Toppmeny

Arkiv | Aktuelt

Råd for tilbakeføring til kontorene

Arbeidstilsynet har utarbeidet råd om hvilke vurderinger og tiltak som må gjøres den dagen folk skal ut av hjemmekontorene og tilbake på arbeidsplassen. Rådene er utviklet av arbeidsmedisinere i Arbeidstilsynet, og er i utgangspunktet laget for Arbeidstilsynets eget arbeid med å planlegge hvordan ansatte skal tilbakeføres til kontorene på en gradvis og trygg måte når […]

Les mer

Slik kan arbeidslivet bidra til å begrense koronasmitte

Samfunnet er i ferd med å åpnes opp igjen, og mange skal tilbake på jobb. Ansatte vil fortsatt være utsatt for risiko for smitte fra kunder, brukere, klienter eller kolleger. Som arbeidsgiver har du et viktig ansvar for å kartlegge smitterisikoen og iverksette nødvendige tiltak. Ansatte er også viktige medspillere i dette arbeidet. Samfunnet tar […]

Les mer

Arbeidstilsynet trapper opp tilsynsaktiviteten

Koronasituasjonen påvirker hvordan Arbeidstilsynet gjennomfører tilsyn, og har konsekvenser også for alle pågående tilsynssaker. Siden koronatiltakene i Norge ble innført 12.mars, har Arbeidstilsynet kun gjennomført nye tilsyn der det er fare for liv og helse. Nå trapper Arbeidstilsynet opp tilsynsaktiviteten igjen. – Det er viktig å få gjennomført tilsyn, men opptrappingen må skje gradvis og […]

Les mer

Endrede grenseverdier for noen kjemikalier

De endrede grenseverdiene er forskriftsfestet i vedlegg 1 i forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Endringene er en tilpassing av det norske regelverket til EUs direktiv 2017/2398. Endringene gjelder disse stoffene (hva som er endret er gitt i parentes): Trestøv fra harde tresorter (beholdt den norske grenseverdien som er lavere enn det direktivet foreslo) Seksverdige kromforbindelser (Norge […]

Les mer

Nyhet! Vi har lansert Kjemikaliekurs

Som et ledd i vår strategi om å være en totalleverandør av kurs for flest mulig av våre kunder utvider vi stadig vår kursportefølje. Siste skudd på stammen i vår portefølje er kjemikaliekurs. Målgruppen for kurset er alle som arbeider med eller kommer i kontakt med kjemikalier, eller som har ansvar i tilknytning til kjemikaliebehandling. […]

Les mer

1.227 innsatser i 2019

Industrivern kalt ut i snitt tre ganger om dagen. I fjor ble industrivernet kalt ut hele 1.227 ganger, en økning fra 2018 hvor industrivernet ble kalt ut 1.100 ganger. Det kommer frem av den årlige industrivernrapporten som virksomhetene sender inn til NSO i starten av året. Her blir virksomhetene blant annet spurt om hvor mange […]

Les mer

Arbeidstilsynet advarer mot fakturasvindel

Arbeidstilsynet advarer mot en faktura for tjenester knyttet til internkontroll som de mener er et forsøk på svindel. Fakturaen kommer angivelig fra HMS Kontroll, og i fakturaen refereres det til Arbeidstilsynets nettsider. – For Arbeidstilsynet er det viktig å få fram at denne fakturaen fra HMS Kontroll ikke skyldes krav fra Arbeidstilsynet eller krav i […]

Les mer

Forskjellen på HMS og SHA

På bygge- og anleggsplasser må virksomhetene utfylle sitt eget HMS-arbeid med relevante deler fra byggherrens sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøplan (SHA-plan). SHA-planen er unik for hvert enkelt bygge- og anleggprosjekt og skal omfatte alle virksomhetene som utfører arbeid på prosjektet. HMS-begrepet Begrepet HMS omfatter helse, miljø og sikkerhet i all arbeidssammenheng. HMS-begrepet er forankret i forskrift […]

Les mer

Nytt coronavirus: Tiltak i arbeidslivet mot smitte

For å hindre potensiell smitte med det nye coronaviruset, er det viktig at arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare. Det er særlig viktig i helse- og omsorgstjenesten og andre arbeidsplasser der man er i kontakt med mange mennesker. Som vel alle har fått med seg har et hittil ukjent coronavirus forårsaket et pågående utbrudd […]

Les mer

Dette prioriterer Arbeidstilsynet i 2020

I 2020 har Arbeidstilsynet nasjonale næringsaktiviteter rettet mot bygg og anlegg, transport, overnatting og servering, helse og sosial, industri, jord- og skogbruk, akvakultur og bergverksdrift og utvinning. – Disse næringene er valgt ut fordi de har stor risiko for skader, ulykker, arbeidsrelatert sykdom og uverdige arbeidsvilkår. Næringene har vært prioritert de siste årene, men vi […]

