Toppmeny

Arkiv | Aktuelt

Arbeidsmiljøloven: Endringer om fast ansettelse og innleie

Stortinget vedtok 11. juni 2018 endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse og innleie fra bemanningsforetak. Endringene trer i kraft 1. januar 2019 med noen overgangsregler i tillegg. Endringene omfatter følgende hovedelementer, i følge Arbeids- og sosialdepartementet: En definisjon av hva fast ansettelse i arbeidsmiljøloven innebærer Den nye bestemmelsen presiserer at det med fast ansettelse menes […]

Les mer

Mange skader seg på glatta

Arbeidstilsynet får for tiden inn svært mange meldinger om arbeidstakere som faller og slår seg, til dels alvorlig, på grunn av manglende strøing og for dårlig fottøy. Det kommer inn meldinger om fall på flat mark, på vei til biler, i trapper, på byggeplasser og på vei til søppelkasser. Arbeidstilsynet oppfordrer derfor alle til å […]

Les mer

Arbeidstilsynet slutter med papirbrev

Digital postgang er sikrere, raskere og mer miljøvennlig. Vil du for eksempel ha informasjon om Arbeidstilsynet kommer på tilsyn, må du fra nå av sjekke virksomhetens digitale postkasse i Altinn. Arbeidstilsynet ønsker fortgang i digitaliseringen. De siste to årene har Arbeidstilsynet sendt brev digitalt, men som en ekstratjeneste har brev som ikke har vært åpnet […]

Les mer

Slik blir du en grønnere bedrift

Bedrifter står for rundt halvparten av alle miljøutslipp i verden. Selv om mange har innført strategi for en grønnere framtid, skjer det ingenting. Her er miljøpsykologens råd til de som ønsker handling. Ingeborg Flagstad vet at mange bedriftsledere har et ønske om å forandre miljøskadelig atferd, skriver forskning.no. – Problemet er ledere som utformer en […]

Les mer

Bedriftsleder tiltalt etter at mann døde i arbeidsulykke

En mann i 50-årene døde etter at gravemaskinen han satt i falt utfor en bergskrent høsten 2015. I midten av mars må lederen av bedriften som leide ham inn, møte i retten tiltalt for ikke å ha sikret et forsvarlig arbeidsmiljø. Gravemaskinføreren omkom i en arbeidsulykke i Møre og Romsdal i 2015. Ifølge tiltalen skal […]

Les mer

39 omkomne i brann i 2018

Oppdaterte tall fra DSB viser at 39 personer omkom i brann i 2018. Julemåneden ble spesielt dyster med åtte branndøde. Siden man begynte med systematisk registrering av dødsbranntall i 1979, har det i snitt omkommet 61 personer hvert år. Året med færrest omkomne i brann er 2017 med 26, mens året med flest omkomne er […]

Les mer

NHO anbefaler: Klargjør rutinene for egenmelding

Alle bedrifter kan fra nyttår benytte seg av muligheten til utvidet egenmelding ved sykdom. Det er en del av den nye IA-avtalen. – Dette er noe de nåværende IA-bedriftene har god erfaring med, sier Nina Melsom. Tirsdag 18. desember undertegnet partene i arbeidslivet en ny IA-avtale, som gjelder fra 1. januar 2019. – I den […]

Les mer

Ny IA-avtale skal redusere sykefraværet med 10 prosent

Den nye IA-avtalen skal kutte sykefraværet med 10 prosent. Mer vekt på forebygging og bransjevise tiltak er oppskriften. Og sykelønnen fredes videre. Nye mål Partene er enige om to nasjonale målsettinger: – sykefraværet skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018 – frafallet skal reduseres. For å bedre nasjonal måloppnåelse skal innsatsen målrettes […]

Les mer

Arbeidstid i juletider

Mange jobber lange arbeidsdager fram mot jul. Det kan være vanskelig å ha full oversikt over hvilke regler som gjelder, og hvilke rettigheter arbeidstakere har. Arbeidstilsynet har laget en oversikt over noen av reglene. De lovfestede reglene om arbeidstid står i arbeidsmiljøloven. Det som står i loven er minimumskrav. Det vil si at det kan […]

Les mer

Litt trening gir mindre risiko for hjerteinfarkt

En ny studie tyder på at selv en liten økning i kondisjon kan ha stor betydning for helsa. – Vi fant en sterk kobling mellom høyere målt kondisjon og lavere risiko for hjerteinfarkt og angina pectoris de neste ni årene, sier forsker Bjarne Nes i NTNUs Cardiac Exercise Research Group (CERG). Resultatene er publisert i […]

