Toppmeny

Arkiv | Aktuelt

Styrker kampen mot useriøst arbeidsliv

Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet får ekstra med midler over statsbudsjettet neste år for å ta hardere grep om den useriøse delen av arbeidslivet. Bevilgningen skal gå til å trappe opp kampen mot arbeidslivskriminalitet og useriøse aktører. Flere av disse driver med menneskehandel eller grov kriminalitet, og de betaler heller ikke skatter, avgifter eller lønn. – Det […]

Les mer

Er du et Verneombud som tas med på råd?

Ifølge arbeidsmiljøloven skal arbeidsgiver gi informasjon og søke medvirkning fra arbeidstakerne hvis man planlegger endringer som påvirker arbeidsmiljøet, uansett hvor få ansatte det er i virksomheten. Hvis det er flere enn 50 sysselsatte er man i tillegg pålagt å drøfte slike saker med arbeidstakernes tillitsvalgte. Men visste du at arbeidsgiver er pålagt å ta verneombudet […]

Les mer

Endringer i opplæringsplan for sertifisert opplæring for truck

Arbeidstilsynet har gjort endringer i opplæringsplanen for sertifisert sikkerhetsopplæring for truck. Endringene gjelder særlig gjennomføring av den praktiske prøven. For de tyngste truck-klassene er kravet om ett års praksis og førerkort klasse B fjernet. I Norge er det krav om grunnopplæring fra sertifisert virksomhet for truck, kran og anleggsmaskiner. Opplæringsplanen som nå er endret heter […]

Les mer

Førstehjelpskurs på nett

Trygg Kurs har nå lansert tre forskjellige førstehjelpskurs på nett på tryggportalen.no. Førstehjelp er grunnleggende kunnskap som alle bør kunne og som også bør repeteres jevnlig, og førstehjelpsopplæring er i stor grad aktuelt for de fleste bedrifter og ansatte. – Vi har i snart 15 år levert førstehjelpsopplæring til offentlige etater, bedrifter, skoler og barnehager, […]

Les mer

Trygg Kurs har inngått tre nye samarbeidsavtaler

I løpet av det siste kvartalet har Trygg Kurs inngått tre nye samarbeidsavtaler med kunder som leverandør av kurs og opplæring. – Vi er stolte av å ha blitt valgt som kursleverandør av Aker Solutions, Askøy kommune og Rail Infrastructure, og ser dette som en bekreftelse på at vår langsiktige satsing som en seriøs kursaktør […]

Les mer

Nettkurs – et bidrag til kompetanseheving

Trygg Kurs ønsker å være en totalleverandør av opplæring og kompetanseheving til våre kunder. – De siste årene har vi merket en stadig større etterspørsel etter nettkurs. Så for å kunne være en foretrukket leverandør har vi møtt denne etterspørselen ved å etablere Tryggportalen.no, en plattform for kjøp og gjennomføring av nettkurs, og på kort […]

Les mer

Stadig færre unge jobber før de mottar støtte

Andelen unge uføre har økt til 5,2 prosent på elleve år. Samtidig jobber eller studerer stadig færre mens de mottar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. I 2017 mottok rundt 40 000 av unge mellom 18 og 29 år arbeidsavklaringspenger (AAP) eller uføretrygd, melder Dagsavisen. Det er en økning på 11 000 mottakere siden 2008, viser tall fra […]

Les mer

Hengetraume – bevisstløshet etter fall med sikring

Fall med sikringsutstyr, eller bare lengre varende posisjon i sittesele, kan føre til bevisstløshet. Dette kalles for hengetraume, harness suspension injury eller harness suspension fall, og er farlig. Hvis kroppen holdes i ro i loddrett stilling vil blod samles i benene, og bevisstløshet kan inntreffe. Det er det man ser hos soldater på parade, man […]

