Stillaskurs for montører og brukere

Norske myndigheter krever at personell som monterer, demonterer og bruker stillas har fått tilstrekkelig opplæring. (Kapittel 17 i «Forskrift om utførelse av arbeid»). Det er hovedsaklig tre forskjellige stillasbyggerkurs, inntil 5 meter, inntil 9 meter og over 9 meter. Trygg Kurs tilbyr stillaskurs for alle de tre høydene. Vi har også kurs for de som kun skal bruke stillas. Om du ønsker nettkurs er dette tilgjengelig på vår nettkursportal tryggportalen.no, følg linkene nedenfor.

KLASSEROMSKURS
Stillaskurs skal i tillegg til å gi kompetanse i montering og demontering også gjøre arbeidstaker i stand til å vurdere stillasmaterialets tilstand og behov for vedlikehold. Vi leverer stillasbyggerkurs for stillasmontører som skal montere stillas med plattformhøyde inntil 5 meter, inntil 9 meter og over 9 meter. For de som kun skal bruke et stillas har vi Brukerkurs stillas som er et teorikurs.

Følg linkene nedenfor for å lese mer og melde deg på:

Skroll til toppen