Toppmeny

Arkiv | Aktuelt

Trygg Kurs inngår nasjonal avtale med Ahlsell Norge

Trygg Kurs AS har inngått en nasjonal avtale med Ahlsell Norge der Trygg Kurs blir nasjonal leverandør av FSE- og førstehjelpsopplæring til Ahlsell og Ahlsell sine kunder. For å håndtere den årlige FSE- og førstehjelpsopplæringen myndighetene krever av elektrikere og instruert personell, har Ahlsell inngått en nasjonal avtale med Trygg Kurs. På denne måten blir […]

Les mer

Største optimisme i byggebransjen på 13 år

Arbeidsgivere i byggebransjen planlegger kraftig oppbemanning neste kvartal, melder bemanningsbyrået Manpower. I en undersøkelse foretatt blant 753 norske bedrifter sier en av ni arbeidsgivere at de planlegger å oppbemanne de neste tre måneder. 83 prosent svarer de vil bevare arbeidsstyrken sin mens bare 2 prosent av de spurte at de vil nedbemanne. Særlig innen bygg […]

Les mer

Hvordan fornye arbeidsgleden?

Det kan være mange årsaker til at lufta går ut av ballongen på jobben. Etter noen år med samme arbeidsoppgaver opplever mange at arbeidet blir rutinepreget. Under følger tre måter å gjenfinne arbeidsgleden på. I en Yale-undersøkelse går det fram at mennesker kan være motivert til å arbeide av tre ulike årsaker, skriver det danske nettstedet business.dk. […]

Les mer

Godt arbeidsmiljø motiverer

Å jobbe aktivt med arbeidsmiljøet har stor betydning dersom arbeidsgiver ønsker å holde på sine medarbeidere, viser en svensk undersøkelse. I undersøkelsen har ansatte fått prioritere hva det er som styrer valget om å bli værende i jobben, skriver prevent.se. I tider med stramt arbeidsmarked velger vanligvis mange å bytte jobb. Men høy turnover er sjelden bra for […]

Les mer

Dette prioriterer Arbeidstilsynet i 2018

I 2018 har Arbeidstilsynet nasjonale satsinger rettet mot bygg og anlegg, transport, overnatting og servering, helse og sosial, renhold, industri, jord og skogbruk, akvakultur og dykking. Her kan du lese mer om de ulike næringsaktivitetene, begrunnelse for hvorfor vi har valgt ut næringene og hvilke temaer Arbeidstilsynet vil fokusere på i tilsyn og veiledning: Bygg […]

Les mer

Fem tips til godt arbeidsmiljø i småbedrifter

Små virksomheter har ofte begrensede ressurser for å drive arbeidsmiljøarbeid. Nå har et nytt europeisk forskningsprosjekt funnet fram til fem satsingsområder for å fremme arbeidsmiljøet. Daglig drift, kundepleie, økonomi, ansettelser, forretningsutvikling. Som leder av en småbedrift er det mange arbeidsoppgaver du må hanskes med, skriver arbejdsmiljoviden.dk. På toppen av det hele kommer arbeidsmiljøarbeidet. Samtidig har […]

Les mer

Råd for rusforebygging i arbeidslivet

Alkoholkulturen på arbeidsplassen kan påvirke trivsel, helse og sikkerhet, og derfor er det viktig med kjøreregler. Helsedirektoratet har utarbeidet rusforebyggende råd for arbeidslivet. Rådene er utviklet i tett samarbeid med partene i arbeidslivet, statlige arbeidslivsaktører, relevante kompetansemiljøer og forskere. Kampanjen forsøker å vise fram ulike konsekvenser av en fuktig jobbrelatert alkoholkultur, uten moralsk pekefinger. Det […]

Les mer

Landsdekkende aksjon i industrien

Arbeidstilsynet vil i uke 8 til 10 gjennomføre en landsdekkende tilsynsaksjon i industrinæringen. Tilsynene er uanmeldte og vil fokusere på farlige maskiner og arbeidsutstyr. Arbeidstilsynet vil i uke 8 til 10 gjennomføre en landsdekkende tilsynsaksjon i industrinæringen. Tilsynene er uanmeldte og vil fokusere på farlige maskiner og arbeidsutstyr. – Vi ser at det er mange […]

Les mer

Ti trinn for en bedre vernerunde

Er det på tide å gå vernerunden? Følg de ti punktene under og kryss av for de viktigste arbeidsmiljøspørsmålene på din arbeidsplass. Med dette som grunnlag kan du siden ta de riktige grepene. 1. Ta med de rette personene Vanligvis er det daglig leder og verneombudet som gjennomfører vernerunden sammen. Iblant kan flere være med, […]

