Toppmeny

Arkiv | Aktuelt

27 arbeidsskadedødsfall i 2017

Arbeidstilsynet registrerte 27 dødsfall i det landbaserte arbeidslivet i Norge i 2017. Dermed holder antallet arbeidsskadedødsfall seg på et historisk lavt nivå. Til tross for en liten økning fra 25 arbeidsskadedødsfall i 2016 til 27 arbeidsskadedødsfall i 2017, er antallet godt under gjennomsnittet for de siste seks årene. I perioden 2012 til 2017 er det […]

Les mer

Nå leverer vi kurs i Byggherre­forskriften

Som leverandør av kurs til bygg og anlegg er Trygg Kurs opptatt av å ha en relevant kursportefølje for denne sektoren. Vi utvider nå vår kursportefølje og legger til kurs i Byggherreforskriften som det er stort behov for. Byggherreforskriften beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen. Disse skal sikre at sikkerhet, helse […]

Les mer

5 råd for et godt arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø skaper ikke bare trivsel, men gir også høyere produksjon. I år sto STAMIs direktør Pål Molander på scenen under NHOs årskonferanse i Oslo Spektrum. Her kan du lese hans fem beste råd for et godt arbeidsmiljø, for å forebygge uhelse, utvikle godt arbeidsklima og stimulere til effektiv produksjon. Tror du det er […]

Les mer

Tømrerne sliter mest i kulda

Tømrerne er den yrkesgruppa som i størst grad blir utsatt for kulde i arbeidet. I underkant av 70 prosent av tømrerne rapporterer å være eksponert for kulde store deler av arbeidsdagen. Det er mange som arbeider i kalde omgivelser, melder STAMI. I tillegg til tømrerne er rundt 60 prosent av anleggsarbeiderne og i overkant av […]

Les mer

Mistrivsel øker sykefraværet

Trives du ikke på jobben, har du sannsynligvis en dårlig leder og for mange arbeidsoppgaver. Dessuten er du sikkert også oftere syk enn de som trives på jobben, viser ny dansk undersøkelse. Går du stort sett fornøyd på jobb, har du trolig både interessante oppgaver, innflytelse over arbeidet, kompetanse til å løse arbeidsoppgavene og gode […]

Les mer

Melder om rekordstor etterspørsel etter håndverkere

Nedgang i boligmarkedet kan resultere i at tusenvis av jobber ryker i byggenæringen. I privatmarkedet er situasjonen en annen. Der er etterspørselen etter dyktige håndverkere rekordstor. – Nordmenn er i verdenstoppen når det kommer til oppussing og etterspørselen etter dyktige håndverkere bare øker. I 2017 formidlet Mittanbud over 220 000 jobber – flesteparten av disse […]

Les mer

Ikke lenger krav om stoffkartotek på papir

Endringene i «Forskrift om utførelse av arbeid» innebærer at det ikke lenger er et krav om at stoffkartoteket alltid skal foreligge i papirutgave, skriver EcoOnline på sine nettsider. I tillegg er ordlyden om at verneombudet skulle ha et eget eksemplar endret til at de nå skal ha tilgang til stoffkartoteket. Store kostnadsbesparelser Siden 1991 har […]

Les mer

Kom i gang med digital sykemelding

15. januar går fristen ut for å ta i bruk digital sykemelding for arbeidsgiverne. Arbeidstakerne kan fremdeles levere sykemelding på papir, men oppfordres til å levere digitalt. Åtte fylker i landet kunne allerede i fjor ta i bruk den nye digitale sykefraværsordningen, og sykmeldingene kommer nå fortløpende inn til NAV. I år kommer resten av […]

Les mer

Økning i boligbranner i 2017

Tall fra alarmselskapet Verisure viser en økning i boligbranner på 12 prosent fra 2016 til 2017. Tørrkoking, samt feil på eller feil bruk av elektriske apparater, er overrepresentert i statistikken. – Det brenner altfor ofte i norske boliger, og mange av brannene skyldes dessverre slurv med brannsikringen, sier sikkerhetsekspert Dagfinn Thorkildsen i Verisure. Verisures egne […]

Les mer

Minstelønn i utelivsbransjen

Fra 1. januar 2018 er det minstelønn for alle ansatte i overnatting, servering og catering. – Et viktig løft for bransjen, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. – Mange unge har sitt første møte med arbeidslivet nettopp i denne bransjen, og nå har de lovhjemlet minstelønn, sier Trude Vollheim. Arbeidstilsynet har de siste tre årene […]

