Toppmeny

Arkiv | Aktuelt

Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med innleie

Fra 1. juli begynte Arbeidstilsynet å føre tilsyn med om innleie fra bemanningsforetak er lovlig og om de innleide likebehandles med fast ansatte. Det er endringer i arbeidsmiljøloven og statsansattloven som ligger til grunn for at Arbeidstilsynet nå får utvidet tilsynsmyndighet. Endringene ble vedtatt av Kongen i statsråd 19. juni, skriver Arbeidstilsynet i en pressemelding. […]

Les mer

Hva kan vi vente oss i ny byggherreforskrift?

Det har vært flere høringsrunder og utsettelser i forbindelse med ny byggherreforskrift. Et innlegg på bygg.no gir oss en pekepinn på hva vi trolig kan vente oss i den nye byggherreforskriften som etter planen trer i kraft i dag 1. juli 2020. * En gjennomgående endring i flere bestemmelser for å få bedre frem viktigheten […]

Les mer

Nye kurs i vår kursportefølje

Vi i Trygg Kurs jobber hele tiden med å styrke vår posisjon som totalleverandør av kurs og opplæring ved å tilpasse vårt kursutvalg til våre kunders og markedets behov, uavhengig av om dette skyldes spesifikke lovendringer eller samfunnsendringer generelt. Vi synes det er spennende å se hvordan vi gjennom vårt kursutvalg i enda større grad […]

Les mer

Kurskalender for 2. halvår 2020 er klar

Nå er kurskalenderen for 2. halvår 2020 klar og lagt ut på våre nettsider. Vi har et bredere utvalg av kurs enn noen gang, og for deg som jobber i stillas, stolpe eller mast kan vi nå invitere til kurs i ny innendørshall med bedre plass og flere stolper og master. Finn ditt kurs i […]

Les mer

Mange farlige kjemikalier er feilmerket

Miljødirektoratet har i en tilsynsaksjon av produkter og kjemikalier i butikk funnet feil eller manglende faremerking på 17 prosent av kjemikaliene. Dette er samme andel feilmerking som i 2019. Under den landsdekkende aksjonen i mars ble det kontrollert om kjemikaliene var riktig merket og emballert, og at de ikke var ulovlig å omsette til forbrukere. […]

Les mer

Regionale verneombud stenger ned flere byggeplasser hver uke

Nesten daglig rapporterer de regionale verneombudene i Fellesforbundet om feil som kan føre til fare for liv og helse. – Du kan fortsatt dø av å falle ned fra et stillas selv om det er et virus i samfunnet, sier Edvard Eidhammer Sørensen i Fellesforbundet. – Det er flere tilfeller hver uke der regionale verneombud […]

Les mer

Navs kompensasjonsordning er klar

Nav har fått på plass kompensasjonsordningen for dem som er blitt permitterte under koronakrisen, skriver VG. Ordningen, som skal sikre permitterte full lønn de første 20 dagene, skulle egentlig ha vært på plass i mai, men ble forsinket. – Vi er veldige glade for at denne ordningen nå er oppe og går, sier Nav-sjef Sigrun […]

Les mer

18.500 færre arbeidssøkere den siste uka

Tirsdag var det registrert 321.600 helt arbeidsløse, delvis arbeidsløse og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Det er en nedgang på 18.500 fra uka før. Ledigheten utgjør 11,4 prosent av arbeidsstyrken, opplyser Nav. Tallet på arbeidsløse fortsetter å falle, og vi ser en nedgang i alle yrkesgrupper og over hele landet. Nedgangen skyldes i all hovedsak færre […]

Les mer

Råd for tilbakeføring til kontorene

Arbeidstilsynet har utarbeidet råd om hvilke vurderinger og tiltak som må gjøres den dagen folk skal ut av hjemmekontorene og tilbake på arbeidsplassen. Rådene er utviklet av arbeidsmedisinere i Arbeidstilsynet, og er i utgangspunktet laget for Arbeidstilsynets eget arbeid med å planlegge hvordan ansatte skal tilbakeføres til kontorene på en gradvis og trygg måte når […]

Les mer

Slik kan arbeidslivet bidra til å begrense koronasmitte

Samfunnet er i ferd med å åpnes opp igjen, og mange skal tilbake på jobb. Ansatte vil fortsatt være utsatt for risiko for smitte fra kunder, brukere, klienter eller kolleger. Som arbeidsgiver har du et viktig ansvar for å kartlegge smitterisikoen og iverksette nødvendige tiltak. Ansatte er også viktige medspillere i dette arbeidet. Samfunnet tar […]

