Aktuelt

– Ringer 113 for sent

Hver dag skjer det 20 alvorlige ulykker i Norge. To-tre av dem er livstruende. Likevel nøler mange nordmenn med å ringe 113. – Vi ser at for mange venter for lenge med å ringe nødnummeret, sier Stephen Sollid. Han er sjeflege i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og har 16 års erfaring som luftambulanselege. – Dersom du …

– Ringer 113 for sent Les mer »

Hjemmekontor sliter på øynene

Fire av ti nordmenn benytter seg av hjemmekontor. For mange går det ut over øynene, viser ny undersøkelse. 20 prosent av alle som bruker hjemmekontor, rapporterer om slitne øyne. Det viser Helsepolitisk barometer som Kantar har gjennomført. – Undersøkelsen viser at de fleste tar hyppigere pauser når de blir slitne i øynene. Hele 28 prosent …

Hjemmekontor sliter på øynene Les mer »

Desinfeksjonsmidler kan gi helseplager

Noen av desinfeksjonsmidlene som er brukt under pandemien, og som fortsatt blir brukt, tar knekken på virus, men kan gi helseplager hos arbeidstakere. Arbeidsgiver skal kartlegge om kjemikaliene de bruker kan være farlige for de ansatte og sikre riktig bruk av verneutstyr der det er nødvendig. Mange av midlene er ikke såkalt klassifiseringspliktige, melder Arbeidstilsynet. …

Desinfeksjonsmidler kan gi helseplager Les mer »

Arbeidstilsynet stanset hyttebygging i fem av fem kontrollerte prosjekter

Da Arbeidstilsynet kontrollerte hyttebygging i Geilo og Uvdal, stanset de alle prosjektene de inspiserte på grunn av livsfarlige arbeidsforhold. I fjor kjøpte nordmenn hytter for over 37 milliarder kroner. Det er ny rekord for hyttesalget. Ved fem av fem byggeplasser Arbeidstilsynet kontrollerte på strekningen Gol – Geilo – Uvdal i mars, stanset de arbeidet på …

Arbeidstilsynet stanset hyttebygging i fem av fem kontrollerte prosjekter Les mer »

Nye regler for hjemmekontor

Bruken av hjemmekontor har økt de seneste årene, og arbeidsmiljøloven justeres som følge av dette, opplyser arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. – Det betyr at arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven gjøres gjeldende også for hjemmearbeid. Vi mener behovet for vern ikke er mindre for arbeid hjemme enn arbeid fra kontoret. Forskning tyder tvert imot på det …

Nye regler for hjemmekontor Les mer »

Skanska og Veidekke opphever midlertidig forbud mot bruk av Grade 100 løftekjetting

Veidekke og Skanska innførte i oktober et midlertidig forbud for bruk av Grade 100 løftekjetting i alle deres prosjekter. Nå er dette midlertidige forbudet opphevet. I oktober 2021 kunne bygg.no melde at både Skanska og Veidekke hadde innført midlertidig stans i bruk av Grade 100-kjetting etter flere uhell med kjettingbrudd under løfteoperasjoner. Skanska og Veidekke …

Skanska og Veidekke opphever midlertidig forbud mot bruk av Grade 100 løftekjetting Les mer »

Kurshilsen fra Svalbard

Trygg Kurs har inngått en landsomfattende avtale med Hæhre om levering av kurs. Denne avtalen førte oss denne uken til Hæhre sitt anlegg på Svalbard. Der har vi over flere dager gjennomført opplæring innen fallsikring, bruk av lift og varme arbeider. Noe av opplæringen har også vært gjennomført som kombinert læring, det vil si at …

Kurshilsen fra Svalbard Les mer »

Det blir ulovlig å selge bilpleie, hjulskift og hjullagring uten godkjenning fra Arbeidstilsynet

Fra 1. juli må alle virksomheter som tilbyr tjenester innen bilpleie, hjulskift og hjullagring, søke om godkjenning fra Arbeidstilsynet. Hensikten med ordningen er å forhindre useriøse arbeidsforhold, brudd på arbeidsmiljøloven og svart arbeid. Godkjenningsordningen innebærer at virksomheter som selger disse tjenestene, må dokumentere til Arbeidstilsynet at de jobber i tråd med arbeidsmiljøregelverket. – Deler av …

Det blir ulovlig å selge bilpleie, hjulskift og hjullagring uten godkjenning fra Arbeidstilsynet Les mer »

Dette prioriterer Arbeidstilsynet i 2022

Arbeidstilsynet skal bidra til at virksomhetene arbeider godt med eget arbeidsmiljø. I tillegg jobber vi for at arbeidstakere skal ha seriøse og anstendige arbeidsvilkår, og med å avdekke og bekjempe arbeidslivskriminalitet. – For å avgjøre hvilke områder vi særlig skal rette innsatsen vår mot, ser vi på hvilke arbeidstakergrupper som har størst risiko for å …

Dette prioriterer Arbeidstilsynet i 2022 Les mer »

Stadig flere ID-tyverier i sosiale medier

150 000 nordmenn har opplevd ID-tyveri de siste to årene. ID-tyveri skjer oftest i forbindelse med netthandel, men ID-tyveri i sosiale medier er noe stadig flere opplever, viser fersk spørreundersøkelse. For ellevte gang har NorSIS og Skatteetaten gjennomført ID-tyveriundersøkelsen. Den viser at antall nordmenn som oppgir at de har blitt utsatt for identitetstyveri den siste …

Stadig flere ID-tyverier i sosiale medier Les mer »

1 295 innsatser i 2021

Industrivernets innsats var konsekvensreduserende over 75 prosent av gangene. I fjor ble industrivernet kalt ut 1.295 ganger, en liten økning fra 2020 hvor industrivernet var i innsats 1.253 ganger. Innsatsene fordelte seg på 373 ulike virksomheter. Dette kommer frem av den årlige industrivernrapporten som virksomhetene sender inn til NSO i starten av året. Virksomhetene meldte …

1 295 innsatser i 2021 Les mer »

Tre av ti fortsatt på hjemmekontor

Selv om samfunnet har åpnet opp igjen, er det fortsatt mange som fortsatt jobber hjemmefra, melder NTB. I den nyeste oppdateringen av Norsk koronamonitor fra Opinion svarer 30 prosent av arbeidstakerne at de hovedsakelig hadde hjemmekontor forrige uke, det er like mange som uka før. – Gjenåpningen har så langt ikke medført en folkevandring tilbake …

Tre av ti fortsatt på hjemmekontor Les mer »

Økt rapportering av bruk av ulovlig arbeidskraft

De fire siste månedene av 2021 var det økt rapportering av bruk av ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av utenlandske arbeidstakere i Norge, ifølge Økokrim. Utviklingen kommer fram i Økokrims kartlegging av politiets informasjon knyttet til arbeidslivskriminalitet. Det er særlig økning innen bransjene bygg og anlegg, servering og varetransport. Arbeidslivskriminalitet foregår ifølge Økokrim ofte i arbeidsintensive …

Økt rapportering av bruk av ulovlig arbeidskraft Les mer »

Rull til toppen