Les mer

Strengere krav til bruk av innleid arbeidskraft

Nå tar byggenæringen selv ansvaret for å gi innleid arbeidskraft stadig tryggere og bedre betingelser. Veidekke er den første av de store entreprenørene som signaliserer at de skal følge opp anbefalingene både når det gjelder egne og underentreprenørers innleie av bemanningstjenester. Veidekke forplikter seg til Byggenæringens Landsforening og Fellesforbundets anbefalinger for innleie av arbeidskraft. – […]

Les mer

Stadig flere norske sjøfolk

Trodde du at norske sjøfolk var en sjeldenhet? Det er slett ikke sant, og det blir stadig flere av dem. Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det jobber mer enn 20.000 norske sjøfolk på norske skip. Det er en økning på nesten 400 sjøfolk siden året før. Nærings- og fiskeridepartementet ba i 2018 SSB […]

Les mer

Nytt nettsted for førstehjelp

Helsedirektoratet lanserte nylig 113.no, Norge offisielle nettsted for førstehjelp. På nettstedet finner man informasjon som trengs for å være i stand til å yte riktig førstehjelp. Det er Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) som på vegne av helsemyndighetene har utviklet nettsiden, melder NTB. Målet er å redde 200 liv i året. Livsviktige minutter I […]

Les mer

Byggherreforskriften – gjeldende for nesten alle

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Dette er de mest sentrale stikkordene i byggherreforskriften, eller «Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser» som det korrekte navnet lyder. Uansett om du er byggherre, byggherrens representant, koordinator, arbeidsgiver eller enkeltmannsbedrift, må du vite hvilke krav og begrensninger som stilles i disse viktige bestemmelsene. Byggherreforskriften er nedfelt […]

Les mer

Endringer i industrivernforskriften

DSB har fastsatt forskrift 22. mai 2019 nr. 672 om endring i forskrift om industrivern. Formålet med industrivernforskriften er å sikre at virksomheter som driver aktiviteter med potensiale for uønskede hendelser med alvorlige konsekvenser for liv, helse, miljø og materielle verdier, iverksetter egenbeskyttelsestiltak i form av industrivern. Virkeområdet er knyttet til næringskoder som beskriver slik […]

Les mer

Nye minstelønnssatser

Minstelønn er fastsatt i allmenngjøringsforskriftene og gjelder for alle arbeidstakere som utfører arbeid innenfor virkeområdet til en allmenngjøringsforskrift. Nye minstelønnssatser trådte i kraft 1. juni. Det er endring av minstelønnssatser i følgende forskrifter: – Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene – Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter – […]

Les mer

Meld din interesse for Våtromskurs til høsten

Trygg Kurs vil fra høsten av levere Våtromskurs som åpne kurs til våre kunder. Høstens kurskalender for Våtromskurs vil bli lagt ut i første halvdel av august. Hvis dette er noe du eller din bedrift er interessert i er du hjertelig velkommen til å benytte kontaktskjemaet under. Da vil vi ta kontakt med deg straks […]

Les mer

Strenge krav til verneombud

Verneombud er en lovpålagt og innarbeidet ordning i Norge. Dette er en svært viktig funksjon, som først og fremst er ment å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring, og hundrevis av verneombud og ledere deltar […]

Les mer

Greit med 25 kopper kaffe om dagen?

Norske arbeidsplasser klarer seg ikke uten kaffe. Mye kaffe. En ny studie viser at du kan drikke dine kopper uten større bekymring. Nordmenn har vært i verdenstoppen når det gjelder kaffedrikking de siste 30 årene. Akkurat det bildet har ikke forandret seg stort – rent bortsett fra at vi på et tidspunkt ble forbigått av […]

Les mer

Én av fem sjefer leser ansattes epost

En ny undersøkelse viser at norske næringslivsledere overvåker hvilke nettsteder som besøkes av de ansatte og at én av fem snoker i innboksen. Lederne har i tillegg elektroniske systemer for å registrere tidsbruk, skriver Dagens Næringsliv (DN). Undersøkelsen er gjort av Deloitte, og resultatene er basert på svar fra 140 arbeidsgivere, fra blant annet offentlig […]

Les mer
Trygg Kurs AS