Toppmeny

Arkiv | Aktuelt

Benytt deg av gode tilbud i Trygg Kurs sin sommerkampanje

Trygg Kurs sin sommerkampanje starter i dag 27. juni. I kampanjeperioden vil du få 20% rabatt på ordinær kursavgift ved bestilling/påmelding på et av våre åpne kurs. Samme rabatt får du også om du bestiller et nettkurs på Tryggportalen.no. På Tryggportalen vil vi i tillegg ha et supertilbud på vårt nettkurs «HMS for ledere», kun […]

Les mer

Risikovurdering er ikke så vanskelig

Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere alle farer og problemer og vurdere risikoen knyttet til arbeidet. Arbeidsgiver har ansvar for at dette blir gjennomført. Målet er at ingen blir skadet eller syk på grunn av arbeidet. Ulykker og dårlig helse kan ødelegge et menneskeliv, samtidig som det kan få konsekvenser for virksomheten i form av […]

Les mer

Fem gode råd til seniorer i fysisk harde jobber

Jo flere år med fysisk anstrengende arbeid og tunge løft i arbeidslivet, desto større er risikoen for langvarig sykefravær og førtidspensjon. Derfor trenger ansatte i slike jobber støtte til god helse i seniorårene. Dette viser ny dansk forskning, skriver det danske nettstedet mitarbejdsmiljo.dk. Nettsiden foreslår fem gode råd til arbeidsplasser med seniorer. Sett inn tiltak […]

Les mer

Sats på digital avvenning

Vi kikker på mobilen 150 ganger om dagen. Samtidig opplever mange at de er stresset på jobben og privat. Som en motreaksjon velger stadig flere å droppe mobilen for å være til stede her og nå. Tyr du raskt til mobilen i lunsjpausen? Må du sjekke om det er noe nytt på Facebook når du […]

Les mer

Tilsyn for å hindre storulykker

I 2018 vil tilsynsmyndighetene spesielt følge opp storulykkeforskriftens krav om informasjon til allmennheten og krav om beredskapsplaner. I tillegg vil også de enkelte tilsynsmyndighetene følge opp relevante krav i eget fagregelverk og hvordan virksomhetene har fulgt opp forrige storulykketilsyn. De fem tilsynsmyndighetene som forvalter storulykkeforskriften, gjennomfører hvert år tilsyn med virksomheter som er underlagt storulykkeforskriften. […]

Les mer

Hver tredje virksomhet har mangler i sin internkontroll

HMS-myndighetene gjennomførte i april 2018 en landsomfattende tilsynsaksjon med 400 virksomheters internkontroll. Alle tilsynene ble gjennomført av to eller tre myndigheter sammen. Tilsynsaksjonen hadde da også som et mål at inspektører i forskjellige myndigheter skal bli mer enhetlige i sine tilsyn, blant annet med internkontrollforskriften. Risiko og interne rutiner Sjekkpunkter på tilsynene var internkontrollforskriftens §5, […]

Les mer

Arbeidstilsynet med storaksjon på byggeplasser – nesten halvparten ble stanset

Arbeidstilsynet gjennomførte 500 tilsyn på byggeplasser i mai. Nesten halvparten av de kontrollerte virksomhetene fikk arbeid stanset på grunn av farlig arbeid med sag eller farlig arbeid i høyden. Nærmere 200 virksomheter risikerer overtredelsesgebyr. Arbeidstilsynet kontrollerte primært om arbeid i høyden ble utført på en sikker måte og om sager som var i bruk hadde […]

Les mer

Kurskalender for andre halvår 2018 er klar

Kurskalenderen for andre halvår 2018 er nå komplett og lagt ut på våre nettsider. I vårt store kurstilbud finner du bl. a. følgende kurs: HMS-kurs for ledere, Verneombudskurs, Varme arbeider, Byggherreforskriften, Industrivern, Innsatsleder, Fallsikring, Stolpe-, mast- og årlig nedfirings, Lift/personløfter, Brannforebyggende kurs – «Brannvernlederkurs», FSE med førstehjelp, Instruert personell med førstehjelp og Stillas. Vi har […]

Les mer

Mange el-ulykker skyldes slurv og stress

En stor del av el-ulykkene skyldes rutinesvikt. Mange av de alvorligste el-ulykkene kunne ha vært unngått. Hvert år utarbeides det en rapport om el-ulykker i Sverige. 400 elektrikere deltar i undersøkelsen, heter det i en pressemelding fra det svenske Elsäkerhetsverket. Både undersøkelsen og de innrapporterte el-ulykkene viser at minst 74 prosent av el-ulykkene skyldes feil […]

Les mer

Skap bedre stemning på jobben

Høflighet har større betydning enn man skulle tro. Studier viser til og med at høflighet senker sykefraværet på jobben. Men for å få et bedre arbeidsklima er det konkret handling som gjelder og ikke vidløftige verdiord og visjoner. Her er noen konkrete råd som vil hjelpe på stemningen på jobben: 1. Sett opp retningslinjer for […]

