Fallsikringskurs – Bedriftsinternt

Norske myndigheter krever at arbeidstakere som skal benytte fallsikringsutstyr i sitt arbeide har fått opplæring i bruken av dette («Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-2 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring ved bruk av arbeidsutstyr). Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakeren har den nødvendige opplæringen. Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i fallsikring. Kompetansebevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.

Formål: Dette er et bedriftsinternt kurs som gir kursdeltakerne økt kunnskap om fallsikringsutstyr og bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Lover og forskrifter
– Kontroll, daglig og periodisk
– Oppbevaring og vedlikehold
– Fallsikringsseler, dempere, fallblokker og forankringspunkt
– Forankring
– Hengetraume

Målgruppe: Bedriftsintern opplæring av arbeidere som utfører arbeid i høyden hvor det kreves fallsikringsutstyr.

Varighet: 7 timer.

Krav til forkunnskaper: ingen.

Pris: Ta kontakt for uforpliktende tilbud. Tilbudet inkluderer utstedelse av kompetansebevis. Kurset tilbys som bedriftsintern opplæring på norsk eller andre språk på forespørsel.

Uforpliktende tilbud - Fallsikringskurs - Bedriftsinternt

Dette er et bedriftsinternt kurs. Fyll ut skjemaet for å få et tilbud til din bedrift.

Rull til toppen