Toppmeny

Arkiv | Aktuelt

Vellykket innsatslederkurs

I bedrifter med et industrivern kan innsatsleders opptreden ved en uønsket hendelse ha vesentlig betydning for utfallet av hendelsen. Trening er derfor essensielt for at innsatsleder og industrivern skal reagere korrekt når en hendelse inntreffer. Trygg Kurs har høy kompetanse innen trening av industrivern og innsatsledere, brann- og evakueringsøvelser og forsterket førstehjelp. I månedsskiftet februar-mars […]

Les mer

Branntettingskurs som nettkurs

For mange kan det være både kostbart og vanskelig å frigjøre tid til å ta et klasseromskurs. Dette har vi tatt konsekvensen av og laget et e-læringsopplegg basert på suksessen vi har hatt med våre klasseromskurs. Våre nettkurs finner du på tryggportalen.no. Vi lanserer stadig nye kurs på tryggportalen.no og vår siste lansering er Branntettingskurs. […]

Les mer

Slik takler du pollenallergi

Blomstringssesongen om våren skaper problemer for alle pollenallergikere. Når nesen renner, og du kjenner deg trøtt og uopplagt, kan det være vanskelig å yte maksimalt på jobben. På 1800-tallet var pollenallergi en uvanlig sykdom, men den har blitt vanligere med årene, skriver svenske Arbetsmiljöupplysningen på sine nettsider. De siste 30 årene har økningen vært enda […]

Les mer

Gravemaskinfører dømt til fengsel etter dødsulykke

En 35 år gammel gravemaskinfører er dømt til 120 dagers fengsel for uaktsomt å ha forårsaket kollegaens død i Rogaland i 2017. Dommen falt i Stavanger tingrett, skriver Stavanger Aftenblad. Ulykken fant sted i Ryfasttunnelen i 2017 da en gravemaskinskuffe løsnet og falt ned på en tunnelarbeider som døde. Tekniske undersøkelser viser at ulykken ikke […]

Les mer

Lanserer praktisk veileder for samordning av HMS

EBA lanserer en ny praktisk veileder for å hjelpe entreprenører, byggherrer og tilsynsmyndigheter med en felles forståelse for ansvaret rundt samordning av HMS på bygge- og anleggsplasser. Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) har lansert en veileder som skal besvare spørsmål om samordning og hovedbedriftsrollen i bygge- og anleggsprosjekter. Les veilederen her. Veilederen er utarbeidet […]

Les mer

Dagslys påvirker prestasjon og trivsel

Dagslys spiller en stor rolle for helsen og for hvordan vi trives og presterer på jobben. Forskning viser at dagslys og utsyn fra arbeidsplassen øker de ansattes velvære, men at vi trenger mer kunnskap om helseeffekter av mye innearbeid. Mye tyder på at en moderne livsstil med mye innearbeid og mindre tid utendørs bidrar til […]

Les mer

– Halvparten bryter regelverket ved kjøp av renhold

De aller fleste bedrifter som kjøper renholdstjenester, er opptatt av at renholderne har lovlige lønns- og arbeidsvilkår. Likevel sjekker bare halvparten av innkjøperne om renholdsbyrået de bruker, driver lovlig. – Innkjøpere av renholdstjenester har en viktig rolle i å bidra til økt seriøsitet i renholdsbransjen, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. Dette viser en undersøkelse […]

Les mer

Hver tredje arbeidstaker jobber gratis overtid

En dybdeanalyse på basis av YS Arbeidslivsbarometer viser at én av tre arbeidstakere svarer nei på spørsmålet: Blir din arbeidstid utover alminnelig arbeidstid registrert? – Det analysen vår viser, er at hver tredje arbeidstaker ikke får registrert det som i realiteten er overtid. Dermed får de ikke betalt for dette, sier Monica A. Paulsen, leder […]

Les mer

Slik takler du vårslapphet

Føler du deg trøttere enn vanlig når våren endelig kommer? Ta det med ro, du er ikke alene: Hver fjerde person har en biologisk klokke som bruker lengre tid på å tilpasse seg lyset. De aller fleste av oss får et energikick når lyset kommer tilbake. Men så har vi også den fjerdedelen av befolkningen […]

Les mer

Telefonsamtaler forstyrrer mest

Prat er den bakgrunnslyden som forstyrrer mest i det åpne kontorlandskapet, viser ny svensk forskning. Aller mest forstyrrer telefonsamtaler der man bare kan høre den ene parten. Det er en ny studie fra Högskolan i Gävle som viser dette, skriver prevent.se. Bakgrunnslyd i de åpne kontorlandskapet reduserer både konsentrasjonen og produktiviteten. Aller mest forstyrrer bakgrunnssamtaler, […]

