Toppmeny

Arkiv | Aktuelt

Nytt nettkurs for deg som vil lære mer om arbeidstid

Vi har laget et nytt nettkurs for deg som ønsker mer kunnskap om hva loven sier om arbeidstid. Arbeidsmiljøloven krever at en arbeidsplass har et «fullt forsvarlig» arbeidsmiljø. For å hjelpe virksomheter til å ivareta dette, inneholder loven bestemmelser om hvor mange timer hver arbeidstaker kan jobbe. Likevel opplever mange virksomheter at dette er komplisert, […]

Les mer

Vi vil fortsette med hjemmekontor

I alt 48 prosent av bedriftene ønsker å fortsette med en mer valgfri hjemmekontorløsning. Nær halvparten av medlemsbedriftene i NHO vil fortsette bruken av hjemmekontor også etter koronakrisen. – Jeg tror at flere vil jobbe hjemmefra i framtida, om jeg skal spå, sier arbeidslivsdirektør i NHO, Nina Melsom, til Klassekampen. Det er NTB som melder […]

Les mer

Covid-19 og gjennomføring av FSE- og førstehjelpskurs i 2021

På grunn av situasjonen med covid-19 og økt smitte i samfunnet på nyåret 2021, er det behov for oppdatering av informasjonen om gjennomføring av FSE- og førstehjelpskurs. DSB gikk i september 2020 ut med informasjon om at elektrovirksomheter, kraft- og nettselskaper som i 2020 har ikke har hatt muligheten til å gjennomføre fullverdige FSE- og […]

Les mer

Brudd på kravene til smittevern i ett av tre tilsyn

Arbeidstilsynet har de siste to månedene avdekt brudd på kravene til smittevern i hvert tredje tilsyn. De fleste bruddene dreier seg om at virksomhetene ikke har kartlagt og vurdert risikoen for smittefare. – Vi opplever at mange arbeidsgivere er opptatt av smittevern og at flere brudd skyldes at arbeidsgiverne ikke forstår eller kjenner til regelverket. […]

Les mer

Ti gode råd til hvordan du kan bidra til et godt arbeidsmiljø

Alle kan bidra til å skape et godt arbeidsmiljø. Her finner du ti gode råd. Husk at ditt bidrag er viktig: Vær bevisst på din egen påvirkningskraft. Alle kan påvirke eget arbeidsmiljø. Du har både ansvar og mulighet for å bidra positivt til en god arbeidsdag for alle. Ta initiativ: Si fra til lederen din dersom det […]

Les mer

Arbeidstilsynet skal kontrollere smitteverntiltak ved innkvartering

Arbeidsgivere som stiller innkvartering til rådighet for arbeidstakere som skal i karantene, må tilby enerom med tv og internett, eget bad og eget kjøkken eller matlevering. Det melder Arbeidstilsynet, som skal kontrollere at kravene til innkvartering blir ivaretatt. I mange bransjer tilbyr arbeidsgiver innkvartering til arbeidstakere. Dette er særlig vanlig i bransjer med mange pendlere […]

Les mer

Råd for å unngå mobbing og trakassering i arbeidslivet

Mobbing og trakassering er et problem i norsk arbeidsliv. Mange arbeidstakere blir utsatt for mobbing og trakassering i arbeidshverdagen og får både fysiske og psykiske plager på grunn av det. I en fersk rapport oppsummer Arbeidstilsynet erfaringene vi har fra tilsyn og veiledning med norske virksomheter. Vi gir også råd til hva du som arbeidsgiver […]

Les mer

Lær om personvern og GDPR – meld deg på i dag

Vår kurskalender er nå oppdatert med nye datoer for våre GDPR-kurs. Kursene som nå er satt opp vil bli gjennomført som nettundervisning slik at du kan delta uansett hvor du måtte befinne deg. Personvern handler om å bestemme over egne personopplysninger, respekten for privatlivets fred og plikten til at personopplysninger som er lagret til enhver […]

Les mer

2021-versjoner av våre populære nettkurs “Årlig gjennomgang av FSE” og “Instruert personell” er lansert

Vi har nå lansert nye og oppdaterte 2021-versjoner av våre populære nettkurs “Årlig gjennomgang av FSE med førstehjelp” og “Instruert personell med førstehjelp”. De nye versjonene inneholder nye illustrasjonsfilmer med aktuelle problemstillinger. Fjorårets ulykker blir gjennomgått sammen med DSBs vurdering av disse og forslag til forebygging. Det er også en oppdatert og bredere innføring i […]

Les mer

650 000 røykvarslere bør byttes

Har du røykvarslere som er noen år gamle hjemme eller på hytta? Sjekk om de har batteripute som hjelper deg å sette 9-voltsbatteriet riktig vei. Hvis de ikke har batteripute, bør du skifte ut røykvarslerne, anbefaler Direktoratet for byggkvalitet og DSB. Direktoratet for byggkvalitet har fått bekymringsmeldinger om røykvarslere som ikke har batteripute for et […]

