Fallsikringskurs NS9610


Norske myndigheter krever at arbeidstakere som skal benytte fallsikringsutstyr i sitt arbeid, har fått opplæring i bruken av dette («Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning» kap. 8 § 8-1 «Gjennomgående krav til opplæring»). Det er arbeidsgiveren som er ansvarlig for at arbeidstakeren har fått den nødvendige opplæringen. Vårt kurs Fallsikringskurs NS9610 er i henhold til standarden NS9610 som ble publisert i 2020.

Kursets innhold er i henhold til læreplanen som ligger i standarden og består av en teoretisk og en praktisk del.

Teori (4 timer)
– Lover og forskrifter
– Oppbevaring, vedlikehold og kontroll
– Planlegging – Risikovurdering – SJA – 1-2-3 SAFE
– Fallenergi
– Valg av utstyr og metode
– Bruksområder og Begrensninger
– Fallforhindrende eller Falloppfangende
– Barrierer
– Forankringspunkt og forankringsanordninger
– Fallsikringsseler
– Fallblokker, Fangliner og Linesystem
– Støtteutstyr
– Beredskap, Redningsplan, Hengetraume
– Teoretisk test

Praksis (4 timer)
– Praksis tilpasses den enkelte bransje og bedrift

Det er også flere praktiske oppgaver i den teoretiske delen samt bruk av video og beskrivende bilder fra aktuelle arbeidsoppgaver.

Målgruppe: Kurset passer for dem som utfører arbeid i høyden og ønsker et kurs i henhold til den nye standarden for fallsikring. Passer også godt for ledere som har medarbeidere som arbeider i høyden.

Krav til forkunnskaper: Ingen formelle krav. Kurset gjennomføres på norsk og den skriftlige teoritesten er også på norsk.

Varighet: 1 dag.

Pris: Totalprisen på kurset er kr. 3.600,- pr. deltaker og inkluderer kursmateriell, kursbevis og lunsj.

Vårt åpne kurs er tilpasset arbeidsoppgaver innen bygg, anlegg og industri.

Ta kontakt med oss om du har behov for praksis tilpasset andre bransjer:
– Petroleum
– Lager
– Transport
– Trange rom / Confined spaces – arbeid i kum, sjakt og tank
– Mast og stolpe
– Stillas

Vi holder gjerne kurs på ditt anlegg.

Her er datoer for kommende kurs. Meld deg på i dag.