Toppmeny

Arkiv | Aktuelt

Byggherreforskriften – gjeldende for nesten alle

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Dette er de mest sentrale stikkordene i byggherreforskriften, eller «Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser» som det korrekte navnet lyder. Uansett om du er byggherre, byggherrens representant, koordinator, arbeidsgiver eller enkeltmannsbedrift, må du vite hvilke krav og begrensninger som stilles i disse viktige bestemmelsene. Byggherreforskriften er nedfelt […]

Les mer

Endringer i industrivernforskriften

DSB har fastsatt forskrift 22. mai 2019 nr. 672 om endring i forskrift om industrivern. Formålet med industrivernforskriften er å sikre at virksomheter som driver aktiviteter med potensiale for uønskede hendelser med alvorlige konsekvenser for liv, helse, miljø og materielle verdier, iverksetter egenbeskyttelsestiltak i form av industrivern. Virkeområdet er knyttet til næringskoder som beskriver slik […]

Les mer

Nye minstelønnssatser

Minstelønn er fastsatt i allmenngjøringsforskriftene og gjelder for alle arbeidstakere som utfører arbeid innenfor virkeområdet til en allmenngjøringsforskrift. Nye minstelønnssatser trådte i kraft 1. juni. Det er endring av minstelønnssatser i følgende forskrifter: – Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene – Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringvirksomheter – […]

Les mer

Meld din interesse for Våtromskurs til høsten

Trygg Kurs vil fra høsten av levere Våtromskurs som åpne kurs til våre kunder. Høstens kurskalender for Våtromskurs vil bli lagt ut i første halvdel av august. Hvis dette er noe du eller din bedrift er interessert i er du hjertelig velkommen til å benytte kontaktskjemaet under. Da vil vi ta kontakt med deg straks […]

Les mer

Strenge krav til verneombud

Verneombud er en lovpålagt og innarbeidet ordning i Norge. Dette er en svært viktig funksjon, som først og fremst er ment å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring, og hundrevis av verneombud og ledere deltar […]

Les mer

Greit med 25 kopper kaffe om dagen?

Norske arbeidsplasser klarer seg ikke uten kaffe. Mye kaffe. En ny studie viser at du kan drikke dine kopper uten større bekymring. Nordmenn har vært i verdenstoppen når det gjelder kaffedrikking de siste 30 årene. Akkurat det bildet har ikke forandret seg stort – rent bortsett fra at vi på et tidspunkt ble forbigått av […]

Les mer

Én av fem sjefer leser ansattes epost

En ny undersøkelse viser at norske næringslivsledere overvåker hvilke nettsteder som besøkes av de ansatte og at én av fem snoker i innboksen. Lederne har i tillegg elektroniske systemer for å registrere tidsbruk, skriver Dagens Næringsliv (DN). Undersøkelsen er gjort av Deloitte, og resultatene er basert på svar fra 140 arbeidsgivere, fra blant annet offentlig […]

Les mer

Foreslår at Arbeidstilsynet skal få stoppe ulovlig innleie

Dette kommer frem i forslaget som Arbeids- og sosialdepartementet har sendt ut til endringer i arbeidsmiljøloven om styrket håndheving av innleie- og likebehandlingsreglene. – Arbeidstilsynet gis nå makt og myndighet til stoppe ulovlig innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. Det vil virke preventivt. Reglene blir underlagt offentligrettslig håndheving i tillegg til privatrettslig håndheving, sier arbeids- og […]

Les mer

Kurskalender for 2. halvår 2019 er klar

Nå er kurskalenderen for 2. halvår 2019 klar og lagt ut på våre nettsider. I vårt store kurstilbud finner du bl. a. følgende kurs: HMS-kurs for ledere, Verneombudskurs, Varme arbeider, Byggherreforskriften, Industrivern, Innsatsleder, Fallsikring, Stolpe- og Mastekurs, Årlig nedfiring, Lift/personløfter, Brannforebyggende kurs – Brannvernlederkurs, FSE med førstehjelp, Instruert personell med førstehjelp og Stillaskurs. Finn aktuelt […]