Les mer

Bane NOR skjerper kontraktskrav – kun to underentreprenør-ledd

Bane NOR spisser nå sine krav til samfunnsansvar i kontraktene, og vil fremover blant annet ha krav om StartBank, sanntidskontroll av HMS-kort og maks to underentreprenør-ledd. Fremover vil alle nye kontrakter i Bane NOR inneholde et eget kapittel om samfunnsansvar. Kravene vil stå samlet. Dette er de viktigste endringene i kontraktene (gjelder entreprisekontrakter): Pliktig medlemskap […]

Les mer

Arbeidstilsynet advarer mot bruk av hodetelefoner

Arbeidstilsynet advarer mot å bruke vanlige hodetelefoner på jobb i stedet for hørselsvern. – Våre inspektører rapporterer om at de møter på stadig flere arbeidstakere, særlig i industrien, som har erstattet hørselsvern med hodetelefoner. Dette kan potensielt være svært skadelig for hørselen til mange arbeidstakere, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim. Dette gjelder både vanlige […]

Les mer

Isachsen markerte godt sikkerhetsarbeid

Onsdag 12. februar ble det servert kake på alle anleggene til Isachsen for å markere at 2019 ble et historisk godt år for sikkerhetsarbeidet i selskapet. H1-verdien endte på 1,8 og daglig leder i Isachsen Anders Høiback er tydelig på at det er de som jobber ute på anleggene som skal tilskrives den største delen […]

Les mer

Jobber fremdeles med å få løst tekniske problemer rundt HMS-kort

Ifølge Arbeidstilsynet skal flere av problemene med HMS-kortbestilling være i ferd med å bli løst, men de jobber fremdeles med å få løst de tekniske problemene som oppsto da de gikk over til ny kortleverandør ved nyttår. – Vi i Arbeidstilsynet og leverandøren vår beklager nok en gang problemene dette har medført for daglig drift […]

Les mer

29 arbeidsskadedødsfall i 2019

– Antall arbeidsskadedødsfall ser ut til å ha stabilisert seg på et historisk lavt nivå. Samtidig er hvert dødsfall ett for mye. Det er viktig at alle aktører i arbeidslivet arbeider systematisk med ulykkesforebygging, slik at flere liv blir spart, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim. Foreløpige tall fra Arbeidstilsynet viser 29 arbeidsskadedødsfall i det […]

Les mer

På tide å oppdatere varslingsrutinene!

Varsling? Varsling av hva? Reglene for varsling av «kritikkverdige forhold» har vært en del av arbeidsmiljøloven siden 2006, men de har gjennomgått flere endringer i årenes løp og i juni ble det vedtatt nye viktige endringer som trer i kraft 1.januar 2020. Hvorfor er det behov for regler om varsling? Er det ikke bare å […]

Les mer

Endringer i forskrift om industrivern

Det er gjort endringer i totalt åtte paragrafer. På årets første dag ble endringene i forskrift om industrivern gjeldende. Det er gjort endringer i totalt åtte paragrafer. – Vi så at det var et behov for en del presiseringer. I tillegg til at vi har justert virkeområdene for forskriften for å treffe bedre og sikre […]

Les mer

Flere tragiske arbeidsulykker i januar: – Dyster start på året

Januar ble en dramatisk måned i bygg- og anleggsnæringen, med flere alvorlige arbeidsulykker. – En dyster start på året. Bare en slik hendelse, er en for mye, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL. Antall alvorlige skader og dødsulykker har gått jevnt nedover i bygg- og anleggsnæringen de siste årene. Inngangen til 2020 har imidlertid […]

Les mer

«Alle» liker fleksible arbeidstider

Nordmenn er mer tilgjengelige for arbeidsgiveren på fritiden enn arbeidstakere i våre naboland. Til gjengjeld utfører vi i større grad private gjøremål i arbeidstiden. I motsetning til våre nordiske naboer i Sverige og Danmark, er nordmenn langt mer tilgjengelig utenfor arbeidstid, ifølge siste utgave av Randstad Workmonitor. Hele 6 av 10 svarer at de umiddelbart […]

Les mer

Dårlig kontroll av sprinkleranlegg

Nærmere 30.000 sprinkleranlegg har aldri blitt kontrollert, viser en oversikt fra Kompetansesenter for brann- og driftspersonell. Sprinkleranlegg skal begrense og forhindre alvorlige branner, men ifølge Kompetansesenter for brann- og driftspersonell har 30.000 slike anlegg aldri blitt kontrollert. – 75 prosent av alle sprinkleranlegg har aldri blitt kontrollert. Samlet snakker vi om at cirka 30.000 slike […]

Les mer
Trygg Kurs AS