Toppmeny

Arkiv | Aktuelt

Digitale vernerunder på fremmarsj

Det digitale arbeidsmiljøet neglisjeres altfor ofte. Men stadig flere virksomheter tar nå i bruk datavernerunder. Datasystemene blir ofte stemoderlig behandlet – sett ut fra et arbeidsmiljøperspektiv, til tross for at det er en konstant kilde til irritasjon og frustrasjon for mange, skriver Du & Jobbet. Det svenske fagforbundet Unionen viste i en rapport fra 2016 […]

Les mer

Overtredelsesgebyr ved manglende HMS-kort

Arbeidstilsynet reagerer strengere ved brudd på plikten til å ha HMS-kort. Virksomheter som bryter HMS-kortplikten risikerer nå å få gebyr på minst 10.000 kroner. Gebyret vil øke etter hvor mange ansatte som mangler HMS-kort i virksomheten. Beløpet vil også øke ved gjentagende brudd fra en virksomhet. – Det er først og fremst virksomheter som bevisst […]

Les mer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i Norge

Ansvaret for arbeidsmiljø- og sikkerhetsområdet er organisert under Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen i Arbeids- og sosialdepartementet. Det operative tilsynsansvaret ligger hos Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet. Hva gjør arbeidsmiljø- og sikkerhetsmyndighetene? – fører tilsyn med at virksomhetene ivaretar kravene til forsvarlig helse, miljø og sikkerhet – utvikler regelverk – formidler informasjon og gir veiledning til virksomhetene – bidrar […]

Les mer

Mange vil ha opplæring på jobben

Det ble søkt om nesten 360 millioner kroner i støtte fra Kompetansepluss denne vinteren. Det er ny rekord for tilskuddsordningen, som deler ut penger til kurs i arbeidslivet og frivilligheten. I alt ble det sendt inn godt over 1200 søknader med ett eller flere ulike kurs. Også dette er ny rekord, heter det i en […]

Les mer

Fem punkter mot seksuell trakassering

Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet går sammen med LO og NHO om å gi bedriftene råd for å få en slutt på seksuell trakassering i arbeidslivet. – Omfanget av #metoo-kampanjen viser med all tydelighet at det er nødvendig å gjøre noe. Det finnes en ukultur i norsk arbeidsliv, og det er et lederansvar å ta […]

Les mer

Møt oss på industrivernkonferansen 5. og 6. desember

Trygg Kurs er på plass som utstiller når Industrivernkonferansen på Lillestrøm starter 5. desember, møt oss gjerne på standen vår. Vi gleder oss til å treffe aktører i bransjen og høre deres erfaringer og ikke minst til to dager med faglig påfyll. Det er NSO, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon som er arrangør. Konferansen finner sted tirsdag 5. […]

Les mer

God HMS sparer industrien for millioner

Hvert år sparer industrien 800 millioner kroner på redusert sykefravær, ifølge statistikk fra Norsk Industri. Økt satsning på HMS de siste 10–20 årene har gjort at industrisektoren har redusert skadefrekvensen betraktelig. Selv om det finnes gode beviser på at HMS og profesjonalisering av industrisektoren har hatt synlig effekt, er dette dessverre ikke normen, ifølge Arbeidstilsynet. […]

Les mer

Veksten i bygg og anlegg fortsetter

Tall for 3. kvartal 2017 viser fortsatt vekst i aktiviteten i bygge- og anleggsbransjen. Tar vi hensyn til sesongvariasjoner steg bygge- og anleggsproduksjonen med 0,7 prosent fra foregående kvartal. Aktiviteten i anleggsnæringen viste 0,4 prosent vekst sammenliknet med kvartalet før. Vi tar da hensyn til sesongvariasjoner. Produksjonen i byggsektoren steg i samme periode 0,9 prosent, […]

Les mer

Utenlandske arbeidstakere mest utsatt for ulykker

Utenlandske arbeidstakere har høyere risiko for å miste livet på jobb enn norske arbeidstakere. Det kommer fram i en ny rapport om bygg- og anleggsnæringen utarbeidet av Arbeidstilsynet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt. Utenlandske arbeidstakere har høyere risiko for å miste livet på jobb enn norske arbeidstakere. Det kommer fram i en ny rapport om bygg- og […]

Les mer

Over 200 000 ansatte opplever vold og trusler på jobb

7,5 prosent av de ansatte i norsk arbeidsliv oppgir at de blir utsatt for vold- og trusselsituasjoner hvert år, viser tall fra Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø, NOA. Nå setter Arbeidstilsynet i gang en kampanje for å sette temaet på agendaen til arbeidsgivere i hele landet. Vold og trusler på jobb skal og kan forebygges. Både […]

Les mer

Bygg og anlegg omsatte for over 500 milliarder i 2016

Ifølge foreløpige tall omsatte foretakene i bygg og anlegg for 522 milliarder kroner i 2016. Det er en økning på 8,1 prosent fra 2015. Strukturstatistikk for bygge- og anleggsvirksomhet viser at sysselsetting steg med 2,2 prosent fra 2015 til 2016. Bransjen sysselsatte dermed i underkant av 235 000 personer. Økningen i antall foretak var noe […]

Les mer

Hvilke krav stilles når arbeidsgiver innkvarterer ansatte?

