Aktuelt

Strenge krav til verneombud

Verneombud er en lovpålagt og innarbeidet ordning i Norge. Dette er en svært viktig funksjon, som først og fremst er ment å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring, og hundrevis av verneombud og ledere deltar …

Strenge krav til verneombud Les mer »

Flere må jobbe systematisk forebyggende med psykososialt arbeidsmiljø

En ny rapport viser at under halvparten av norske virksomheter jobber systematisk med psykososialt arbeidsmiljø. Flere tar tak i problemer først når de skjer, og fokuserer i mindre grad på forebygging. Nylig ble en rapport om hvordan norske virksomheter forstår, prioriterer og arbeider med psykososialt arbeidsmiljø publisert. Rapporten er utarbeidet av SINTEF. Funnene viser at …

Flere må jobbe systematisk forebyggende med psykososialt arbeidsmiljø Les mer »

Husk å strø på arbeidsplassen!

Det kan være krevende å jobbe ute når det er glatt. Som arbeidsgiver har du ansvar for å redusere risikoen for at ansatte sklir eller faller på jobb. Når det går fra minus til plussgrader kan det dannes såpeglatt hålke på bakken. Dette kan føre til vanskelige arbeidsforhold for mange, for eksempel de som jobber …

Husk å strø på arbeidsplassen! Les mer »

Nyhet! Fallsikringskurs i henhold til NS9610 som åpent kurs

Fallulykker går igjen på Arbeidstilsynets ulykkesstatistikk, og har hvert år forårsaket dødsfall og alvorlige skader på arbeidsplasser rundt om i Norge. NS 9610 gir en innføring i det norske regelverket rundt fallsikring og gir praktisk info om utførelse, utstyr og opplæring ved arbeid i høyden. NS9610 ble publisert i 2020 og standarden setter krav til …

Nyhet! Fallsikringskurs i henhold til NS9610 som åpent kurs Les mer »

Tilsyn med julebordsesongen

Arbeidstilsynets inspektører går nå ut for å kontrollere at ansatte i overnattings- og serveringsbransjen har de lønns- og arbeidsvilkårene de har krav på. – Alle som driver i overnattings- og serveringsbransjen må nå forberede seg på å få besøk av oss, sier Cathrine Prahl Reusch, seksjonsleder i Arbeidstilsynet. – Vi setter inn en ekstra innsats …

Tilsyn med julebordsesongen Les mer »

Over 1 000 døde i brann

I perioden 2000 til og med 2021 har det omkommet 1 174 mennesker i brann i Norge. Det kunne vært enda flere hadde det ikke vært for røykvarsleren. Test røykvarslerne og bytt batteri på Røykvarslerdagen 1. desember. Så langt i år har 32 personer omkommet i brann, 22 menn og 10 kvinner. Røykvarslerdagen er et …

Over 1 000 døde i brann Les mer »

Arbeidstilsynet: Hvert år dør åtte ansatte i bygg og anlegg – fallulykker går igjen som årsak

I gjennomsnitt har åtte personer omkommet per år i den norske bygge- og anleggsnæringen de siste ti årene. En analyse av 111 fallulykker viser at menn i alderen 55 til 67 år er mest utsatt for fallulykker på byggeplassen. Arbeidstilsynet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) står bak rapporten Ulykker i bygg og anlegg – rapport 2022. …

Arbeidstilsynet: Hvert år dør åtte ansatte i bygg og anlegg – fallulykker går igjen som årsak Les mer »

Arbeidstilsynet: Økt fokus på virksomheter som er pliktig å tilknytte seg en bedriftshelsetjeneste

Framover skal Arbeidstilsynet oftere kontrollere om virksomheter som er pliktig å tilknytte seg en bedriftshelsetjeneste, faktisk har gjort det. Det kontrolleres også om virksomhetene bruker bedriftshelsetjenestene slik de skal og bør. I noen bransjer er det mer risikofylt arbeidsmiljø enn andre. Virksomheter i disse bransjene er pålagt å knytte til seg en godkjent BHT. Men …

Arbeidstilsynet: Økt fokus på virksomheter som er pliktig å tilknytte seg en bedriftshelsetjeneste Les mer »

En av tre sjekker ikke brannslokkeren

5 prosent av nordmenn innrømmer at de ikke har brannslokningsapparat i boligen, viser ny undersøkelse. Hver tredje som har brannslokker, slurver med ettersynet av den. Unge voksne er de som er dårligst. Det er YouGov som har gjennomført spørreundersøkelsen på vegne av forsikringsselskapet If. 1004 personer over 18 år fra hele landet har svart. Unge …

En av tre sjekker ikke brannslokkeren Les mer »

Kurskalender for 1. halvår 2023

Nå er kurskalenderen for 1. halvår 2023 klar og lagt ut på våre nettsider. I forbindelse med åpning av nye avdelinger arrangerer vi nå flere typer kurs på flere steder enn noen gang før. Finn ditt kurs i kurskalenderen eller utforsk menyen over og meld deg på kurs i dag. I vårt kurstilbud finner du …

Kurskalender for 1. halvår 2023 Les mer »

Ni spørsmål og svar om muskel- og skjelettplager i bygg- og anleggsbransjen

Muskel- og skjelettsmerter er en av de største enkeltårsakene til både sykefravær og uføretrygd i Norge i dag. Å jobbe i bygg- og anleggsbransjen kjennetegnes av enkelte krevede, fysiske belastninger som vi vet har betydning for utviklingen av muskel- og skjelettplager og fravær. Nylig inviterte Arbeidstilsynet til webinaret Forebygging av muskel- og skjelettplager i bygg- …

Ni spørsmål og svar om muskel- og skjelettplager i bygg- og anleggsbransjen Les mer »

Hva gjør du om du er vitne til mobbing?

Mange arbeidstakere blir utsatt for mobbing og trakassering i arbeidshverdagen. Hva kan du gjøre hvis du oppdager mobbing på arbeidsplassen? Omtrent 89 000 personer rapporterer at de minst én gang i måneden blir utsatt for mobbing på arbeidsplassen, viser tall fra Faktabok for arbeidsmiljø og helse 2021 (Statens arbeidsmiljøinstitutt). Det er 3,5 prosent av alle arbeidstakere …

Hva gjør du om du er vitne til mobbing? Les mer »

Rull til toppen