Toppmeny

Arkiv | Aktuelt

Arbeidstilsynet advarer mot fakturasvindel

Arbeidstilsynet advarer mot en faktura for tjenester knyttet til internkontroll som de mener er et forsøk på svindel. Fakturaen kommer angivelig fra HMS Kontroll, og i fakturaen refereres det til Arbeidstilsynets nettsider. – For Arbeidstilsynet er det viktig å få fram at denne fakturaen fra HMS Kontroll ikke skyldes krav fra Arbeidstilsynet eller krav i […]

Les mer

Forskjellen på HMS og SHA

På bygge- og anleggsplasser må virksomhetene utfylle sitt eget HMS-arbeid med relevante deler fra byggherrens sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøplan (SHA-plan). SHA-planen er unik for hvert enkelt bygge- og anleggprosjekt og skal omfatte alle virksomhetene som utfører arbeid på prosjektet. HMS-begrepet Begrepet HMS omfatter helse, miljø og sikkerhet i all arbeidssammenheng. HMS-begrepet er forankret i forskrift […]

Les mer

Nytt coronavirus: Tiltak i arbeidslivet mot smitte

For å hindre potensiell smitte med det nye coronaviruset, er det viktig at arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare. Det er særlig viktig i helse- og omsorgstjenesten og andre arbeidsplasser der man er i kontakt med mange mennesker. Som mange har fått med seg har et hittil ukjent coronavirus forårsaket et pågående utbrudd av […]

Les mer

Dette prioriterer Arbeidstilsynet i 2020

I 2020 har Arbeidstilsynet nasjonale næringsaktiviteter rettet mot bygg og anlegg, transport, overnatting og servering, helse og sosial, industri, jord- og skogbruk, akvakultur og bergverksdrift og utvinning. – Disse næringene er valgt ut fordi de har stor risiko for skader, ulykker, arbeidsrelatert sykdom og uverdige arbeidsvilkår. Næringene har vært prioritert de siste årene, men vi […]

Les mer

Bane NOR skjerper kontraktskrav – kun to underentreprenør-ledd

Bane NOR spisser nå sine krav til samfunnsansvar i kontraktene, og vil fremover blant annet ha krav om StartBank, sanntidskontroll av HMS-kort og maks to underentreprenør-ledd. Fremover vil alle nye kontrakter i Bane NOR inneholde et eget kapittel om samfunnsansvar. Kravene vil stå samlet. Dette er de viktigste endringene i kontraktene (gjelder entreprisekontrakter): Pliktig medlemskap […]

Les mer

Arbeidstilsynet advarer mot bruk av hodetelefoner

Arbeidstilsynet advarer mot å bruke vanlige hodetelefoner på jobb i stedet for hørselsvern. – Våre inspektører rapporterer om at de møter på stadig flere arbeidstakere, særlig i industrien, som har erstattet hørselsvern med hodetelefoner. Dette kan potensielt være svært skadelig for hørselen til mange arbeidstakere, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim. Dette gjelder både vanlige […]

Les mer

Isachsen markerte godt sikkerhetsarbeid

Onsdag 12. februar ble det servert kake på alle anleggene til Isachsen for å markere at 2019 ble et historisk godt år for sikkerhetsarbeidet i selskapet. H1-verdien endte på 1,8 og daglig leder i Isachsen Anders Høiback er tydelig på at det er de som jobber ute på anleggene som skal tilskrives den største delen […]

Les mer

Jobber fremdeles med å få løst tekniske problemer rundt HMS-kort

Ifølge Arbeidstilsynet skal flere av problemene med HMS-kortbestilling være i ferd med å bli løst, men de jobber fremdeles med å få løst de tekniske problemene som oppsto da de gikk over til ny kortleverandør ved nyttår. – Vi i Arbeidstilsynet og leverandøren vår beklager nok en gang problemene dette har medført for daglig drift […]

Les mer

29 arbeidsskadedødsfall i 2019

– Antall arbeidsskadedødsfall ser ut til å ha stabilisert seg på et historisk lavt nivå. Samtidig er hvert dødsfall ett for mye. Det er viktig at alle aktører i arbeidslivet arbeider systematisk med ulykkesforebygging, slik at flere liv blir spart, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim. Foreløpige tall fra Arbeidstilsynet viser 29 arbeidsskadedødsfall i det […]

Les mer

På tide å oppdatere varslingsrutinene!

