Toppmeny

Arkiv | Aktuelt

Byggeledere kan forebygge arbeidsulykker

Utydelige og ustrukturerte ledere kan være en fare for sikkerheten på byggarbeidsplasser, mens ledere som er gode til å koordinere arbeidet og lytte til sine medarbeidere og underentreprenører, styrker sikkerheten. Dette viser en ny studie fra universitet i Göteborg. Som i Norge er bygg- og anleggsbransjen i Sverige også en ulykkesutsatt bransje, skriver Du&Jobbet på […]

Les mer

En av tre bedrifter bryter loven om verneombud

Hver tredje bedrift mangler verneombud og arbeidsmiljøutvalg, kommer det fram i tall fra Arbeidstilsynet. Selv om det i arbeidsmiljøloven heter at «ved hver virksomhet som går inn under loven skal det velges verneombud», var det ikke tilfelle hos 36 prosent av de 34.491 bedriftene Arbeidstilsynet hadde tilsyn ved i perioden 2014 til 2018, skriver Dagsavisen. […]

Les mer

Slik er likestillingen i arbeidslivet

Jobb i offentlig sektor, lavere lønn og mer deltid. Dette er arbeidslivet kort oppsummert for kvinner i Norge anno 2018. Inngangen til dette årets 8. mars er som de fleste andre – det er ikke spesielt mye nytt å fortelle. Ulikhetene er der. Ifølge fersk statistikk fra SSB er det fortsatt store forskjeller på hvordan […]

Les mer

Åpent landskap gir mest problemer

– Studiene vi har gått gjennom viser at en del folk ikke kan eller bør sitte i åpne landskap. De som har kognitivt krevende arbeidsoppgaver, eller som skal sitte i ro og fred og tenke, de bør ikke arbeide i åpne landskap, sier Jan Vilhelm Bakke til På Høyden – nyhetsavisen for Universitetet i Bergen. […]

Les mer

Trøtthet utgjør en sikkerhetsrisiko

Mange har sikkert opplevd å være trøtte og uopplagte på jobb. Hvilken betydning har egentlig trøtthet og restitusjon for helse, arbeidsevne og sikkerhet? Søvn dekker grunnleggende og livsviktige behov. God søvnkvalitet og tilstrekkelig søvnmengde har en minst like avgjørende betydning for helse som riktig kosthold og tilstrekkelig fysisk aktivitet. Søvn og restitusjon er daglige behov […]

Les mer

Sykmeldinger smitter

Sykmelding fører til mer sykefravær blant kollegaer, viser norsk studie. Sykmeldinger fører til overraskende mye sykefravær blant kollegaene til dem som er sykmeldt, ifølge en norsk studie. Studien viser at dersom en ansatt sykmeldes av fastlegen i fem arbeidsdager, vil de nærmeste kollegaene øke sitt sykefravær fra jobben med i gjennomsnitt to dager. Det samme […]

Les mer

Ansattes spillvaner bekymrer arbeidsgiverne

– De som har testet sin spillatferd gjennom vårt digitale verktøy jegspiller.no, har et klart større problem knyttet til både pengespill og dataspill enn i befolkningen for øvrig, ifølge Akan. – Henvendelsene til vår veiledningstelefon gjelder først og fremst problemstillinger knyttet til pengespill av alvorlig karakter. Både for de som spiller og for deres arbeidsgiver, […]

Les mer

Jobben påvirker den viktige søvnen

1 av 4 yrkesaktive har problemer med å sove. Arbeidsplassen viser seg å være det egentlige problemet, viser en ny, norsk forskningsrapport. – Dette problemet er stort. Noe av forklaringen kan være at arbeidsplassene er mindre avgrenset enn de var før. Arbeidslivet lekker inn i privatlivet, sier forsker Jolien Vleeshouwers ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) til […]

Les mer

Halvparten av brannutrykningene skyldes komfyren

Brann- og redningsvesenet hadde 3 547 brannutrykninger til boliger i Norge i 2018. Hele 45 prosent av utrykningene skyldes komfyren. – De fleste komfyrbranner skjer på dagtid og rammer eldre mennesker, men det er branner som starter om natten som tar flest liv. Da er det gjerne yngre mennesker som glemmer eller sovner fra komfyren, […]

Les mer

NHO tar grep om innleie

NHO-fellesskapet tar grep for at innleide skal få høyere stillingsprosent. – Ingen av oss kan løse dette alene, vi må samarbeide for å finne de gode løsningene, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid. Ved nyttår trådte en ny regel om innholdet i en fast ansettelse i kraft, hvor bemanningsbedriftene skal tilby faste ansettelsesavtaler med en reell […]

