Farlige småverktøy

Norske myndigheter pålegger arbeidsgiver å sikre at alle arbeidstakere har fått dokumentert opplæring i betjening av alt arbeidsutstyr som anses som farlig, eller som krever særlig forsiktighet ved bruk. («Forskrift om utførelse av arbeid» § 10-2 «Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr».) Kurset gir en grunnleggende innføring i sikker bruk av farlige småverktøy som: vinkelslipere, kappsag, boltepistol og spikerpistol. Kompetansebevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.

Formål: Gi kursdeltakerne økt kunnskap og gjøre dem bevisst på viktige sikkerhetstiltak, slik at personskader og ulykker på arbeidsplassen kan unngås.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Oppbygging
– Betjening
– Brukeregenskaper
– Bruksområder
– Vedlikehold
– Sikker bruk og sikkerhetsregler
– Holdninger og motivasjon
– Lover og forskrifter

Målgruppe: Kurset passer for personer som skal bruke farlige småverktøy som vinkelslipere, kappsag, boltepistol og spikerpistol.

Varighet: 4 timer.

Krav til forkunnskaper: Ingen.

Kurset tilbys også som bedriftsintern opplæring på norsk eller på andre språk på forespørsel.

Kursforespørsel

Meld din interesse for dette kurset