Varsling? Varsling av hva? Reglene for varsling av «kritikkverdige forhold» har vært en del av arbeidsmiljøloven siden 2006, men de har gjennomgått flere endringer i årenes løp og i juni ble det vedtatt nye viktige endringer som trer i kraft 1.januar 2020. Hvorfor er det behov for regler om varsling? Er det ikke bare å […]

Les mer

Endringer i forskrift om industrivern

Det er gjort endringer i totalt åtte paragrafer. På årets første dag ble endringene i forskrift om industrivern gjeldende. Det er gjort endringer i totalt åtte paragrafer. – Vi så at det var et behov for en del presiseringer. I tillegg til at vi har justert virkeområdene for forskriften for å treffe bedre og sikre […]

Les mer

Flere tragiske arbeidsulykker i januar: – Dyster start på året

Januar ble en dramatisk måned i bygg- og anleggsnæringen, med flere alvorlige arbeidsulykker. – En dyster start på året. Bare en slik hendelse, er en for mye, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i BNL. Antall alvorlige skader og dødsulykker har gått jevnt nedover i bygg- og anleggsnæringen de siste årene. Inngangen til 2020 har imidlertid […]

Les mer

«Alle» liker fleksible arbeidstider

Nordmenn er mer tilgjengelige for arbeidsgiveren på fritiden enn arbeidstakere i våre naboland. Til gjengjeld utfører vi i større grad private gjøremål i arbeidstiden. I motsetning til våre nordiske naboer i Sverige og Danmark, er nordmenn langt mer tilgjengelig utenfor arbeidstid, ifølge siste utgave av Randstad Workmonitor. Hele 6 av 10 svarer at de umiddelbart […]

Les mer

Dårlig kontroll av sprinkleranlegg

Nærmere 30.000 sprinkleranlegg har aldri blitt kontrollert, viser en oversikt fra Kompetansesenter for brann- og driftspersonell. Sprinkleranlegg skal begrense og forhindre alvorlige branner, men ifølge Kompetansesenter for brann- og driftspersonell har 30.000 slike anlegg aldri blitt kontrollert. – 75 prosent av alle sprinkleranlegg har aldri blitt kontrollert. Samlet snakker vi om at cirka 30.000 slike […]

Les mer

41 personer omkom i branner i 2019

DSBs oversikt viser at 29 menn og 12 kvinner omkom i branner i 2019. Det er det høyeste antallet siden 2014, da 54 personer døde i branner. – Desember er som regel måneden det brenner oftest og det gjenspeiles dessverre i vår statistikk over døde. Av de 41 personene som mistet livet i branner i […]

Les mer

HMS-kurs for ledere tilgjengelig som engelsk nettkurs

Arbeidsmiljølovens § 3-5 krever at alle virksomheters øverste leder skal kunne dokumentere opplæring i HMS arbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres og gjennomgått opplæring skal kunne dokumenteres skriftlig. For mange ledere kan det være både kostbart og vanskelig å frigjøre tid til å ta et klasseromskurs. Vi har tatt konsekvensen av dette og […]

Les mer

Forskjellsbehandling på arbeidsplassen blir vanskeligere

Fra nyttår skjerpes kravene for rapportering på likestilling i norske bedrifter. Lønnsforskjeller mellom kjønnene på alle nivåer må legges fram. Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm håper det vil føre til en viktig bevisstgjøring i bedriftene når de fra og med 2020 må begynne å melde inn langt mer detaljerte tall på kjønnsforskjeller enn i dag, […]

Les mer

Fra 1.1. 2020 er det endringer i ordningen for HMS-kort

Fra januar 2020 er det blitt nytt utsende, nye farger og informasjon på HMS-kort for både Bygg og anlegg og Renhold. I samarbeid med EVRY har Arbeidstilsynet utviklet en ny bestillingsportal som gjør det enklere for arbeidsgiver å bestille HMS-kort. Ved å logge deg inn med BankID kan du enkelt legge inn bestilling på bygge- […]

Les mer

Forebygg arbeidsulykker på glattisen

Vinteren har kommet de fleste steder i landet, og risikoen for arbeidsulykker på grunn av is og snø på veier og fortau øker. Noen yrker er mer utsatt enn andre. Det er hjemmehjelpere, postbud, transportører og ansatte på byggeplasser som utsettes for flest ulykker på glattisen. I tillegg kommer yrkestransporten. Men skli- og fallulykker kan […]

Les mer

Telefunken og HeartReset hjertestartere trekkes tilbake fra det norske markedet

Legemiddelverket forbyr omsetning og bruk av eksterne hjertestartere av merket Telefunken og HeartReset. Utstyret er ulovlig CE-merket grunnet ugyldig sertifikat. ​Berørt utstyr er produsert av GGT Holding BV, og produsert og omsatt etter 18.07.16. Tilbaketrekkingen gjelder følgende modeller: Telefunken HR1 og FA1 og HeartReset HR1 og FA1 med tilhørende batterier som er produsert og omsatt […]

Les mer
Trygg Kurs AS