Arbeidstilsynet har utarbeidet en ny nettside som beskriver hvilke krav som stilles til boligen når arbeidsgiver innkvarterer ansatte. Det stilles krav om at innkvarteringen skal være forsvarlig utformet, innredet og vedlikeholdt. Viktige momenter er blant annet størrelse, innredning og brannsikkerhet Innkvarteringen skal ha tilfredsstillende ventilasjon og skal ikke ha sopp, råte, fuktskader eller lignende. Innkvartering […]

Les mer

Ha nulltoleranse mot klaging på jobben

Hver fjerde svenske mener at det klages for mye på arbeidsplassen. En lederkonsulent oppfordrer derfor til nulltoleranse mot klaging. En Sifo-undersøkelse med drøyt tusen personer viser at hver fjerde svenske synes at det sutres mye eller ganske mye på arbeidsplassen, skriver Du&Jobbet på nett. Et arbeidsmiljøproblem – Klagingen er et stort arbeidsmiljøproblem som til og […]

Les mer

Lærlinger får ikke jobbe

Personer under 18 år kan ikke jobbe mer enn 8 timer i døgnet iht. Arbeidsmiljøloven. Det passer dårlig i anleggsbransjen, hvor innarbeidingsordninger er vanlig. Nå har Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) i fellesskap sendt brev til Arbeids- og sosialdepartementet, hvor de oppfordrer til at det etableres en dispensasjonsordning. «Det oppstår i dag en […]

Les mer

10.000 Ice-rutere kan være brannfarlige

Telekomselskapet ice.net har bedt om lag 10.000 kunder om å fjerne batteriet som sitter i rutere av typen «W1». Selskapet har oppdaget at enkelte batterier som brukes i W1-rutere kan ha en defekt. Alle kunder som har denne rutertypen, omtrent 8.000 privatkunder og 2.000 bedriftskunder, blir derfor bedt om å fjerne batteriet. Dersom man har […]

Les mer

Gasellebedrift for tredje år på rad

Trygg Kurs har blitt utnevnt til Gasellebedrift i 2017, for tredje år på rad. Det er avisen Dagens Næringsliv som er ansvarlig for utnevnelsen som er basert på nøytrale og objektive kriterier. Hvert år er det i underkant av 2% av norske bedrifter som oppfyller kriteriene, at vi nå oppfyller kriteriene for tredje år på […]

Les mer

Kurskalender for HMS-kurs 1. halvår 2018 er klar

Kurskalenderen for HMS-kurs for 1. halvår 2018 er nå lagt ut på våre nettsider, og i tillegg til kurs i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø har vi nå satt opp kurs i Bodø, Molde og Haugesund for å dekke behovet også i disse regionene. HMS-opplæring er lovpålagt for de fleste bedrifter. Dette gjelder […]

Les mer

Her skjer de alvorlige arbeidsulykkene

I 2016 ble det rapportert inn 22 459 arbeidsulykker i Norge. Nær halvparten av disse medførte fravær fra arbeid på mer enn tre dager. Elektrisitet, vann og renovasjon rapporterte om flest arbeidsulykker med langvarig fravær. 22 459 arbeidsulykker utgjør 8,3 ulykker pr. 1000 ansatte, ifølge nye tall fra SSB. Av alle rapporterte arbeidsulykker medførte 45 […]

Les mer

133 døde i bygg og anlegg siden 2000

Tall fra SSB viser at det var ni dødsulykker i bygg og anlegg i 2016, mot seks i 2015. Siden 2000 har 133 mennesker omkommet i dødsulykker tilknyttet bygg og anlegg. I følge SSB var det to kvinner og 43 menn som omkom i 2016. Det er innenfor transport og lagring (ni dødsulykker) og bygge- […]

Les mer

Færre dør i branner i Norge

Bare 18 personer har dødd i branner her i landet hittil i år. Det er det laveste antallet branndøde som noen gang er registrert. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har registrert omkomne i branner for hvert kvartal de siste 20 årene. I 2015 og 2016 omkom henholdsvis 35 og 40 personer i brann. Siden 1979 […]

Les mer