Les mer

Arbeidstilsynet trapper opp tilsynsaktiviteten

Koronasituasjonen påvirker hvordan Arbeidstilsynet gjennomfører tilsyn, og har konsekvenser også for alle pågående tilsynssaker. Siden koronatiltakene i Norge ble innført 12.mars, har Arbeidstilsynet kun gjennomført nye tilsyn der det er fare for liv og helse. Nå trapper Arbeidstilsynet opp tilsynsaktiviteten igjen. – Det er viktig å få gjennomført tilsyn, men opptrappingen må skje gradvis og […]

Les mer

Endrede grenseverdier for noen kjemikalier

De endrede grenseverdiene er forskriftsfestet i vedlegg 1 i forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Endringene er en tilpassing av det norske regelverket til EUs direktiv 2017/2398. Endringene gjelder disse stoffene (hva som er endret er gitt i parentes): Trestøv fra harde tresorter (beholdt den norske grenseverdien som er lavere enn det direktivet foreslo) Seksverdige kromforbindelser (Norge […]

Les mer

Nyhet! Vi har lansert Kjemikaliekurs

Som et ledd i vår strategi om å være en totalleverandør av kurs for flest mulig av våre kunder utvider vi stadig vår kursportefølje. Siste skudd på stammen i vår portefølje er kjemikaliekurs. Målgruppen for kurset er alle som arbeider med eller kommer i kontakt med kjemikalier, eller som har ansvar i tilknytning til kjemikaliebehandling. […]

Les mer

1.227 innsatser i 2019

Industrivern kalt ut i snitt tre ganger om dagen. I fjor ble industrivernet kalt ut hele 1.227 ganger, en økning fra 2018 hvor industrivernet ble kalt ut 1.100 ganger. Det kommer frem av den årlige industrivernrapporten som virksomhetene sender inn til NSO i starten av året. Her blir virksomhetene blant annet spurt om hvor mange […]

Les mer

Arbeidstilsynet advarer mot fakturasvindel

Arbeidstilsynet advarer mot en faktura for tjenester knyttet til internkontroll som de mener er et forsøk på svindel. Fakturaen kommer angivelig fra HMS Kontroll, og i fakturaen refereres det til Arbeidstilsynets nettsider. – For Arbeidstilsynet er det viktig å få fram at denne fakturaen fra HMS Kontroll ikke skyldes krav fra Arbeidstilsynet eller krav i […]

Les mer

Forskjellen på HMS og SHA

På bygge- og anleggsplasser må virksomhetene utfylle sitt eget HMS-arbeid med relevante deler fra byggherrens sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøplan (SHA-plan). SHA-planen er unik for hvert enkelt bygge- og anleggprosjekt og skal omfatte alle virksomhetene som utfører arbeid på prosjektet. HMS-begrepet Begrepet HMS omfatter helse, miljø og sikkerhet i all arbeidssammenheng. HMS-begrepet er forankret i forskrift […]

Les mer

Nytt coronavirus: Tiltak i arbeidslivet mot smitte

For å hindre potensiell smitte med det nye coronaviruset, er det viktig at arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare. Det er særlig viktig i helse- og omsorgstjenesten og andre arbeidsplasser der man er i kontakt med mange mennesker. Som vel alle har fått med seg har et hittil ukjent coronavirus forårsaket et pågående utbrudd […]

Les mer

Dette prioriterer Arbeidstilsynet i 2020

I 2020 har Arbeidstilsynet nasjonale næringsaktiviteter rettet mot bygg og anlegg, transport, overnatting og servering, helse og sosial, industri, jord- og skogbruk, akvakultur og bergverksdrift og utvinning. – Disse næringene er valgt ut fordi de har stor risiko for skader, ulykker, arbeidsrelatert sykdom og uverdige arbeidsvilkår. Næringene har vært prioritert de siste årene, men vi […]

Les mer

Bane NOR skjerper kontraktskrav – kun to underentreprenør-ledd

Bane NOR spisser nå sine krav til samfunnsansvar i kontraktene, og vil fremover blant annet ha krav om StartBank, sanntidskontroll av HMS-kort og maks to underentreprenør-ledd. Fremover vil alle nye kontrakter i Bane NOR inneholde et eget kapittel om samfunnsansvar. Kravene vil stå samlet. Dette er de viktigste endringene i kontraktene (gjelder entreprisekontrakter): Pliktig medlemskap […]

Les mer

Arbeidstilsynet advarer mot bruk av hodetelefoner

Arbeidstilsynet advarer mot å bruke vanlige hodetelefoner på jobb i stedet for hørselsvern. – Våre inspektører rapporterer om at de møter på stadig flere arbeidstakere, særlig i industrien, som har erstattet hørselsvern med hodetelefoner. Dette kan potensielt være svært skadelig for hørselen til mange arbeidstakere, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim. Dette gjelder både vanlige […]

Les mer
Trygg Kurs AS

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrev med nyheter og aktuelt fra Trygg Kurs AS