Les mer

Vi presterer bedre i et godt inneklima

Forbedringer av inneklimaet i kontorbygg reduserer ikke bare kostnadene til oppvarming, de gir også mer fornøyde og produktive medarbeidere. En energigjennomgang av kontorbygg reduserer ikke bare fremtidige utgifter til oppvarming. Et bedre inneklima kan også gjøre medarbeiderne mer tilfredse og dermed mer produktive, viser en ny undersøkelse fra det danske Teknologisk Institut. – Resultatene understreker […]

Les mer

800 000 utsettes hver dag for farlige kjemikalier

Arbeidstilsynets erfaringer viser at det er stort behov for å øke arbeidsgiveres kunnskap og bevissthet rundt kjemisk helsefare på jobb. Hver dag oppgir 800 000 arbeidere at de har hudkontakt med farlige stoffer. – Problemet er stort. Mange går på jobb og blir hver dag eksponert for ulike typer kjemikalier. 800 000 arbeidere oppgir at […]

Les mer

Vellykket innsatslederkurs

I bedrifter med et industrivern kan innsatsleders opptreden ved en uønsket hendelse ha vesentlig betydning for utfallet av hendelsen. Trening er derfor essensielt for at innsatsleder og industrivern skal reagere korrekt når en hendelse inntreffer. Trygg Kurs har høy kompetanse innen trening av industrivern og innsatsledere, brann- og evakueringsøvelser og forsterket førstehjelp. I månedsskiftet februar-mars […]

Les mer

Branntettingskurs som nettkurs

For mange kan det være både kostbart og vanskelig å frigjøre tid til å ta et klasseromskurs. Dette har vi tatt konsekvensen av og laget et e-læringsopplegg basert på suksessen vi har hatt med våre klasseromskurs. Våre nettkurs finner du på tryggportalen.no. Vi lanserer stadig nye kurs på tryggportalen.no og vår siste lansering er Branntettingskurs. […]

Les mer

Slik takler du pollenallergi

Blomstringssesongen om våren skaper problemer for alle pollenallergikere. Når nesen renner, og du kjenner deg trøtt og uopplagt, kan det være vanskelig å yte maksimalt på jobben. På 1800-tallet var pollenallergi en uvanlig sykdom, men den har blitt vanligere med årene, skriver svenske Arbetsmiljöupplysningen på sine nettsider. De siste 30 årene har økningen vært enda […]

Les mer

Gravemaskinfører dømt til fengsel etter dødsulykke

En 35 år gammel gravemaskinfører er dømt til 120 dagers fengsel for uaktsomt å ha forårsaket kollegaens død i Rogaland i 2017. Dommen falt i Stavanger tingrett, skriver Stavanger Aftenblad. Ulykken fant sted i Ryfasttunnelen i 2017 da en gravemaskinskuffe løsnet og falt ned på en tunnelarbeider som døde. Tekniske undersøkelser viser at ulykken ikke […]

Les mer

Lanserer praktisk veileder for samordning av HMS

EBA lanserer en ny praktisk veileder for å hjelpe entreprenører, byggherrer og tilsynsmyndigheter med en felles forståelse for ansvaret rundt samordning av HMS på bygge- og anleggsplasser. Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) har lansert en veileder som skal besvare spørsmål om samordning og hovedbedriftsrollen i bygge- og anleggsprosjekter. Les veilederen her. Veilederen er utarbeidet […]

Les mer

Dagslys påvirker prestasjon og trivsel

Dagslys spiller en stor rolle for helsen og for hvordan vi trives og presterer på jobben. Forskning viser at dagslys og utsyn fra arbeidsplassen øker de ansattes velvære, men at vi trenger mer kunnskap om helseeffekter av mye innearbeid. Mye tyder på at en moderne livsstil med mye innearbeid og mindre tid utendørs bidrar til […]

Les mer

– Halvparten bryter regelverket ved kjøp av renhold

De aller fleste bedrifter som kjøper renholdstjenester, er opptatt av at renholderne har lovlige lønns- og arbeidsvilkår. Likevel sjekker bare halvparten av innkjøperne om renholdsbyrået de bruker, driver lovlig. – Innkjøpere av renholdstjenester har en viktig rolle i å bidra til økt seriøsitet i renholdsbransjen, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. Dette viser en undersøkelse […]

Les mer
Trygg Kurs AS