Les mer

Komfyren største brannårsak i 2017

Brann- og redningsvesenet rykket ut over 3300 ganger til boligbranner i 2017. Nær halvparten startet på komfyren. Så langt i år er seks mennesker omkommet i brann i Norge. Brannårsaken er ikke klar i alle hendelsene, men skal vi tro statistikken skyldes halvparten komfyren. – Komfyren er hjemmets klart største brannkilde. Halvparten av alle utrykninger […]

Les mer

27 arbeidsskadedødsfall i 2017

Arbeidstilsynet registrerte 27 dødsfall i det landbaserte arbeidslivet i Norge i 2017. Dermed holder antallet arbeidsskadedødsfall seg på et historisk lavt nivå. Til tross for en liten økning fra 25 arbeidsskadedødsfall i 2016 til 27 arbeidsskadedødsfall i 2017, er antallet godt under gjennomsnittet for de siste seks årene. I perioden 2012 til 2017 er det […]

Les mer

Nå leverer vi kurs i Byggherre­forskriften

Som leverandør av kurs til bygg og anlegg er Trygg Kurs opptatt av å ha en relevant kursportefølje for denne sektoren. Vi utvider nå vår kursportefølje og legger til kurs i Byggherreforskriften som det er stort behov for. Byggherreforskriften beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen. Disse skal sikre at sikkerhet, helse […]

Les mer

5 råd for et godt arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø skaper ikke bare trivsel, men gir også høyere produksjon. I år sto STAMIs direktør Pål Molander på scenen under NHOs årskonferanse i Oslo Spektrum. Her kan du lese hans fem beste råd for et godt arbeidsmiljø, for å forebygge uhelse, utvikle godt arbeidsklima og stimulere til effektiv produksjon. Tror du det er […]

Les mer

Tømrerne sliter mest i kulda

Tømrerne er den yrkesgruppa som i størst grad blir utsatt for kulde i arbeidet. I underkant av 70 prosent av tømrerne rapporterer å være eksponert for kulde store deler av arbeidsdagen. Det er mange som arbeider i kalde omgivelser, melder STAMI. I tillegg til tømrerne er rundt 60 prosent av anleggsarbeiderne og i overkant av […]

Les mer

Mistrivsel øker sykefraværet

Trives du ikke på jobben, har du sannsynligvis en dårlig leder og for mange arbeidsoppgaver. Dessuten er du sikkert også oftere syk enn de som trives på jobben, viser ny dansk undersøkelse. Går du stort sett fornøyd på jobb, har du trolig både interessante oppgaver, innflytelse over arbeidet, kompetanse til å løse arbeidsoppgavene og gode […]

Les mer

Melder om rekordstor etterspørsel etter håndverkere

Nedgang i boligmarkedet kan resultere i at tusenvis av jobber ryker i byggenæringen. I privatmarkedet er situasjonen en annen. Der er etterspørselen etter dyktige håndverkere rekordstor. – Nordmenn er i verdenstoppen når det kommer til oppussing og etterspørselen etter dyktige håndverkere bare øker. I 2017 formidlet Mittanbud over 220 000 jobber – flesteparten av disse […]

Les mer

Ikke lenger krav om stoffkartotek på papir

Endringene i «Forskrift om utførelse av arbeid» innebærer at det ikke lenger er et krav om at stoffkartoteket alltid skal foreligge i papirutgave, skriver EcoOnline på sine nettsider. I tillegg er ordlyden om at verneombudet skulle ha et eget eksemplar endret til at de nå skal ha tilgang til stoffkartoteket. Store kostnadsbesparelser Siden 1991 har […]

Les mer

Kom i gang med digital sykemelding

15. januar går fristen ut for å ta i bruk digital sykemelding for arbeidsgiverne. Arbeidstakerne kan fremdeles levere sykemelding på papir, men oppfordres til å levere digitalt. Åtte fylker i landet kunne allerede i fjor ta i bruk den nye digitale sykefraværsordningen, og sykmeldingene kommer nå fortløpende inn til NAV. I år kommer resten av […]

Les mer

Økning i boligbranner i 2017

Tall fra alarmselskapet Verisure viser en økning i boligbranner på 12 prosent fra 2016 til 2017. Tørrkoking, samt feil på eller feil bruk av elektriske apparater, er overrepresentert i statistikken. – Det brenner altfor ofte i norske boliger, og mange av brannene skyldes dessverre slurv med brannsikringen, sier sikkerhetsekspert Dagfinn Thorkildsen i Verisure. Verisures egne […]

Les mer

Minstelønn i utelivsbransjen

Fra 1. januar 2018 er det minstelønn for alle ansatte i overnatting, servering og catering. – Et viktig løft for bransjen, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. – Mange unge har sitt første møte med arbeidslivet nettopp i denne bransjen, og nå har de lovhjemlet minstelønn, sier Trude Vollheim. Arbeidstilsynet har de siste tre årene […]

Les mer