Les mer

– Det brenner for ofte på avfallsanlegg

Over halvparten av brannene på norske avfallsanlegg skyldes selvantenning i avfallet, etterfulgt av batterier. Det brenner mest i blandet avfall og konsekvensene har økt de senere år. Avfalls- og gjenvinningsbransjen må ta brann på alvor for ikke å tape penger og omdømme ifølge en ny rapport. Den nye kunnskapen om avfallsbranner fremkommer av en utredning […]

Les mer

Vellykket innsatslederkurs

I bedrifter med et industrivern kan innsatsleders opptreden ved en uønsket hendelse ha vesentlig betydning for utfallet av hendelsen. Trening er derfor essensielt for at innsatsleder og industrivern skal reagere korrekt når en hendelse inntreffer. Trygg Kurs har høy kompetanse innen trening av industrivern og innsatsledere, brann- og evakueringsøvelser og forsterket førstehjelp. I månedsskiftet februar-mars […]

Les mer

Tøffere tone på norske arbeidsplasser

Halvparten av norske ledere og mellomledere mener arbeidslivet går i en mer autoritær retning. Makten samles på stadig færre hender, viser Norsk Ledelsesbarometer. – I tiåret etter finanskrisen har arbeidstakeres innflytelse og medbestemmelse blitt stadig mer innskrenket. Dette er en utvikling som bekymrer oss. Det blir en stadig tøffere og mer kontrollerende hverdag på norske […]

Les mer

Flere sykmeldes for psykiske lidelser

Det legemeldte sykefraværet for personer under 30 år viser en betydelig økning i andelen tapte dagsverk på grunn av psykiske lidelser. Dette skriver ledernett.no. De siste ti årene fra 2009 har andelen psykiske lidelser økt fra 19,0 prosent til 22,3 prosent blant yrkesaktive under 30 år, ifølge Nav. Kvinner har den største veksten i tapte […]

Les mer

Verneombud stanset arbeid på byggeplasser over 1800 ganger i fjor

Fellesforbundets regionale verneombud stanset farlig arbeid på byggeplasser 1812 ganger i 2018. – Mange arbeidere går på tak uten sikkerhetssele, mange andre bruker sikkerhetssele, men uten at den er festet noe sted, og det gjøres mange feil når stillas bygges, slik at folk kan falle tre-fire meter rett ned, sier rådgiver i samfunnspolitisk avdeling Edvard […]

Les mer

Byggeledere kan forebygge arbeidsulykker

Utydelige og ustrukturerte ledere kan være en fare for sikkerheten på byggarbeidsplasser, mens ledere som er gode til å koordinere arbeidet og lytte til sine medarbeidere og underentreprenører, styrker sikkerheten. Dette viser en ny studie fra universitet i Göteborg. Som i Norge er bygg- og anleggsbransjen i Sverige også en ulykkesutsatt bransje, skriver Du&Jobbet på […]

Les mer

En av tre bedrifter bryter loven om verneombud

Hver tredje bedrift mangler verneombud og arbeidsmiljøutvalg, kommer det fram i tall fra Arbeidstilsynet. Selv om det i arbeidsmiljøloven heter at «ved hver virksomhet som går inn under loven skal det velges verneombud», var det ikke tilfelle hos 36 prosent av de 34.491 bedriftene Arbeidstilsynet hadde tilsyn ved i perioden 2014 til 2018, skriver Dagsavisen. […]

Les mer

Slik er likestillingen i arbeidslivet

Jobb i offentlig sektor, lavere lønn og mer deltid. Dette er arbeidslivet kort oppsummert for kvinner i Norge anno 2018. Inngangen til dette årets 8. mars er som de fleste andre – det er ikke spesielt mye nytt å fortelle. Ulikhetene er der. Ifølge fersk statistikk fra SSB er det fortsatt store forskjeller på hvordan […]

Les mer

Åpent landskap gir mest problemer

– Studiene vi har gått gjennom viser at en del folk ikke kan eller bør sitte i åpne landskap. De som har kognitivt krevende arbeidsoppgaver, eller som skal sitte i ro og fred og tenke, de bør ikke arbeide i åpne landskap, sier Jan Vilhelm Bakke til På Høyden – nyhetsavisen for Universitetet i Bergen. […]

Les mer

Trøtthet utgjør en sikkerhetsrisiko

Mange har sikkert opplevd å være trøtte og uopplagte på jobb. Hvilken betydning har egentlig trøtthet og restitusjon for helse, arbeidsevne og sikkerhet? Søvn dekker grunnleggende og livsviktige behov. God søvnkvalitet og tilstrekkelig søvnmengde har en minst like avgjørende betydning for helse som riktig kosthold og tilstrekkelig fysisk aktivitet. Søvn og restitusjon er daglige behov […]

Les mer
Trygg Kurs AS