Anleggsmaskin – Teori – Modul 2.1

Anleggsmaskin – Teori: Modul 2.1
– Fagdel med teori og prøve.

Etter å ha gjennomgått og bestått Fellesteori – modul 1.1 (8 timer), skal eleven gjennomføre Modul 2.1 Anleggsmaskin – Fagdel med teori og prøve (24 timer).

Formål: Hensikten med opplæringen er å gi anleggsmaskinførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av anleggsmaskiner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med masseforflytning unngås. Opplæringen skal gi kandidatene god innsikt i prinsippene for anleggsmaskinenes konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Innledning med krav til fører
– Bruksområder for de enkelte typene masseforflyttingsmaskiner
– Ulykker med masseforflyttingsmaskiner
– Oppbygging av forskjellige typer
– Vedlikehold
– Hydraulikk
– Dieselmotor
– Sertifisering/dokumentasjon

Målgruppe: Arbeidere som skal føre anleggsmaskiner (masseforflytningsmaskiner), som for eksempel gravemaskin, hjullaster, veghøvel, dumper, gravelaster og doser.

Varighet: 24 timer.

Eksamen: Skriftlig teoretisk prøve.

Krav til forkunnskaper: Kandidaten må ha gjennomført Fellesteori (modul 1.1).

Pris: Modul 2.1 alene kan tilbys på forespørsel.

Klikk her om du ønsker å melde deg på maskinførerkurs hos Trygg Kurs.

Kurset tilbys også som bedriftsintern opplæring på norsk eller andre språk på forespørsel.

Kursforespørsel

Meld din interesse for dette kurset

Skroll til toppen