Les mer

Kurskalenderen vår er oppdatert med nye datoer og nye kurs

Vi har nå oppdatert kurskalenderen vår med flere datoer og nye kurs. Noen av kursene som du nå kan melde deg på er: Verneombudskurs, Våtromskurs (Kurs i Byggebransjens våtromsnorm), Byggherreforskriften, SHA koordinator, Brannvernleder (brannforebyggende kurs), Fallsikringskurs, Stolpekurs og mange flere. Rene teorikurs er satt opp som nettundervisning og vil gjennomføres i digital klasserom med toveis […]

Les mer

Fem grunner til at nettkurs også vil være et godt alternativ etter korona-pandemien

De siste årene har vi merket en stadig større etterspørsel etter nettkurs, derfor utviklet vi Tryggportalen.no, en plattform for kjøp og gjennomføring av nettkurs. På kort tid har den i kombinasjon med klasseromskurs blitt et viktig bidrag til kompetanseheving for våre kunder. Utviklingen innen nettkurs har skutt fart under korona-pandemien og mange som tidligere har […]

Les mer

Nyhet! Vi lanserer kurs for SHA koordinator

Vårt nye kurs «SHA koordinator» er tilpasset alle som har en rolle i bygge- og anleggsprosjekter, eller skal arbeide med SHA og HMS der byggherreforskriftens krav kommer til anvendelse. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Dette er de mest sentrale stikkordene i byggherreforskriften, eller «Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser» som det korrekte […]

Les mer

Bygg Reis Deg 2021 går som planlagt

Styret i Bygg Reis Deg vedtok tirsdag at neste års messe skal kjøres som normalt. – Selv om situasjonen i samfunnet per i dag er utfordrende har vi stor tro på at dette vil endre seg i løpet av de neste elleve måneder. Vi har signaler fra helsemyndighetene, som tilsier at samfunnet kan være tilbake […]

Les mer

Arbeidstilsynet truer med strenge koronareaksjoner

Arbeidstilsynet vil prioritere kontroll av smittevern og importsmitte på norske arbeidsplasser. Brudd på regelverket vil bli møtt med strenge reaksjoner. Blant dem som kan vente seg hyppigere besøk av tilsynet, er fiskeindustrien, verft, bilpleie og bygg og anlegg. Disse peker seg ut som bransjer med høy risiko for importsmitte. – Disse vil vi nå prioritere, […]

Les mer

Vær obs på svindlere som sier de ringer fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet har fått tips om svindlere som forsøker å lure til seg betalingsopplysninger over telefon. Svindlerne sier de er fra Arbeidstilsynet og ber om penger for påståtte gebyrer, skriver NTB. – Arbeidstilsynet ber aldri om betalingsinformasjon over telefon. Dette er en utspekulert form for svindel som spiller på arbeidsgiveres frykt for å bryte lover og […]

Les mer

Nesten 5000 fallulykker i 2019

Av nærmere 22.000 arbeidsulykker skyldtes om lag en femtedel ulykker som følge av fall. I 2019 ble det rapportert i alt 21.991 arbeidsulykker til NAV fra ulike deler av arbeidslivet i Norge. Det skriver Statistisk sentralbyrå. Som foregående år er fall den vanligste ulykkestypen i norsk arbeidsliv i 2019. Fall er den mest rapporterte ulykkestypen […]

Les mer

Norge vil trenge flere med yrkesfag

Norge vil ha for få med yrkesfaglig bakgrunn fra videregående i årene som kommer, ifølge en ny rapport fra SSB. Etterspørselen vokser sterkere enn arbeidsstyrken for arbeidskraft med videregående fagutdanning rettet mot industri, bygg og anlegg og håndverk, helsefagarbeidere og sykepleiere. Det kommer fram i SSB-rapporten Framskrivinger av arbeidsstyrken og etterspørselen etter arbeidskraft på nasjonalt […]

Les mer

Seks klassiske irritasjonsmomenter på jobben

– Vi har alle noe vi irriterer oss over på jobben. Men si ifra før den lille irritasjonen har vokst til noe stort, sier den svenske forfatteren Charlotte Cronqvist til Du&Jobbet. Dette er de seks klassiske irritasjonsmomentene på jobben: Kjøkkenslurv. Moren din jobber ikke her. Alle har vel lest denne typen oppslag i fellesområder som […]

Les mer

Ni døde av arbeidsskader i bygg og anlegg i fjor

I 2019 økte tallet på dødsfall som følge av arbeidsulykker i bygg og anlegg, sammenliknet med 2018. Farlige handlinger, mangler ved operativ ledelse og manglende risikostyring kan ligge bak den bekymringsfulle utviklingen, viser ny rapport. – Ett arbeidsskadedødsfall er ett for mye. Det jobbes godt på bransjenivå for å få ned ulykkestallene i bygg og […]

Les mer
Trygg Kurs AS

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev med nyheter og aktuelt fra Trygg Kurs AS