Les mer

Nå kan du «chatte» med Arbeidstilsynet

Fra 4. februar er Arbeidstilsynet også tilgjengelig på chat på hverdager mellom kl. 09.00 og 14.30. På chat vil du få svar på spørsmål om arbeidsmiljø, rettigheter og plikter. Link til chatten finner du her

Les mer

29 arbeidsskadedødsfall i 2018

29 mennesker omkom i det landbaserte arbeidslivet i Norge i 2018, i 29 ulykker. Det viser foreløpige tall fra Arbeidstilsynet. 29 arbeidsskadedødsfall i 2018 er to flere enn i 2017 og fire flere enn i 2016, som hadde et historisk lavt nivå. Til tross for en liten oppgang i fjor, ser antall arbeidsskadedødfall likevel ut […]

Les mer

Ny versjon av Tryggportalen – bedre og enklere løsning for nettkurs

Vi har lansert ny versjon av Tryggportalen, vår portal for nettkurs. Nå kan du kjøpe flere lisenser til et kurs samtidig og fordele disse til aktuelle kursdeltakere. Ved kjøp av flere lisenser blir du gruppeleder for kurset og de lisensene du har kjøpt. Underveis er det også mulig å se status på gjennomføring, legge til […]

Les mer

Frustrert på jobb

– Ni av ti norske arbeidstakere er misfornøyde på jobb, og hele 84 prosent sier at de vurderer å bytte arbeidsplass. Dette kommer fram i en ny undersøkelse, som også viser at arbeidsområdet har en større påvirkning på trivselen enn man skulle tro. Undersøkelsen fra Staples Solutions avslører at hele 92 prosent føler seg frustrert […]

Les mer

Lønnsomt å samarbeide på arbeidsplassen

Et godt samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelse øker lønnsomheten i bedriftene, viser ny SINTEF-rapport. LOs distriktskontor og NHOs regionskontor i Trøndelag har de siste tre årene gjennomført et prosjekt for å styrke samarbeidet mellom tillitsvalgte og ledelse i utvalgte bedrifter innen byggenæringen. Målet var å finne ut hvordan man får mer ut av partssamarbeidet og […]

Les mer

Norsk Industri spår god vekst i 2019

Norsk industri spår en god vekst i år, til tross for internasjonale bremseklosser som Brexit-forhandlingene og Trumps handelskrig. Under den årlige framleggelsen av konjunkturrapporten varslet Norsk Industri tirsdag at det blir en vekst på mellom 6 og 8 prosent i 2019. 200 av Norges største industribedrifter har meldt inn om sine framtidsutsikter i undersøkelsen , […]

Les mer

Livsfarlig juks med kompetansebevis

Det kan være et stort antall falske kompetansebevis i bruk på norske anleggsplasser. Polske maskinførere har vist hvor enkelt det er å jukse. Et ukjent antall anleggsmaskiner kjøres av folk med falske kompetansebevis og uten nødvendig kunnskap. Det gjør dem til tikkende bomber på norske anlegg. Å skaffe falske kompetansebevis er den enkleste sak av […]

Les mer

284 prefabrikerte bad måtte rives på grunn av rust

Flere hundre familier måtte flytte ut da OBOS ble nødt til å rive 284 splitter nye bad i Kværnerbyen. Prosjektet ble bygget av konkursrammede Reinertsen. OBOS forsøker derfor å få igjen penger av den italienske underleverandøren. Om snaue to uker møter de Bathsystem Spa, den italienske leverandøren av de prefabrikerte badene, i Oslo tingrett. OBOS […]

Les mer

Arbeidsmiljøloven: Endringer om fast ansettelse og innleie

Stortinget vedtok 11. juni 2018 endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse og innleie fra bemanningsforetak. Endringene trer i kraft 1. januar 2019 med noen overgangsregler i tillegg. Endringene omfatter følgende hovedelementer, i følge Arbeids- og sosialdepartementet: En definisjon av hva fast ansettelse i arbeidsmiljøloven innebærer Den nye bestemmelsen presiserer at det med fast ansettelse menes […]

Les mer

Mange skader seg på glatta

Arbeidstilsynet får for tiden inn svært mange meldinger om arbeidstakere som faller og slår seg, til dels alvorlig, på grunn av manglende strøing og for dårlig fottøy. Det kommer inn meldinger om fall på flat mark, på vei til biler, i trapper, på byggeplasser og på vei til søppelkasser. Arbeidstilsynet oppfordrer derfor alle til å […]

Les mer
Trygg Kurs AS