidet tilsynsmyndighet. Endringene ble vedtatt av Kongen i statsråd 19. juni, skriver Arbeidstilsynet i en pressemelding. […]

Les mer

Hva kan vi vente oss i ny byggherreforskrift?

Det har vært flere høringsrunder og utsettelser i forbindelse med ny byggherreforskrift. Et innlegg på bygg.no gir oss en pekepinn på hva vi trolig kan vente oss i den nye byggherreforskriften som etter planen trer i kraft i dag 1. juli 2020. * En gjennomgående endring i flere bestemmelser for å få bedre frem viktigheten […]

Les mer

Nye kurs i vår kursportefølje

Vi i Trygg Kurs jobber hele tiden med å styrke vår posisjon som totalleverandør av kurs og opplæring ved å tilpasse vårt kursutvalg til våre kunders og markedets behov, uavhengig av om dette skyldes spesifikke lovendringer eller samfunnsendringer generelt. Vi synes det er spennende å se hvordan vi gjennom vårt kursutvalg i enda større grad […]

Les mer

Kurskalender for 2. halvår 2020 er klar

Nå er kurskalenderen for 2. halvår 2020 klar og lagt ut på våre nettsider. Vi har et bredere utvalg av kurs enn noen gang, og for deg som jobber i stillas, stolpe eller mast kan vi nå invitere til kurs i ny innendørshall med bedre plass og flere stolper og master. Finn ditt kurs i […]

Les mer
Trygg Kurs AS

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev med nyheter og aktuelt fra Trygg Kurs AS