Fallsikringskurs

Du må godkjenne statistics cookies for å se denne videoen.


Norske myndigheter krever at arbeidstakere som skal benytte fallsikringsutstyr i sitt arbeid, har fått opplæring i bruken av slikt utstyr («Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning» kap. 8 § 8-1 «Gjennomgående krav til opplæring»). Det er arbeidsgiveren som er ansvarlig for at arbeidstakeren får den nødvendige opplæringen. Vårt Fallsikringskurs i klasserom er i henhold til standarden NS9610. Dette sikrer at du og dine kollegaer får et standardisert kursopplegg tilpasset din jobbhverdag.

Vi har også laget et nettkurs i grunnleggende fallsikring som er tilgjengelig på norsk, engelsk og polsk.

Fallsikringskurs klasserom
Vårt fallsikringskurs i klasserom er i henhold til læreplanen som ligger i standarden og består av en teoretisk og en praktisk del. Flere og flere, både arbeidsgivere og oppdragsgivere, etterspør kompetansen man får ved å ta et fallsikringskurs i henhold til NS9610.

Teori (4 timer):
– Lover og forskrifter
– Oppbevaring, vedlikehold og kontroll
– Planlegging – risikovurdering – SJA – 1-2-3 SAFE
– Fallenergi
– Valg av utstyr og metode
– Bruksområder og begrensninger
– Fallforhindrende eller falloppfangende
– Barrierer
– Forankringspunkt og forankringsanordninger
– Fallsikringsseler
– Fallblokker, fangliner og linesystem
– Støtteutstyr
– Beredskap, redningsplan, hengetraume
– Teoretisk test

Praksis (4 timer)
– Praksis tilpasses den enkelte bransje og bedrift

Det er også flere praktiske oppgaver i den teoretiske delen samt bruk av video og beskrivende bilder fra aktuelle arbeidsoppgaver.

Målgruppe: Kurset passer for dem som utfører arbeid i høyden og ønsker et kurs i henhold til den nye standarden for fallsikring. Passer også godt for ledere som har medarbeidere som arbeider i høyden.

Krav til forkunnskaper: Ingen formelle krav. Kurset gjennomføres på norsk og den skriftlige teoritesten er også på norsk.

Varighet: 1 dag.

Pris: Prisen er pr. deltaker og inkluderer kursmateriell, kursbevis og lunsj.

Praksis på vårt åpne kurs er i utgangspunktet tilpasset arbeidsoppgaver innen bygg, anlegg og industri.

Ta kontakt med oss om du har behov for praksis tilpasset andre bransjer som:
– Petroleum
– Lager
– Transport
– Trange rom / Confined spaces – arbeid i kum, sjakt og tank
– Mast og stolpe
– Stillas

Vi holder gjerne kurs på ditt anlegg. Ta kontakt på tlf. 21 54 40 10 eller send e-post til [email protected]

Våre åpne fallsikringskursene er i henhold til standarden NS9610, men vi tilbyr også et enklere, grunnleggende fallsikringskurs på 4 timer for de som ønsker dette. Klikk her for å lese mer om vårt grunnleggende fallsikringskurs på 4 timer.

Her er datoer for kommende kurs. Meld deg på i dag.


Skroll til toppen