Les mer

Endringer i arbeids­miljø­forskriftene fra 1. januar

Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt endringer i arbeidsmiljøforskriftene. Endringene gjelder fra 1. januar 2018. Dette er hovedendringene i de ulike forskriftene: Presisering av krav til planlegging og tilrettelegging av arbeidet Det er foretatt en presisering i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 10-1 av krav til planlegging og tilrettelegging for at andre som utfører […]

Les mer

Butikkansatte får rett til databriller

370 000 butikkansatte omfattes av forskriften om rett til gratis synsundersøkelse og databriller, har Arbeidstilsynet bestemt. Alle arbeidstakere som jevnlig og i en betydelig del av arbeidstida jobber ved en dataskjerm, har rett til å få dekket databriller av arbeidsgiveren. Det slås fast i forskriften om dataarbeid, men ansatte som jobber ved kasseapparater har vært […]

Les mer

Rekordlavt antall branndøde

25 personer omkom i brann i 2017, viser tall fra DSB. Det er det laveste antallet siden registrering av omkomne startet i 1979. – Hver enkelt omkommet er selvfølgelig én for mye, men dette er oppsiktsvekkende lave tall, sier avdelingsdirektør Hans Kristian Madsen i DSB. I snitt har det hvert år omkommet 64 personer i […]

Les mer

Lite effektive branntepper

En test av seks ulike branntepper viser svært nedslående resultater. Brannen ble kun slukket i fire av 18 testforsøk. På oppdrag fra DSB har RISE Fire Research utført tester av branntepper mot brann i frityrgryte. Testene ble gjennomført i henhold til standarden NS-EN 1869, som gjelder branntepper som først og fremst er beregnet for slokking […]

Les mer

– Smartere eltilsyn vil gi færre branner

– Innføringen av risikobaserte eltilsyn fra 2018 vil føre til færre branner og gi økt trygghet for befolkningen. Det mener Jan Cato Hovde, kvalitetssjef for Rejlers Elsikkerhet. Selskapet leverer hvert år tilsynstjenester for over 40 millioner kroner til nettselskaper over store deler av landet. Boliger, næringsbygg, virksomheter og sertifiserte elinstallatører kontrolleres. – I dag velges […]

Les mer

Sykehusene bommer på HMS-arbeidet

En stor del av sykefraværet på norske sykehus er arbeidsrelatert. Likevel tror mange sykepleiere at HMS handler om pasientenes sikkerhet, viser ny rapport. Mer enn hvert fjerde sykefraværstilfelle blant sykepleiere på sykehus er arbeidsrelatert, ifølge en fersk rapport fra Sintef. Rapporten viser videre at HMS-arbeidet er mangelfullt, blant annet fordi mange sykepleiere tror HMS handler […]

Les mer

Høyesterett om ansvar for daglig leder i AS

Da et verft gikk konkurs, måtte daglig leder betale 750 000 kroner i erstatning til en leverandør, har Høyesterett bestemt. Mens det personlige ansvaret for styremedlemmer er ganske godt kjent, er det sjeldnere at daglig leder blir holdt ansvarlig. Ansvaret for daglig leder følger direkte av aksjeloven. Må ha oversikt over økonomien Da et verft […]

Les mer

To nye brannvernkurs tilgjengelig som nettkurs

For mange kan det være både kostbart og vanskelig å frigjøre tid til å ta et klasseromskurs. Dette har vi tatt konsekvensen og har derfor laget et e-læringsopplegg basert på suksessen vi har hatt med våre klasseromskurs. Nå er også «Brannvernkurs» og «Brannforebyggende kurs – Brannvernlederkurs» tilgjengelig som nettkurs. Klikk her for å lese mer […]

Les mer

NSO arrangerer Industrivern-konferanse

NSO (Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon) arrangerer 5. og 6. desember årets nasjonale industrivern-konferanse. Det legges opp til to faglig spennende dager på Thon Hotell Arena i Lillestrøm. Som leverandør av opplæring og kurs for industrivern og innsatsledere deltar Trygg Kurs i år som utstiller. Konferansen tilrettelegges for ledende fagpersoner innen bered­skap og industri­vern, og er en meget […]

Les mer

Komplett kurskalender for 1. halvår 2018 er klar

Kurskalenderen for 1. halvår 2018 er nå komplett og lagt ut på våre nettsider, og vi har satt opp kurs i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Molde, Bodø og Haugesund. I vårt rikholdige kurstilbud finner du bl. a. følgende kurs: HMS-kurs for ledere, Verneombudskurs, Varme arbeider, Industrivern, Innsatsleder, Fallsikring, Stolpe-, mast- og årlig nedfirings, […]

Les mer