Farlig verktøy – nettkurs

Norske myndigheter pålegger arbeidsgiver å sikre at alle arbeidstakere har fått dokumentert opplæring i betjening av alt arbeidsutstyr som anses som farlig, eller krever særlig forsiktighet ved bruk. («Forskrift om utførelse av arbeid» § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr.)

Kjøp kurset på Tryggportalen.no

Kurset gir en grunnleggende innføring i sikker bruk av farlig småverktøy som eksempelvis: vinkelslipere, kappsag, boltepistol og spikerpistol.

Formål: Gi kursdeltakerne økt kunnskap og bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Oppbygging
– Betjening
– Brukeregenskaper
– Bruksområder
– Vedlikehold
– Sikker bruk og sikkerhetsregler
– Holdninger og motivasjon
– Lover og forskrifter

For mange kan det være både kostbart og vanskelig å frigjøre tid til å ta et klasseromskurs. Dette har vi tatt konsekvensen av og har derfor laget et nettkurs basert på suksessen vi har hatt med våre klasseromskurs. Kurset er bygget opp i moduler med film, tekst og bilder og etter endt kurs er det lagt opp til en test som man må bestå for å utstedt kursbevis. Kursbevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til ­dokumentasjon for teoretisk opplæring. Beviset kan lastes ned umiddelbart.

Pris: Kurset koster 490,- ekskl. mva. Inkludert i prisen er utstedelse av kursbevis.

Kjøp kurset på Tryggportalen.no

Skroll til toppen