Les mer

Nye skatteregler for diett fra nyttår

Fra 1. januar 2019 blir de skattefrie diettsatsene redusert på flere punkter.Fra 1. januar 2019 blir de skattefrie diettsatsene redusert på flere punkter. – Innenlandsreiser uten overnatting, 200 kroner på reiser mellom 6 og 12 timer, 400 kroner på reiser over 12 timer – Skattefri overtidsmat begrenses til samme sats, 200 kroner, forutsetter arbeid sammenhengende […]

Les mer

Kurskalender 1. halvår 2019 klar

Nå er kurskalenderen for 1. halvår 2019 klar og lagt ut på våre nettsider. I vårt store kurstilbud finner du bl. a. følgende kurs: HMS-kurs for ledere, Verneombudskurs, Varme arbeider, Byggherreforskriften, Industrivern, Innsatsleder, Fallsikring, Stolpe- og Mastekurs, Årlig nedfiring, Lift/personløfter, Brannforebyggende kurs – Brannvernlederkurs, FSE med førstehjelp, Instruert personell med førstehjelp og Stillaskurs. Finn aktuelt […]

Les mer

Fire av ti sjekker mobilen bak rattet

Urovekkende mange sier at de har lest eller skrevet tekstmelding mens de kjører bil. – Mobilbruk i bil er livsfarlig. Det må folk skjønne før det er for sent. Det sier Roger Ytre-Hauge, fagsjef på motor i Frende Forsikring, som har gjennomført undersøkelsen. – Fire av ti er kort og godt fire for mange, men […]

Les mer

Kom deg lettere gjennom mørketiden

Ta på deg yttertøyet og ta lunsjen utendørs, eller gå en tur mens du snakker i telefonen. Lys er viktig hvis du vil unngå å bli trøtt eller trist i den mørke årstiden. Når høst- og vintermørket senker seg, går energinivået og humøret samme vei, skriver arbeidsmiljoviden.dk. Du føler deg trøttere, det blir vanskeligere å […]

Les mer

Snakk sammen om innemiljøet

– Et godt innemiljøarbeid forutsetter forankring i ledelsen, i arbeidsmiljøutvalget (AMU), vernetjenesten og HMS-tjenesten. Men du kommer langt med sunn fornuft og med å snakke med kollegaer på arbeidsplassen også. Dette sier Kai Gustavsen, en nestor innenfor innemiljøarbeid i Norge. Gustavsen er utdannet yrkeshygieniker og er fagsjef for inneklima, HMS og miljørettet helsevern i Norges […]

Les mer

Egenberedskap kan redde flere liv

Det drepes og skades stadig for mange i norsk arbeidsliv. SSBs statistikk for 2017 viser at 44 mennesker døde på arbeid i fjor. Det er ganske nært en per arbeidsuke. Selv om tallene er lavere nå enn før er det fortsatt like ille for de det gjelder; familie, kolleger, ledere og de som forsøkte å […]

Les mer

Flere virksomheter må regne med å etablere industrivern

Flere virksomheter må regne med å etablere industrivern. Dette gjelder innen verksted, godshåndtering og gjenvinning av avfall. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sendte 31. oktober forslag til endringer i forskrift om industrivern på høring. Forslaget er utarbeidet i samarbeid med Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. Hovedårsaken til de foreslåtte endringene er å fange opp virksomheter som driver aktiviteter […]

Les mer

Byggereglene på ett sted

Boka «Innføring i byggereglene TEK 17» gir en oppdatert oversikt over lover og forskrifter som gjelder bygninger og byggevirksomhet. I den oppdaterte Innføring i byggereglene TEK 17 finner du på ett sted forklart hva plan- og bygningsloven, byggteknisk forskrift (TEK17) og forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) sier om bygningenes forhold til omgivelsene, kravene til […]

Les mer

Skole satte elevenes liv og helse i fare

Arbeidstilsynet har gitt Ølen videregående skole en bot på 100.000 kroner for ikke å sikre lærer og elever som jobbet på et tak. Da Arbeidstilsynet kom på uanmeldt tilsyn ved skolen 29. august, ble takarbeidet, som en lærer og sju elever utførte, stanset umiddelbart på grunn av overhengende fare for elevenes og lærerens liv og […]

Les mer

Forståelsesfulle kollegaer er bra for helsen

De som opplever mye sosial støtte fra kollegaer, har mindre helseplager enn andre. Men det avhenger av hvordan støtten blir gitt, ifølge forsker. Helseplager som ryggsmerter, angst og depresjon er blant de vanligst rapporterte årsakene til at vi er borte fra jobb, skriver forskning.no. – Jeg undersøkte hvordan kollegaer støtter hverandre og om måten de […]

Les mer
Trygg Kurs AS