Aktuelt

Last ned oppdaterte maler for arbeidsavtaler etter ny standard

1. juli kommer det nye krav til hvilke opplysninger arbeidsavtaler skal inneholde. Nå har Arbeidstilsynet lagt ut oppdaterte maler for arbeidsavtaler på sin nettside som er klare til bruk. Alle arbeidstakere skal ha en skriftlig arbeidsavtale. Dette gjelder ved alle ansettelser, uansett om stillingen er fast eller midlertidig. 1. juli 2024 kommer det nye krav […]

Last ned oppdaterte maler for arbeidsavtaler etter ny standard Les mer »

Nyhet! Vi har lansert anhukerkurs og stroppekurs som nettkurs

Vi er glade for å ha lansert et nytt nettkurs: “Anhukerkurs og stroppekurs – nettkurs”. Kurset bygger på vår lange erfaring med å holde anhukerkurs i klasserom. Kurset gir deltakeren opplæring i anhuking, stropping og signalgiving, som er avgjørende for sikker og effektiv håndtering av løfteoperasjoner. Kurset dekker viktige aspekter ved anhuking og stropping, inkludert

Nyhet! Vi har lansert anhukerkurs og stroppekurs som nettkurs Les mer »

Er du verneombud? Hos oss kan du ta verneombudskurs i digitalt klasserom

Flere og flere av våre kunder velger å ta verneombudskurs i digitalt klasserom. Digitalt eller virtuelt klasserom vil si at man kan sitte hjemme eller på kontoret eller et annet sted og følge undervisningen via videokonferanse. Undervisningen gjennomføres med toveis lyd og bilde fra et av våre studioer. Dette ivaretar kommunikasjon med både instruktør og

Er du verneombud? Hos oss kan du ta verneombudskurs i digitalt klasserom Les mer »

Arbeidstilsynet: mer ekstremvær kan gi flere farer på bygge- og anleggsplassen

Mer ekstremvær og økte temperaturer vil påvirke arbeidslivet fremover. Klimaendringene kan medføre blant annet ustabile masser etter nedbør, og økt behov for sikringstiltak på byggeplassen i forkant av ekstreme værforhold, ifølge Arbeidstilsynet. 28. april var verdens arbeidsmiljødag og markeres hvert år for å fremme hvor viktig det er å ivareta sikkerheten og helsa til ansatte

Arbeidstilsynet: mer ekstremvær kan gi flere farer på bygge- og anleggsplassen Les mer »

Forbudt for elbiler i kollektivfeltet i Oslo og Bærum fra 6. mai

Fra 6. mai kan ikke lenger elbiler bruke kollektivfeltene i Oslo og Akershus. Statens vegvesen innfører et midlertidig forbud. – Andelen elbiler i kollektivfeltene, spesielt i rushtid, er nå så stor at bussene blir betydelig forsinket, sier prosjektleder trafikk i Statens vegvesen , Halvard Gavelstad. Forbudet er ett av flere tiltak for å begrense privatbiltrafikken

Forbudt for elbiler i kollektivfeltet i Oslo og Bærum fra 6. mai Les mer »

Møt oss på Havexpo 2024

Trygg Kurs vil være en av utstillerne på Havexpo-messen i 2024, en av de viktigste arenaene for sjømat- og havbruksindustrien. Vi i Trygg Kurs er en ledende aktør innen HMS- og sikkerhetsopplæring i Norge. Vårt hovedfokus er å tilby kurs og opplæring for personell i alle bransjer, inkludert havbruk, fiskeri og maritim sektor. Målet med

Møt oss på Havexpo 2024 Les mer »

Slik ble arbeiderne innkvartert – nå strammes kravene til innkvartering inn

1. juni blir kravene som stilles til innkvartering som arbeidsgivere tilbyr arbeidstakere strammet inn. Målet er å forhindre uforsvarlig og uverdige boforhold. – I tilsyn opplever vi at uforsvarlig innkvartering er ganske utbredt. Vi stanser jevnlig innkvartering som er mangelfull, uverdig, brannfarlig eller helsefarlig. Derfor er vi glade for at regelverket nå gjøres lettere tilgjengelig

Slik ble arbeiderne innkvartert – nå strammes kravene til innkvartering inn Les mer »

Regjeringen vil øke rammen for overtredelsesgebyr til 6 millioner kroner

Regjeringen foreslår en kraftig økning i maksbeløp for overtredelsesgebyr som Arbeidstilsynet kan gi, slik de varslet i fjor høst. I en pressemelding 5. april la regjeringen frem sitt forslag til proposisjon om endringer i arbeidsmiljøloven. – Målet er å forsterke innsatsen mot useriøsitet og arbeidsmiljøkriminalitet i næringslivet, skriver regjeringen på sine nettsider. Arbeids- og inkluderingsminister

Regjeringen vil øke rammen for overtredelsesgebyr til 6 millioner kroner Les mer »

Bemanningsforetakene vant i Høyesteretts ankeutvalg: Sak om innleid arbeidskraft behandles på nytt

16 bemanningsforetak mener reglene for innleid arbeidskraft strider med EØS-avtalen. Lagmannsretten var uenig, men nå har Høyesterett opphevet kjennelsen. Høyesteretts ankeutvalg har enstemmig besluttet at lagmannsrettens kjennelse skal oppheves som følge av saksbehandlingsfeil. I april 2023 strammet regjeringen inn reglene for innleid arbeidskraft, som blant annet innebar et forbud mot innleie av arbeidstakere fra vikarbyråer

Bemanningsforetakene vant i Høyesteretts ankeutvalg: Sak om innleid arbeidskraft behandles på nytt Les mer »

Lanserer veileder for avfallsreduksjon

En ny veileder lanseres nå for å vise vei for å nå målet om avfallsfrie byggeplasser. Gjennom forskningsprosjektet ConZerW har SINTEF, Skanska, med datterselskapet Skanska Husfabrikken, Optimera og Norsk Gjenvinning de siste fire årene undersøkt hvordan avfallsmengden fra byggeprosjekter kan reduseres. Sammen har de utviklet en veileder som gir råd om hvordan man oppnår avfallsreduksjon

Lanserer veileder for avfallsreduksjon Les mer »

Flere vil bli fagarbeidere

53 prosent av søkerne til videregående skole søker yrkesfag. Også søkertallene til høyere yrkesfaglig utdanning stiger kraftig. Søkertallene til videregående skole viser at 53 prosent av elevene søker yrkesfag. Det er nær 1,5 prosent høyere enn året før – og det høyeste antallet yrkesfagsøkere siden 2012, skriver Klassekampen. Ifølge tallene søker over halvparten av elevene

Flere vil bli fagarbeidere Les mer »

Skroll til toppen