Les mer

Innsats for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø

Årsrapporten fra Arbeidstilsynet i 2017 viser at 1000 av 1600 kontrollerte virksomheter fikk stans som følge av overhengende fare for liv og helse ved arbeid i høyden. 177 virksomheter fikk i 2017 overtredelsesgebyr for grove brudd på arbeidsmiljøloven. Det er nesten dobbelt så mange som i 2016. – Arbeidstilsynet er tungt inne i de delene […]

Les mer

Unge lærer sikkerhet av kollegaer

Unge arbeidstakere kopierer sine erfarne kollegaer. Derfor er det større behov for tiltak rettet mot arbeidsplassene enn mot mer utdannelse hvis de unges sikkerhet skal forbedres. Unge medarbeidere har en større risiko for å komme ut for arbeidsulykker enn sine eldre kollegaer, skriver arbejdsmiljoviden.dk. Vil vi redusere den risikoen, skal blikket rettes mot arbeidsplassene som […]

Les mer

Skjerper kravene til personlig verneutstyr

I april kom en ny EU-forordning for personlig verneutstyr (PVU) som erstatter det tidligere EU-direktivet på området. Den nye forordningen stiller ikke bare krav til produsenten av verneutstyret, men også til importører og distributører. – En forskjell fra tidligere er at direktivet byttes ut mot en EU-forordning, melder det svenske nettstedet prevent.se. En forordning gjelder […]

Les mer

Fire tips for en effektiv jobbhverdag

Det er fint å ha fleksibel arbeidstid, spesielt dersom du er en selvstendig person. Men utfordringen kan være å organisere arbeidsdagen slik at du får mest mulig ut av den. Med dagens teknikk og internettoppkobling overalt får stadig flere mennesker muligheten til å planlegge sin arbeidstid selv, skriver det svenske ledelsesmagasinet chef.se på nett. Vi […]

Les mer

God oppførsel overfor kollegaer gir bedre nattesøvn

Det er ikke bare stress og stor arbeidsbyrde som kan gi deg søvnløse netter. Også hvordan vi oppfører oss mot våre kolleger påvirker nattesøvnen. Er du hyggelig og hjelpsom på jobben, blir du selv møtt på en hyggelig måte og får den hjelpen du behøver når du trenger den. Ikke nok med det: Nå viser […]

Les mer

Trygg Kurs har inngått avtale med Norsk Gjenvinning

Som et ledd i det systematiske arbeidet Norsk Gjenvinning gjør for å forebygge ulykker og helseskader og for å skape trivsel på arbeidsplassen, har selskapet inngått avtale med Trygg Kurs om leveranse av risikovurderinger og HMS-rådgivning. – Vi gleder oss over at Trygg Kurs ble valgt som leverandør og samarbeidspartner, sier Lean-koordinator i region Øst, […]

Les mer

Over 1000 unge blir alvorlig skadet på jobb hvert år

25 unge mennesker har mistet livet på jobb siden 2011. Over 1000 unge blir alvorlig skadet på jobb hvert år. – Mange av ulykkene kunne vært unngått med bedre opplæring, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. Hvert år blir rundt 1100 arbeidstakere under 25 år alvorlig skadet i arbeidsulykker, viser tall fra SSB. – Unge […]

Les mer

Tre ting forstyrrer oss mest på jobb

Det er tre ting som forstyrrer oss mest i arbeidet: Avbrytelser, forstyrrende støy og it-trøbbel. Det er de tre største utfordringene og tidstyvene på norske arbeidsplasser i 2018, ifølge en ny rapport fra det norske analysebyrået Company Pulse, skriver aftenposten.no. Kolleger avbryter oss mest På topp havner avbrytelser. Når de ansatte ble spurt hva avbrytelsene […]

Les mer

Landsdekkende aksjon i bygg og anlegg

Arbeidstilsynet vil i langt større grad enn tidligere gi overtredelsesgebyr når vi avdekker farlig arbeid med sag. Det er den klare meldingen fra direktør Trude Vollheim før vårens landsomfattende aksjon i bygge- og anleggsnæringen. I 2017 gjennomførte Arbeidstilsynet aksjoner rettet mot forebygging av fallulykker. I år vil det også være fokus på farlig bruk av […]

Les mer

Avdekket mangelfullt maskinvern i halvparten av tilsynene

Etter en tre ukers tilsynsaksjon i industrien er hovedinntrykket at svært mange maskiner utgjør en reell ulykkesfare for ansatte i industrien. I halvparten av tilsynene i aksjonen, ble det avdekket mangelfullt maskinvern mot bevegelige deler. – Dette er alvorlige funn. Verneinnretningene skal være på plass nettopp for å hindre at ulykker med maskiner skjer. Uten […]

Les mer