Aktuelt

Ofte stilte spørsmål om feriepenger

Det nærmer seg ferietid og for mange erstattes lønnen i juni av oppsparte feriepenger. Her er noen spørsmål om feriepenger som vi i Arbeidstilsynet får ofte. Når får jeg utbetalt feriepenger? Etter ferieloven skal feriepengene utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien, hvis ikke annet er avtalt. Deles ferien opp, skal feriepengene deles tilsvarende. Veldig mange …

Ofte stilte spørsmål om feriepenger Les mer »

81 millioner kroner til gratis utdanning i fire bransjer – bygg og anlegg får penger

Regjeringen deler ut penger til fire bransjeprogram for å møte behovene i arbeidslivet og legge til rette for kompetanseheving for de ansatte. Bransjene som får penger til utdanningstilbud for sine ansatte, er industri- og byggenæringen; avfall- og gjenvinningsbransjen; jordbruk, skogbruk og gartnerinæringen; og maritim næring. – En av nøklene til å møte behovene i et …

81 millioner kroner til gratis utdanning i fire bransjer – bygg og anlegg får penger Les mer »

Krav til opplæring for alle som bruker diisocyanater

Ifølge Arbeidstilsynet vil det fra 24. august 2023 være et krav at alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger har fullført opplæring i sikker bruk med godkjente resultater. Opplæringen må kunne dokumenteres. Hvert år blir rundt 5000 arbeidstakere i Europa syke av yrkesrelaterte luftveissykdommer, blant annet astma, etter å ha blitt eksponert for en type …

Krav til opplæring for alle som bruker diisocyanater Les mer »

Hvordan bli et godt Verneombud?

Ifølge arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver gi informasjon og søke medvirkning fra arbeidstakerne hvis man planlegger endringer som påvirker arbeidsmiljøet, uansett hvor få ansatte det er i virksomheten. Hvis det er flere enn 50 sysselsatte er man i tillegg pålagt å drøfte slike saker med arbeidstakernes tillitsvalgte. Men visste du at arbeidsgiver er pålagt å ta verneombudet …

Hvordan bli et godt Verneombud? Les mer »

Nye regler for innleie av arbeidskraft fra 1. april

Stortinget har vedtatt regjeringens forslag til innstramminger i reglene om innleie fra bemanningsforetak. De nye reglene trådte i kraft 1. april. Adgangen til innleie fra bemanningsforetak når arbeidet av midlertidig karakter oppheves. Det vil fortsatt være lov å leie inn fra bemanningsforetak til vikariater, eller etter avtale med tillitsvalgte for bedrifter som har tariffavtale med …

Nye regler for innleie av arbeidskraft fra 1. april Les mer »

Kurskalender for 2. halvår 2023

Nå er kurskalenderen for 2. halvår 2023 klar og lagt ut på våre nettsider. Finn ditt kurs i kurskalenderen eller utforsk menyen over og meld deg på kurs i dag. I vårt kurstilbud finner du kurs aktuelle for alle bransjer. Noen av de kursene vi tilbyr er Liftkurs, Fallsikringskurs, Verneombudskurs, Varme arbeider-kurs, FSE-kurs, kurs i …

Kurskalender for 2. halvår 2023 Les mer »

Datatilsynets tilsynsvirksomhet i 2023

Datatilsynet kommer til å gjennomføre en rekke tilsyn fordelt på både privat og offentlig sektor. Sentrale områder innenfor personvernforordningen vil kontrolleres. – Vi vil se på den generelle oppfyllelse av personvernprinsippene. I noen tilfeller vil vi fokusere på virksomhetenes styringssystem for personvern og informasjonssikkerhet, og vi vil også se på om kriteriene for innebygd personvern …

Datatilsynets tilsynsvirksomhet i 2023 Les mer »

Vet du om det er eksplosjonsfare i din virksomhet?

Alle virksomheter som produserer eller bruker brennbare stoffer i sin aktivitet, må gjøre en risikovurdering knyttet til eksplosjonsfare. Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer regulerer arbeidet med å systematisk kartlegge og forebygge risiko. Nå skal nye kommentarer gjøre regelverket lettere å forstå. Det er mangelfull kunnskap om eksplosjonsfare i virksomhetene. Dette er erfaringer …

Vet du om det er eksplosjonsfare i din virksomhet? Les mer »

Brudd i sju av ti tilsyn i 2022

Arbeidstilsynet fant brudd i over 70 prosent av tilsynene som ble gjort i fjor. I mer enn hvert fjerde tilsyn ble det funnet fem eller flere brudd. I fjor gjennomførte Arbeidstilsynet til sammen 11.932 tilsyn. I tilsynets årsrapport kommer det fram at det ble funnet minst ett brudd i 71 prosent av tilsynene. Andelen er …

Brudd i sju av ti tilsyn i 2022 Les mer »

1361 industrivern-innsatser i fjor

Industrivernet var i innsats nesten fire ganger per dag i 2022. I fjor ble industrivernet kalt ut 1361 ganger, en liten økning fra 2021 hvor industrivernet var i innsats 1295 ganger. Det betyr at det er industrivern i innsats nesten fire ganger per dag gjennom hele året. Dette kommer frem av den årlige industrivernrapporten som …

1361 industrivern-innsatser i fjor Les mer »

Innstramming i innleieregelverket – hva betyr det i praksis?

Hovedregelen i norsk rett er at arbeidstakere skal ansettes fast, uten tidsbegrensning. Likevel kan virksomheter på bestemte vilkår leie inn arbeidstakere midlertidig. Fra 1. april i år vil ett av alternativene for innleie falle bort. Dette gjelder muligheten til å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak for å dekke et «arbeid av midlertidig karakter». Ut fra …

Innstramming i innleieregelverket – hva betyr det i praksis? Les mer »

Hvordan er tilstanden i bemanningsbransjen?

Få grove brudd på regelverket. Det er resultatet etter nesten 1000 tilsyn med bemanningsforetak og virksomheter som leier inn arbeidskraft. Arbeidstilsynet har i 2022 gjennomført i underkant av 1000 tilsyn med bemanningsforetak og virksomheter som leier inn arbeidskraft. Vi har undersøkt om det foregår stor grad av ulovlig innleie og grov forskjellsbehandling mellom innleide og …

Hvordan er tilstanden i bemanningsbransjen? Les mer »

Innfører ny grenseverdi for dieseleksos på arbeidsplasser

Dieseleksos kan være helseskadelig, og kan over tid føre til lungekreft og andre luftveissykdommer. Nå innføres ny grenseverdi for dieseleksos på arbeidsplasser i Norge. Dieseleksos er en aktuell problemstilling i alle bransjer hvor det brukes kjøretøy, maskiner og utstyr med dieselmotorer, blant annet i forbindelse med bygge- og anleggsvirksomhet. Innånding av dieseleksos han være helseskadelig, …

Innfører ny grenseverdi for dieseleksos på arbeidsplasser Les mer »

Ny veileder om arbeid i høyden: Ansatte må ikke bli syndebukk

Arbeidstilsynet understreker at det er arbeidsgiver som har ansvar for at byggeplassen er trygg for alle som ferdes der. En ny veileder skal klargjøre dette ansvaret. – Målet er å motvirke at arbeidsgiverne lar arbeidstakerne selv gjøre risikoanalysen gjennom sikker jobb-analyse (SJA). Bruk av SJA er særlig utbredt innenfor bygg og anlegg i Norge. Arbeidstilsynet …

Ny veileder om arbeid i høyden: Ansatte må ikke bli syndebukk Les mer »